19.01.2018.

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje raspravljalo se o sustavu Civilne zaštite

Sustav će biti isproban na velikoj vježbi 2021. godine

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje raspravljalo se o sustavu Civilne zaštite

Glavna tema sjednice Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje 18. siječnja bila je Civilna zaštita na području Grada. Detaljno uvodno obrazloženje uz čak četiri točke dnevnoga reda kojima se regulira to područje podnijela je zamjenica gradonačelnika Marija Hršak, koja je ujedno načelnica Stožera CZ. Ona je podsjetila da je Civilna zaštita cijeli niz godina sustavno zapostavljana i marginalizirana. Zakon o sustavu Civilne zaštite iz 2015. godine vrlo jasno govori koje su obveze jedinice lokalne samouprave pa je najvažnije, rekla je Marija Hršak, raditi na edukaciji cjelokupnog stanovništva kako bi se u slučaju velikih nesreća ili katastrofa moglo reagirati na najbolji mogući način, a građani trebaju znati kako se zaštititi i reagirati u nekim kriznim situacijama, budući da to može spasiti živote.

Za operacionalizaciju sustava Civilne zaštite su potrebni ljudski resursi s potrebnim znanjima i vještinama i puno vremena kako bi se cijeli sustav stavio na razinu spremnosti, a to je ono što Državna uprava za spašavanje očekuje od lokalne samouprave, rekla je zamjenica gradonačelnika. To je velik posao kojeg se Gradska uprava odmah prihvatila, jer je sigurnost građana, njihove imovine, životinja i okoliša dio njihove odgovornosti i to shvaćaju vrlo ozbiljno, pa će ravnomjerno razvijati sve operativne snage sustava Civilne zaštite, koje trebaju biti na visokoj kadrovskoj razini i materijalno-tehničkoj opremljenosti. Nažalost, ustvrdila je Hršak, do sada je premalo napravljeno.

Uz osnivanje Stožera Civilne zaštite sada treba donijeti smjernice odnosno planove, koji su pretpostavka za moderan, snažan i učinkovit sustav CZ. Posljednja procjena ugroženosti napravljena je u ožujku 2015. i puno je toga promijenjeno, pa će sada biti napravljena Procjena rizika, kao i novi Plan zaštite i spašavanja i Plan djelovanja CZ, koji su također napravljeni 2015., ali nisu dovoljno operativno razrađeni i moraju se ažurirati. Pored Postrojbe CZ opće namjene, u tijeku je osnivanje i pričuvne postrojbe od udruga koje su se odazvale na poziv Grada (njih 7 od 64). Uspostavljen je i kontakt s tvrtkama koje rade s opasnim tvarima, a koje moraju imati svoje planove i također biti ekipirane za eventualne incidente.

Smjernice se donose za razdoblje do 2022. godine, a plan je da se cijeli sustav isproba na velikoj vježbi CZ 2021. godine. Uz vatrogasce, policiju i Crveni križ, sada će u Stožeru svog predstavnika imati i HGSS. Do tada će trebati riješiti pitanje skloništa, opreme za evakuaciju, interni sustav obavještavanja te plan uzbunjivanja.

Na kraju je Marija Hršak zaključila da će u svemu biti najvažnija edukacija, posebno mladih i školske djece, a glavni je cilj izgradnja sustava CZ uz koji će se građani osjećati sigurnima.

Nakon poduže rasprave, jednoglasno su donesena četiri dokumenta kojima se regulira to područje aktivnosti u Gradu: Odluka o osnivanju Postrojbe CZ opće namjene Grada Sveta Nedjelja (51 pripadnik), Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za Sustav CZ Grada (njih 12), Godišnja analiza stanja Sustava CZ na području Grada Svete Nedelje za 2017. godinu i Smjernice za organizaciju i razvoj Sustava CZ Grada Sveta Nedelja za razdoblje 2018.–2022. godine.

Za CZ je u Gradu Svetoj Nedelji u 2017. godini utrošeno 2,3 milijuna kuna, a u 2018. godini planirano je utrošiti 160.000 kuna više.

Većinom glasova donesene su odluke o raspodjeli sredstava namijenjenih javnim potrebama u sportu i u kulturi, koja su ove godine za 10% manja no lani. Za raspodjelu tih sredstava raspisani su natječaji, a do završetka natječaja određeno je privremeno financiranje, 800.000 za sportske udruge i 300.000 za udruge u kulturi.

Jednoglasno je donesena i Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova predstavničkih tijela izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Svete Nedelje za 2018. godinu. Za svakog vijećnika namijenjeno je 12.000 kuna godišnje, što će biti uplaćeno u 4 rate. Vijećnice će, kao podzastupljeni spol, dobivati 10% više.

Jednoglasno je donesen i Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija od 2018. do 2020. godine, koji je pojasnila pročelnica Biserka Delač. U planu su samo dvije koncesije - za obavljanje dimnjačarske službe (sadašnja koncesija istječe 2020.) i javne usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama. Jednoglasno je usvojen i plan da se u 2018. godini dodijeli jedna koncesija za pražnjenja i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama, s tim da je Damir Halužan upozorio da se septičke jame trebaju pretvoriti u sabirne u roku od godinu i pol. Za nepoštivanje ovih propisa o zaštiti okoliša predviđene su velike kazne te je predložio da se na to posebno upozore građani uz pomoć letaka.

D.K.

Aktualni sat

Na pitanje Ivice Vojvodića (lista Darija Zurovca) o stalnim prekidima na izgradnji kanalizacije, koji ometaju promet, zamjenik gradonačelnika Davor Nađi pojasnio je da izvođač seli radove (i mehanizaciju) kada zbog nekih problema moraju prekinuti radove na nekoj lokaciji, kako bi se što više toga napravilo.

Na upit Gorana Kanižaja (HDZ) o problemima u Kerestincu, odgovorio je gradonačelnik Zurovec, rekavši da će se sanirati lokal br. 4 na Rimskom trgu i sanitarije, riješiti prostor parkirališta ispred škole koji nije u privatnom vlasništvu, a za parkiralište ispred Društvenog doma je napravljen projekt. Također, pokušava se riješiti i pitanje sportske dvorane Čičak s vlasnicima i bankom, jer je Gradu takav prostor potreban i želi ga otkupiti, no samo je pitanje kolika će biti cijena.

Gradonačelnik je odgovorio i Marijanu Vojvodiću (HDZ) da će biti riješena rasvjeta prema Sportskoj dvorani OŠ Vladimira Deščaka, uz vrtić, gdje navečer na treninge dolaze djeca iz raznih sportskih udruga, a pokušava se, u dogovoru s policijom i riješiti prometne probleme u Školskoj ulici i parkiranje pred ulazom u kuće. Za vodovod u Novačkoj cesti je odgovorio da je natječaj završen.

Na upit Marka Kresonje (SDP) o prioritetima pri izgradnji i održavanju objekata komunalne infrastrukture, gradonačelnik Zurovec pojasnio je da izgradnja ide odmah po završetku pojedinog natječaja, a održavanje će ići od mjesta do mjesta, da se ne bi stalno selila mehanizacija i radovi.

Tomislavu Lehpameru (HDZ) je Davor Nađi odgovorio da nastoje s autoprijevoznicima dogovoriti da se što bolje organizira prijevoz dok traju radovi na kanalizaciji na Malogoričkoj cesti, uz konstataciju da će sigurno biti teško oko mjesec dana, a Ivan Abramović pojasnio je da se za igralište u Maloj Gorici dovozi nasipni materijal, a odvozi zemlja, jer to nije isto.

Gradonačelnik Zurovec odgovorio je Mariju Čižmešiji (SDP) da je u planu da se održava okoliš dvorca u Kerestincu, kao i ostali ulazi u Grad, a za problematičan zavoj u Kerestincu kod jezera rekao je da će ponovno upozoriti ŽUC.

Gradonačelnik je odgovorio Damiru Halužanu (HDZ) da će ponton na Kipišću biti maknut iz vode. Odgovorio mu je i da su pri kraju poslovi oko rješavanja imovinsko–pravnih odnosa za rotor, za nekoliko tjedana trebao bi ići natječaj, a radovi od ljeta. Na pitanje Halužana o radovima na Društvenom domu u Strmcu odgovorila je savjetnica za urbanizam Renata Rožek da je njihov završetak produljen od 15. siječnja na 15. ožujka iz objektivnih razloga (sanacija prokišnjavanja i usklađivanje s projektom).

Na upit Božidara Jedvaja (BM 365) o nelogičnostima u prometu u Ul. A. Stepinca i Sportskoj ulici, gradonačelnik je pojasnio da je to napravljeno namjerno, kako bi se usporio promet, što je potvrdio i Ivan Abramović, koji je pojasnio da se radi o prometnom projektu kojim se željelo usporiti promet, tim više što će u blizini biti i dječje igralište.

Zdenko Tubikanec (HDZ) pitao je kada će se izvođač radova vratiti (nakon mjesec i pol stanke) u Ul. braće Ribar u Bestovju, a gradonačelnik je rekao da su radovi nastavljeni, a bilo je i naknadnih priključaka.

 

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje raspravljalo se o sustavu Civilne zaštite

Arhiva 2018

2019

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002