30.10.2018.

Sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje 29. listopada

Nove ovlasti svetonedeljskom gradonačelniku

Sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje 29. listopada

Gradski vijećnici donijeli su većinom glasova na sjednici Gradskog vijeća održanoj 29. listopada Odluku o izborima članova vijeća mjesnih odbora Grada Svete Nedelje, kojom proširuju ovlasti svog gradonačelnika. Nakon što raspusti vijeće nekog mjesnog odbora, gradonačelnik Grada Svete Nedelje će, prema tim novim ovlastima, ubuduće moći imenovati povjerenika mjesnog odbora, radi obavljanja neophodnih poslova iz nadležnosti mjesnog odbora, do konstituiranja novog Vijeća.

Statutom Grada predviđeno je bilo i do sada da gradonačelnik, koji provodi nadzor nad zakonitošću rada mjesnih odbora, može raspustiti vijeće mjesnog odbora (ako ono učestalo krši odredbe Statuta grada ili Pravila mjesnog odbora i ne izvršava povjerene mu poslove). Međutim, do sada je to imalo za posljedicu samo prijevremene izbore, koji se moraju održati u roku od 90 dana.

Gradonačelnik je svoju novu ovlast imenovanja povjerenika, obrazložio potrebom operativnog djelovanja, s ciljem nesmetanog daljnjeg funkcioniranja mjesnog odbora.

Vijećnici HDZ-a nisu se s time složili, a Damir Halužan je napomenuo da je čudno što se to događa upravo kada je, zbog nezadovoljstva građana radom gradske vlasti, vodstvo u nekim vijećima mjesnih odbora (na primjer Brezje i Kerestinec) preuzeo HDZ.

Osim ove, sve su ostale točke ove kratke sjednice Gradskog vijeća donesene jednoglasno.

Dosadašnji član Uprave, direktor trgovačkog društva Svenkom d.o.o. Dalibor Jakopec, ponovno je imenovan na tu dužnost za razdoblje od sljedeće 4 godine.

Imenovani su i novi članovi Nadzornog odbora Svenkoma, također za razdoblje od 4 godine: Irena Lacković (predsjednica), Romana Semenić i Mario Pšeničnjak, članovi.

Vijećnici su odobrili i da se sistematizacija Dječjeg vrtića Slavuj dopuni novim radnim mjestom ekonoma.

Aktualni sat

Božidaru Jedvaju (BM 365) gradonačelnik Dario Zurovec odgovorio je (ne ulazeći u detalje) da će integrirani prijevoz donijeti poboljšanja u javnom prijevozu za građane, a za nogostupe u Ul. F. Tuđmana i uz staru Samoborsku cestu je rekao da su predviđeni s obje strane kolnika.

Jozo Vrdoljak (HDZ) pitao je je li na nogometnom igralištu u Brezju postavljena umjetna trava koja je bila predviđena troškovnikom, a gradonačelnik Zurovec odgovorio je da je postavljen "tehnološki nasljednik" s boljim svojstvima te dodao i da će izvođaču, koji je kasnio s radovima, biti naplaćeni penali.

Goran Kanižaj (HDZ) pitao je za neke detalje primopredaje predmeta između bivšeg i sadašnjeg gradonačelnika pa je Dario Zurovec obećao je da će svi detalji primopredaje biti dostavljeni svim vijećnicima.

Tomislav Lehpamer (HDZ) upozorio je gradonačelnika na klizište za koje ovaj nije znao te upitao, kao i Gabrijel Deak (NL D. Zurovca) što je s izgradnjom nogostupa u Maloj Gorici. Gradonačelnik je rekao da se nogostupi rade prema centru Male Gorice, no usporeno, jer isti izvođač radi i na drugim poslovima u Gradu.

Gradonačelnik je obećao pisani odgovor Damiru Halužanu o tome zašto MO Rakitje nisu bile dostupne informacije o promjeni granica.

Damir Halužan također je izrazio sumnju da su se (nakon VI. ciljanih izmjena Prostornog plana) pojavile neke nove markice za zonu otpada te podsjetio da je upravo gradonačelnik sam rekao da se njegovom inicijativom markica zone gospodarenja otpadom maknula iz Kerestinca. Halužana je zanimalo zašto je ta markica stavljena u Rakitje i Svetu Nedelju. Gradonačelnik je odgovorio da se radi o markicama za servisno–komunalne djelatnosti te dodao da je iz Kluba vijećnika HDZ-a došla inicijativa za tematskom sjednicom o odlagalištu otpada i Tempu, na kojoj će biti više riječi o tome.

D.K.

 

Sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje 29. listopada

Arhiva 2018

2019

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002