21.03.2018.

Odvoz krupnog (glomaznog) komunalnog otpada u 2018. godini

Sada si sami naručite kontejner

Odvoz krupnog (glomaznog) komunalnog otpada u 2018. godini

Krupni komunalni otpad u 2018. godini neće se odvoziti kao proteklih godina putem organiziranih akcija odvoza u gradskim četvrtima i mjesnim odborima, već će biti odvožen s lokacije korisnika javne usluge po prethodno ispunjenom zahtjevu.

Mogućnost besplatnog preuzimanja krupnog (glomaznog) komunalnog otpada korisnici će moći koristiti jednom godišnje, a količina krupnog (glomaznog) komunalnog otpada koja se može besplatno predati u sklopu javne usluge na lokaciji korisnika javne usluge iznosi 5m³.

Komunalac d.o.o. će uslugu odvoza glomaznog komunalnog otpada pružati u razdoblju od 1. travnja do 30. rujna 2018. godine.

Narudžba kontejnera obavlja se ispunjavanjem zahtjeva, kojeg korisnici mogu preuzeti na službenoj internetskoj stranici ili na Info pultu trgovačkog društva Komunalac d.o.o. Ispunjene zahtjeve potrebno je dostaviti osobno na Info pult trgovačkog društva Komunalac d.o.o., poštom na adresu Ulica 151. samoborske brigade HV 2, Samobor ili na e-mail upiti@komunalac-samobor.hr.

Novi način odvoza krupnog (glomaznog) komunalnog otpada uveden je sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom i Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.

A.B.

 
21.03.2018.

Za najpotrebitije učenike samoborskih osnovnih škola osigurat će se besplatna prehrana

Priprema, pozor... Gablec!

Za najpotrebitije učenike samoborskih osnovnih škola osigurat će se besplatna prehrana

Gradu Samoboru odobren je projekt pod nazivom "Priprema, pozor... Gablec!", u okviru poziva "Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2017.-2018.)", iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije - Operativni program za hranu i/ili materijalnu pomoć 2014. – 2020. Sredstva su odobrena u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova od 363.850 kuna.

Partneri u projektu su sve osnovne škole sa samoborskog područja - Bogumila Tonija, Samobor, Milana Langa, Mihaela Šiloboda i Rude, a ukupno je obuhvaćeno 344 djece, sukladno dokumentaciji koju su pripremile škole.

Svrha projekta je povećanje obujma pomoći posebno ranjivoj skupini djece koja žive ili su u riziku od siromaštva, osigurati redovitu i kvalitetnu školsku prehranu s ciljem unapređenja kvalitete života i smanjenja socijalne isključenosti.

Grad Samobor i ranije je izdvajao sredstva za sufinanciranje školske prehrane, no ovim projektom povećava se broj djece kojoj će se izravno pomoći.

P.A.

 
21.03.2018.

Seminar na temu komunikacijskih vještina i prezentacijskih tehnika u organizaciji Poduzetničkog centra Samobor

Moć i važnost komunikacijskih vještina

Seminar na temu komunikacijskih vještina i prezentacijskih tehnika u organizaciji Poduzetničkog centra Samobor

Poduzetnički centar Samobor je, pod pokroviteljstvom Grada Samobora i Zagrebačke županije, u gradskoj vijećnici Grada Samobora, u utorak, 20. ožujka, organizirao seminar na temu komunikacijskih vještina i prezentacijskih tehnika.

Riječ je o posljednjem seminaru iz projekta PES – Poslovna edukacija Samobor, financiranog iz Programa za dodjelu potpora poduzetničkim potpornim institucijama i udruženjima obrtnika na području Zagrebačke županije za 2017. godinu.

Seminar je održao dr.sc. Nikša Sviličić, komunikolog, znanstvenik, sveučilišni nastavnik, akademski, filmski i TV redatelj, profesionalni glazbenik multiinstrumentalist i direktor Poslovne škole Proactiva iz Zagreba.

U okviru seminara sudionici su na šarmantan i motivirajući način, s mnogo praktičnih primjera, upoznati s učincima dobre komunikacijske percepcije, temeljima i važnosti percepcije neverbalne komunikacije, proaktivnoj komunikaciji u svakodnevnom životu i radu te komunikacijskoj energiji i efikasnim DPA i BD metodama u kreiranju komunikacijske percepcije.

Prepuna dvorana gradske vijećnice dokaz je da je tema komunikacije pobudila velik interes sudionika – predstavnika gradskih institucija te vlasnika manjih poduzeća i obrta.

Zahvaljujemo još jednom svim sudionicima na aktivnom sudjelovanju i ugodnom druženju na seminaru, kao i predavaču, koji je sjajno i profesionalno vodio seminar.

R.R.

 
21.03.2018.

Županija osigurala primarno-zdravstvenu i specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu

1,2 milijuna kuna za 8 punktova posebnog dežurstva

Županija osigurala primarno-zdravstvenu i specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu

Kako bi svojim stanovnicima osigurala odgovarajuću primarno-zdravstvenu i specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu i u neradne dane te blagdane, Zagrebačka županija osigurala je 1,2 milijuna kuna za sufinanciranje rada 8 punktova posebnog dežurstva u sklopu Doma zdravlja Zagrebačke županije u 2018. godini.

Kao i do sada, punktovi posebnog dežurstva radit će u ispostavama Doma zdravlja u Dugom Selu, Ivanić-Gradu, Jastrebarskom, Samoboru, Svetom Ivanu Zelini, Vrbovcu, Velikoj Gorici i Zaprešiću subotom od 15 do 20 sati te nedjeljom i blagdanima od 8 do 20 sati, čime će se znatno rasteretiti Hitna medicinska služba.

Inače, potrebna sredstva za organizaciju rada navedenih 8 punktova u 2018. godini iznose 2.150.000 kuna, od čega je Zagrebačka županija osigurala 1,2 milijuna kuna, a preostalih 950.000 kuna će pokriti Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i Dom zdravlja Zagrebačke županije vlastitim sredstvima.

- Obzirom da Zagrebačka županija nema bolnicu na svom području morali smo iznaći alternativno rješenje kako bismo stanovnicima osigurali kvalitetnu i dostupnu uslugu tijekom vikenda i blagdana, vodeći pritom brigu da ne stvaramo dodatan pritisak na hitnu medicinu – izjavio je župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić.

Osim što sufinancira rad punktova posebnog dežurstva s 1,2 milijuna kuna te rad hitne medicine s dodatnih 1,2 milijuna kuna, Zagrebačka županija svake godine sufinancira i nabavu medicinske i laboratorijske opreme bolničkih ustanova i poliklinika na području grada Zagreba.

- Na ovoj način pokušavamo dati svoj doprinos opremanju bolničkih ustanova u Zagrebu u kojima se liječe i stanovnici s područja naše županije – pojasnio je Kožić. U ovoj godini za tu namjenu Zagrebačka je županija osigurala ukupno 300.000 kuna, a sredstva su do sada odobrena Klinici za dječje bolesti Zagreb, Kliničkoj bolnici Dubrava, Klinici za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević te Poliklinici za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju. Natječaj za dodjelu spomenutih sredstava otvoren je do utroška sredstava.

M.B.

 

Odvoz krupnog (glomaznog) komunalnog otpada u 2018. godini

Za najpotrebitije učenike samoborskih osnovnih škola osigurat će se besplatna prehrana

Seminar na temu komunikacijskih vještina i prezentacijskih tehnika u organizaciji Poduzetničkog centra Samobor

Županija osigurala primarno-zdravstvenu i specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu

Arhiva 2018

2019

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002