18.06.2024.

Terenska nastava Geografske grupe OŠ Milana Langa

Za bolje upoznavanje vode našeg zavičaja

Geografska grupa OŠ Milana Langa dana 17. lipnja 2024. godine održala je terensku nastavu kroz koju se provedi projekt "Vode našeg zavičaja" sufinanciran od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih tijekom nastavne godine 2023./2024.

Glavne teme terenske nastave bili su potok Bregana, rijeka Sava i jezero Bobovica. Ostvareni su planirani ciljevi te je potok Bregana prepoznat kao povijesna granica sa susjednom Slovenijom, ostvarena je suradnja s Javnom ustanovom Park prirode Žumberak-Samoborsko gorje, usvojeni su pojmovi prostorni plan, vodozaštitna područja i retencije radi opskrbe vodom. Rijeka Sava prepoznata je kao granična rijeka velikog gospodarskog, društvenog i prirodnog značaja te važnost rijeke Save i njene doline za vodopskrbu, problematika poplava i hidrocentrala. Jezera Bobovica su umjetna jezera te danas pod upravljanjem Športskog ribolovnog društva Samobor imaju važnu ulogu u upravljanju vodama na području Grada Samobora. Također učenici su slobodnim razgovorom dali smjernice za teme koje bi se trebalo obraditi i nadopuniti tijekom iduće školske godine u sklopu izvannastavne aktivnosti Geografska grupa.

Na početku terenskog obilaska, učenici su obišli još jedan od izvora na području Bregane – izvor "kod Isuseka", uz igralište NK Kobre u Bregani. Na temu izbora, učenici su dali prijedlog za iduću školsku godinu za istraživanjem podataka o kvaliteti vode i ispravnosti za piće na izvorima na području Bregane, Podvrha i Luga. Ispred ureda JU PP Žumberak-Samoborsko gorje u Grdanjcima stručna suradnica Andrea Blažević upoznala je učenike s osnovnim podacima o Parku, djelatnosti javnih ustanova u zaštiti prirode te posebnostima i potencijalima. To je bila prilika za brojna pitanja mladih geografa.

U Gabrovici učenici su pogledali bio-park Divlje vode i životinjski svijet, prošli uz područje nekadašnje tvornice stakla „Glažuta“, a zatim je nastavljen put prema Koretićima. Na ulasku u Koretiće znatiželju je potakla vodna stanica Bregana- Koretići i toponim Koretić Mlin. Na području koji je Prostornim planom Zagrebačke županije planiran za retenciju Koretići, obitelj dabrova već je krenula raditi svoju branu. Nakon kratkog pješačenja do Skautsko-planinarskog centra i kratkog odmora, učenici su uz pomoć mobilnih telefona uspješno izvršili tražene zadatke kroz rad u grupi (fotografiranje izvora, spomenik učesnicima Domovinskog rata članovima Saveza skauta Samobor te fotografiranje obližnjeg potoka).

U Otoku Samoborskom uz obilazak ušća Bregane u Savu, upoznali su se s važnosti nasipa u obrani od poplava, temom hidrocentrala te prepoznali vodomjerne letve nivoa vode. U Ribičkom domu ŠRD Samobor na jezerima Bobovica dočekao nas je tajnik ŠRD Dražen Martić koji je upoznao učenike s djelatnosti i područjem upravljanja ribičkog društva, vrstama riba, poribljavanjem, Natura 2000 vrstom Blistavac koji na području Hrvatske obitava jedino u potoku Bregana, ulogom ribočuvara i drugo. Učenik 6.c Petar Vapnar demonstrirao je tehnike pecanja u čemu su uživali svi učenici i pokazali strpljenje i utišavali jedni druge.

U pratnji učenika 6. a, 6. b, 6. c i 7. a razreda koji su sudjelovali na terenskoj nastavi bile su voditeljica Geografske grupe i učiteljica geografije Martina Glasnović i pomoćnica u nastavi Anita Veršić Mihaljević.

Kako je objekt istraživanja geografije prostor, još jednom se potvrdilo da je najbolji i najučinkovitiji način učenja geografije u konkretnom prostoru. Na primjeru voda u neposrednom području OŠ Milana Langa učenike se poučava znanju, razvijaju vještina i kritičkom mišljenju primjenom načela od bližega prema daljem. Ovakav pristup osobito je važan i za jačanje samopouzdanja učenika uz razvoj geografskih i socijalnih vještina.

Učiteljica Martina Glasnović

 

Terenska nastava Geografske grupe OŠ Milana Langa

Arhiva 2003

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2002