31.01.2018.

Započela obnova starog Samoborčeka u Južnom naselju

Zasjat će opet naš Samoborček!

Dobre vijesti stižu iz samoborskog Južnog naselja. Započeli su dugoočekivani radovi na uređenju kompozicije vlaka Samoborček.

Naime, slijedom projekta, čiji je nositelj Samoborski muzej, uz podršku Grada Samobora, a inicijator samoborski Rotary klub, dobivena su sredstva Zagrebačke županije za restauratorske radove na kompoziciji vlaka.

Konkretnije, dobivena sredstva utrošit će se u sanaciju krovova vagona, a riječ je tek o prvoj fazi radova na obnovi vlaka.

Radove izvodi obrt za restauraciju, popravak i održavanje proizvoda od metala Ferrum iz Zagreba, dok nadzor vrši obrt za restauraciju Industrijska arheologija iz Kumrovca.

Na restauraciji kompozicije vlaka još predstoji puno posla, no kroz nekoliko faza zaustavit će se propadanje jednog od simbola Južnog naselja i Samobora općenito.

P.A.

 
31.01.2018.

Povećanje naknade za opremu za novorođenu djecu u 2018. godini

Tisuću kuna više za novorođene

Povećanje naknade za opremu za novorođenu djecu u 2018. godini

22. prosinca minule godine gradonačelnik Grada Svete Nedelje Dario Zurovec donio je Odluku o visini naknade za opremu za novorođenu djecu u 2018. godini.

Za djecu rođenu od 1. siječnja ove godine Grad Sveta Nedelja isplaćivat će naknadu za opremu temeljem osiguranih sredstava u Odluci o proračunu Grada Svete Nedelje za 2018. i projekcijama proračuna za 2019. i 2020. godinu, a na teret Programa 1025 poticanje demografske obnove.

Za svako prvo novorođeno dijete u 2018. godini jednokratna naknada za opremu iznosi 3.000 kn (što je 1.000 kuna više nego prethodne godine). Iznos naknade od 3.000 kn uvećava se za svako iduće uzdržavano dijete u obitelji/udomiteljskoj obitelji/ili slično, u iznosu od dodatnih 1.000 kn.

Kako bi mogli ostvariti pravo na naknadu jedan roditelj/staratelj/skrbnik/posvojitelj i novorođeno dijete trebaju imati prebivalište na području Grada Svete Nedelje.

Uz obrazac "Zahtjev za isplatu jednokratne pomoći roditeljima povodom rođenja djeteta" (pomoć za opremu), potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

1. Izvadak iz matice rođenih za novorođeno dijete/djecu i/ili rodni list, i za uzdržavanu djecu

2. Uvjerenje o prebivalištu novorođenog djeteta

3. Presliku osobne iskaznice roditelja/staratelja/skrbnika/posvojitelja

4. Presliku kartice tekućeg/štednog računa roditelja- podnositelja zahtjeva

5. Dokaz o skrbništvu, kojeg prilaže staratelj/skrbnik/posvojitelj

6. Dokaz o uzdržavanom djetetu, ako je dijete starije od 18 godina (preslika porezne kartice o uzdržavanom djetetu, Obrazac PK)

Rok za realizaciju navedenih sredstava je u pravilu jedna godina od rođenja djeteta.

A.B.B.

 

Započela obnova starog Samoborčeka u Južnom naselju

Povećanje naknade za opremu za novorođenu djecu u 2018. godini

Arhiva 2018

2019

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002