23.02.2021.

Održana sjednica Županijske skupštine Zagrebačke županije

Ukida se cestarine do Ivanić-Grada i Jastrebarskog?

Održana sjednica Županijske skupštine Zagrebačke županije

Jednoglasnom odlukom članovi Županijske skupštine Zagrebačke županije podržali su inicijative građana Jastrebarskog i Ivanić-Grada te okolnih općina koji traže ukidanje plaćanja cestarina na dijelovima autoceste A1 i A3 te rješavanje problematike rasvjete čvora Jastrebarsko.

Prihvaćena je odluka o izmjenama i dopunama Statuta Zagrebačke županije radi usklađenja s novim Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, prema kojem će u sljedećem sazivu Županijske skupštine umjesto dosadašnjeg 51 člana biti njih 47. S novim zakonom usklađene su i naknade za vijećnike, koje u ukupnom godišnjem neto iznosu ne smiju premašiti iznos od 16 tisuća kuna.

Vijećnici su informirani o radu Županijskog stožera civilne zaštite u razdoblju od 1. veljače 2020. do 31. siječnja 2021. godine, a usvojen je i Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje Zagrebačke županije u 2021. godini.

Zeleno svjetlo dali su i programima razvoja ekološke poljoprivrede i pametnih sela u Zagrebačkoj županiji do 2030.

Na sjednici je prihvaćeno Izvješće o radu župana za drugu polovicu 2020. godine, kao i izvješća o radu za prošlu godinu županijskog Savjeta mladih, Savjeta za socijalnu skrb, Savjeta za zdravlje, Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata, Antikorupcijskog povjerenstva, Povjerenstva za ravnopravnost spolova i Koordinacije za ljudska prava te Izvješće o radu i poslovanju Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije za 2020. godinu.

Također, prihvaćeno je i prošlogodišnje Izvješće o stanju zaštite od požara na području Zagrebačke županije, Izvješće o radu Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda, Izvješće o provedbi Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje Zagrebačke županije te Izvješće o stanju u prostoru 2016.-2019., u kojem se navodi trend povećanja izgrađenosti građevinskih područja naselja, što ukazuje na daljnje opremanje zemljišta komunalnom infrastrukturom, novu izgradnju, kao i rast broja zaposlenih te pad nezaposlenih.

Na Aktualnom satu vijećnike je najviše zanimalo stanje u potresima pogođenim dijelovima Zagrebačke županije te što županija čini kako bi se ublažile njegove štetne posljedice, ali i kako napreduje dinamika cijepljenja protiv koronavirusa.

Vijećnici su postavljali pitanja o rekonstrukciji i asfaltiranju cesta na području Vrbovca i Svetog Ivana Zeline, izgradnji mosta Bobovica – Prigorje Brdovečko te postavljanju dodatne vertikalne i horizontalne signalizacije na pješačkim prijelazima. Zanimalo ih je u kojoj su fazi natječaji i javni pozivi koje županija ove godine raspisuje za poljoprivrednike, poduzetnike, braniteljske, socijalno-humanitarne i kulturne udruge, ali i gradove i općine sa svog područja, kao i poslovanje tvrtke Gospodarenje otpadom Zagrebačke županije. Postavljana su i pitanja o izmještanju ravnateljstva Zavoda za hitnu medicinu ZŽ i odvijanju nastave učenika s posebnim potrebama u uvjetima epidemije itd.

M.M.

 
23.02.2021.

Grad Sveta Nedelja osigurao jednokratnu novčanu pomoć za ugostitelje i fitness centre

1.500 kuna dragocjene pomoći

Grad Sveta Nedelja osigurao jednokratnu novčanu pomoć za ugostitelje i fitness centre

Gradonačelnik Grada Svete Nedelje 19. veljače 2021. objavio je Javni poziv za dodjelu bespovratnih jednokratnih novčanih pomoći ugostiteljima, fitness centrima (teretanama) na području Grada Svete Nedelje kojima je onemogućen rad Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 27. studenoga 2020. godine.

U okviru javnog poziva financirat će se jednokratne bespovratne novčane pomoći poslovnim subjektima koji se bave ugostiteljskom djelatnošću kojima je u potpunosti obustavljen rad u visini od 1.500 kn te poslovnim subjektima koji se bave pružanjem fitness usluga kojima je u potpunosti obustavljen rad u visini od 1.500 kn.

Bespovratne novčane pomoći dodjeljuju se za pokriće troškova nastalih za vrijeme potpune obustave rada temeljem navedene Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

Zahtjevi za dodjelu bespovratne potpore po ovom javnom pozivu razmatrat će se prema redosljedu zaprimanja te će se istim redosljedom uzimati u obradu.

Uz obrazac je potrebno priložiti presliku rješenja o upisu u obrtni registar/sudski registar, presliku rješenja odgovarajućeg nadležnog tijela kojim se dokazuje da prijavitelj obavlja djelatnost koja se potpomaže, presliku osobne iskaznice vlasnika/osobe ovlaštene za zastupanje i IBAN - presliku bankovne kartice ili presliku ugovora s bankom o otvaranju poslovnog računa.

Obrazac zahtjeva za dodjelu novčane pomoći i javni poziv mogu se preuzeti na ulaznoj porti Grada Svete Nedelje, Trg Ante Starčevića 5, uz primjenu epidemioloških mjera (obvezno nošenje maski) ili na mrežnoj stranici Grada Svete Nedelje www.grad-svetanedelja.hr.

Popunjeni obrazac s prilozima dostavlja se putem e-maila ured@grad-svetanedelja.hr ili poštom na adresu Grada Svete Nedelje.

A.B.B.

 

Održana sjednica Županijske skupštine Zagrebačke županije

Grad Sveta Nedelja osigurao jednokratnu novčanu pomoć za ugostitelje i fitness centre

Arhiva 2021

2023

2022

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002