20.01.2021.

Grad Samobor potiče poljoprivredu i ruralni razvoj

Za 2021. godinu osigurano 1.823.000 kuna

Grad Samobor potiče poljoprivredu i ruralni razvoj

U tijeku je Javni poziv za dodjelu potpora za razvoj poljoprivrede, zaštitu okoliša, ruralni razvoj i unapređenje lovstva.

Unutar mjere razvoj poljoprivrede sufinancirat će se razvoj stočarske proizvodnje, investicije u poljoprivrednu infrastrukturu i poljoprivredna gospodarstva te premije osiguranja.

Značajna sredstva Grad će izdvojiti za zaštitu okoliša, što uključuje sredstva za usluge skloništa za nezbrinute životinje, higijeničarsku službu, razvojne programe Parka prirode Žumberak – Samoborsko gorje te uređenje Park šume Anindol - Tepec, subvencije udrugama za zaštitu životinja i kontrolu populacije napuštenih pasa te programe zaštite i brige o okolišu.

Sufinancira se i ruralni razvoj, odnosno razvoj seoskog turizma, razvoj seoskih tradicijskih gospodarstava, obrazovanje i osposobljavanje u poljoprivredi, očuvanje seoskih tradicijskih gospodarstava te agrotehničke mjere za uređenje i održavanje poljoprivrednih površina.

Kroz mjeru razvoj i unapređenje lovstva daju se potpore za osiguranje lovišta, unos divljači u lovište, sprečavanje šteta od divljači, uređenje lovišta, te izgradnju novih, adaptaciju, odnosno opremanje postojećih uzgojno-tehničkih objekata ili opremanje lovno-gospodarskih objekata.

Potpore se ostvaruju sukladno Pravilniku o dodjeli potpora za razvoj poljoprivrede, ruralni razvoj i razvoj lovstva na području Grada Samobora u 2021. godini sukladno podnesenim zahtjevima s popratnom dokumentacijom.

Javni poziv je otvoren do 30. studenoga, osim potpora unutar programske mjere ruralni razvoj, podmjera agrotehničke mjere za uređenje i održavanje poljoprivrednih površina koja je otvorena do 31. ožujka, a zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu prispijeća, odnosno do utroška sredstava predviđenih u Proračunu Grada Samobora za 2021. godinu.

Ukupno je za ove mjere Proračunom Grada Samobora za 2021. godinu osigurano 1.823.000 kuna.

Više informacija: Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i projekte Europske unije Grada Samobora na poveznici https://www.samobor.hr/dokumenti?catId=432.

P.A.

 

Grad Samobor potiče poljoprivredu i ruralni razvoj

Arhiva 2021

2023

2022

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002