29.08.2018.

Grad Samobor nastavlja sufinancirati prijevoz učenicima i studentima

Za srednjoškolce prijevoz i dalje besplatan

Grad Samobor nastavlja sufinancirati prijevoz učenicima i studentima

Iz Grada Samobora saznajemo da su osigurana sredstva za sufinanciranje srednjoškolskih relacijskih pokaznih markica za redovite učenike koji imaju prebivalište na području Grada Samobora.

Srednjoškolci

Za srednjoškolce koji imaju prebivalište na području Grada Samobora i pohađaju neku od srednjih škola na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije ili Grada Samobora, a kupuju mjesečne markice za više zona, cijena mjesečne markice bit će umanjena za 25% stvarne cijene koju podmiruje Grad Samobor.

Ostatak iznosa do pune cijene markice u iznosu od 75% plaća sam korisnik usluge prijevoza na prodajnom mjestu prilikom kupnje mjesečne markice, a povrat navedenog iznosa podmiruje Ministarstvo znanosti i obrazovanja putem srednjih škola, odnosno snivača - Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

Pravo na sufinanciranje u iznosu od 75% troškova međumjesnog javnog prijevoza, kao i u prethodnom razdoblju, sukladno Vladinoj odluci, ostvaruju učenici koji su u školskoj godini 2018./2019. upisali i redovito pohađaju srednju školu, koji kupuju mjesečnu učeničku kartu za autobus ili vlak, a kojima udaljenost od adrese prebivališta, odnosno boravišta, do adrese škole iznosi više od pet (5) kilometara.

Učenicima koji su članovi kućanstava koje je korisnik zajamčene minimalne naknade ili pomoći za uzdržavanje, sukladno propisu kojim se uređuje područje socijalne skrbi, financira se prijevoz u ukupnom iznosu od 100% cijene mjesečne učeničke karte.

Srednjoškolci koji imaju prebivalište na području Grada Samobora, a pohađaju neku od srednjih škola na području Grada Samobora i pritom kupuju mjesečne markice za 1. zonu, ostvaruju pravo na umanjenje cijene mjesečne markice u iznosu od 50% stvarne cijene, koju podmiruje Grad Samobor. Ostatak iznosa do pune cijene markice u iznosu od 50% plaća sam korisnik usluge prijevoza na prodajnom mjestu prilikom kupnje mjesečne markice.

Srednjoškolcima koji pohađaju izvannastavne i sportske aktivnosti, a ne ostvaruju pravo na subvenciju po drugoj osnovi, sufinancira se 50% ukupne cijene mjesečne markice od strane Grada Samobora.

Sufinancira se i prijevoz ZET-om za redovite učenike srednjih škola, i to u iznosu od 50% za relacije Klinča Sela - Zagreb, Stupnik - Zagreb, Velika Gorica - Zagreb, Grad Zagreb, Zagreb - Zaprešić i ZG-HŽ, sukladno važećim cjenicima ZET-a, a onim učenicima koji ostvaruju pravo na sufinanciranje prijevoza u iznosu od 75% od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, sukladno odluci Vlade RH o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2018./2019., koju je donijela Vlada RH 23. kolovoza 2018. godine.

Studenti

Što se tiče studenata, redovitim studentima Grad Samobor sufinancira prijevoz u iznosu od 100,00 kuna. Grad sufinancira mjesečne pokazne karte i u ljetnim mjesecima, za vrijeme ispitnih rokova.

Osim navedenog, sufinancira se prijevoz redovitim studentima koji studiraju u drugim gradovima RH iznosom od 100,00 kuna mjesečno, a ne samo u Zagrebu, što je ranije bio slučaj.

Svi potrebni obrasci nalaze se na www.samobor.hr, a sve informacije možete dobiti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Samobora (e-mail: marijan.kižlin@samobor.hr, telefon: 01 3378 133).

P.A.

 

Grad Samobor nastavlja sufinancirati prijevoz učenicima i studentima

Arhiva 2018

2019

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002