29.12.2021.

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Samobora usvojen proračun za 2022. godinu

Veleučilište out, indijsko sveučilište in

Na posljednjoj ovogodišnjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Samobora, održanoj 28. prosinca u Centru za mlade Bunker, donesen je proračun Grada za 2022. godinu i prateći provedbeni dokumenti.

Prije donošenja proračuna, vijećnici su većinom glasova primili na znanje Informaciju o Provedbenom programu Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025. godine. U uvodnom obrazloženju gradonačelnica Petra Škrobot pojasnila je da se radi o projektima koje Grad planira u tih 5 godina, a stavljeni su na 2 liste: A i B. Iako to zakonodavac ne predviđa, materijal je bio stavljen na javno savjetovanje i od 16 pristiglih prijedloga, 6 ih je usvojeno.

Na listi A našli su se projekti u visokoj fazi pripremljenosti za prijavu na EU fondove (Centar za tehničku kulturu, vrtići kod srednje škole i u Molvicama, Sportska dvorana u Bregani, digitalizacija gradske uprave, nastavak projekta Rudnika sv. Barbare...

Na listi B su uglavnom projekti za koje se tek radi dokumentacija i tu je listu moguće kontinuirano nadopunjavati, a projekti s te liste, kada dođu u fazu dovoljne pripremljenosti, mogu se prebacivati na A listu. Tu se 25% projekata odnosi na promet i održavanje javnih prometnica, ali se i ti projekti mogu prebaciti na A listu, jer se, na primjer, prometnice u brdsko – planinskim predjelima također mogu sufinancirati iz EU fondova.

Gradonačelnica je naglasila da je do sada samo 1,5% projekata Grada financirano iz EU fondova, a njima je cilj da se to poveća do 30%.

Za sve projekte s A liste, u proračunu Grada su rezervirana potrebna vlastita sredstva, kako bi se mogli prijaviti na EU fondove.

Da je to namjera nove vlasti vidjelo se i iz uvodnog obrazloženja uz Proračun za 2022. i projekcije proračuna za 2023. i 2024. godinu pročelnika Željka Radovanića, koji je rekao da je sada Grad formirao čak 3 tima koji će se baviti EU fondovima.

Proračun od 330 milijuna kuna i njegove projekcije u sljedeće dvije godine (374 i 355 milijuna kuna) doneseni su većinom glasova, budući da je od 12 amandmana oporbe prihvaćen tek jedan, onaj Matije Hržića, kojim je s 25.000 kuna povećana na 50.000 kuna subvencija tradicijskih i umjetničkih obrta. Četiri amandmana SDP-a prihvatila je gradonačelnica pa su postali sastavni dio proračuna. I prateći dokumenti proračuna doneseni su većinom glasova.

Većinom glasova donijete su i III. točkaste izmjene i dopune Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Samobora te Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Bobovica.

Uz nekoliko konkretnih primjedbi (povećanje dozvoljene izgrađenosti s 40% na 50%, manje parkirnih mjesta nego drugdje, postavljanje cjevovoda u prometne koridore...), Matija Hržić je izrazio sumnju u pogodovanje investitoru, jer se ove promjene odnose samo na Bobovicu i taj jedan projekt, a ne daju iste uvjete i ostalim investitorima te najavio da će, ukoliko je to točno, obavijestiti nadležna tijela.

Odgovorio mu je Marko Matijaščić (Fokus). Uz napomenu da sve treba biti po zakonu, on je naglasio da se radi o investiciji od pola milijarde kuna, nekoliko stotina novih radnih mjesta, velikim prihodima za Grad od komunalnog doprinosa i naknade te da, ako se može, treba napraviti i poneki ustupak.

Pročelnik Marinko Džepina rekao je da i inače već ima dosta primjedbi na Prostorni plan te da će se vjerojatno sljedeće godine krenuti u kompletne izmjene.

A o kakvom se projektu radi vijećnicima je nešto kasnije, uz video projekciju, pojasnio predstavnik investitora Dominik Samara iz tvrtke RC Europe, koja planira na Bobovici izgraditi Distributivni logistički centar i fotonaponsku solarnu elektranu.

Mlade će roditelje razveseliti jednoglasno donesena odluka da se povećaju novčane pomoći za opremu novorođenčeta pa će se za prvo dijete umjesto dosadašnjih 1.500 dobivati 3.000 kuna, za drugo umjesto 2.000 bit će 4.000 kuna, a za treće i svako sljedeće umjesto 10.000 bit će 11.000 kuna. Naknada je proširena i na posvojenu djecu, a roditelji ne moraju više biti 5 godina, već 3 godine s prijavljenim prebivalištem u Samoboru.

Na kraju su predsjednik Gradskog vijeća Miran Šoić i njegovi zamjenici te gradonačelnica poželjeli gradskim vijećnicima i njihovim obiteljima i zaposlenicima Gradske uprave sve najbolje u novoj godini, a druženje su nastavili na prigodnoj zakusci u Samoborskoj pivnici.

Aktualni sat

Na upit nezavisne vijećnice Irene Franceković hoće li Grad sufinancirati preskupe priključke za vodu (2.000 EUR-a i više), gradonačelnica Petra Škrobot je odgovorila da se o tome razmišlja, ali za sada nije u proračunu, jer treba vidjeti što će biti kad se definira uslužno područje. A odgovarajući na upit vijećnice Franceković o projektu veleučilišta, gradonačelnica je pojasnila da se razmišlja da se ide na osnivanje podružnice nekog stranog sveučilišta u Samoboru, budući da su procedure za to jednostavnije i brže te se o tome već pregovara s veleposlanstvom Indije.

Matija Hržić (HDZ) primijetio je da dosta prijedloga mjesnih odbora i gradskih četvrti nije uvršteno u proračun te je zatražio da mu se u pisanom obliku dostave svi ti prijedlozi. Gradonačelnica je odgovorila da nije nužno da svaki zahvat bude naveden u proračunu, već su s liste prioriteta navedeni veći projekti.

D.K.

 

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Samobora usvojen proračun za 2022. godinu

Arhiva 2021

2023

2022

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002