19.10.2021.

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje povećan je komunalni doprinos

Stanje je izgledalo crno, a sad je još optimističnije

Većina odluka na sjednici Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje, održanoj u ponedjeljak, 18. listopada, u Društvenom domu Strmec, donesena je jednoglasno ili tek uz pokoji suzdržani glas.

Nakon što je jednoglasno donijeta Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja u prošloj godini, obrazloženje uz rebalans ovogodišnjeg proračuna dao je gradonačelnik Dario Zurovec. Planirani prihodi i rashodi smanjeni su za 22 milijuna kuna, pa sada proračun za 2021. godinu iznosi 117,5 milijuna kuna. Najvećim dijelom to se odnosi na odustajanje od planiranog zaduženja za izgradnju OŠ i sportske dvorane u Strmcu, zbog kašnjenja sklapanja ugovora i početka radova. Ostali su ugovori ostavljeni i Grad će nastojati da se napravi sve što se stigne, ili barem započne u dijelu koji se odnosi na izgradnju i održavanje. Razveselit će to mještane Malogoričke ceste između Male Gorice i Jagnjić Dola, jer je nogostup vraćen u plan izgradnje.

Rebalansom će se smanjiti i preneseni manjak iz prošle godine, koji je već sa 6,5 milijuna kuna smanjen za 4,2 milijuna kuna, a do kraja godine moguće je i daljnje smanjenje, rekao je gradonačelnik. Također je upozorio na to da u posljednje vrijeme na proračunske stavke jako utječe divljanje cijena, posebno poskupljenje građevinskog materijala i naftnih derivata. Ipak, dodao je Zurovec, stanje koje je izgledalo crno, sada je optimističnije.

Odgovarajući na upite SDP-ove vijećnice Marije Market, zamjenik gradonačelnika Gabrijel Deak pojasnio je da su sredstva za održavanje nerazvrstanih cesta povećana za 30% na prijedlog mjesnih odbora, kako bi se napravilo sve što je nužno, a sredstva za komunalni linijski prijevoz morali su povećati zbog povećanja cijena benzina. Deak se složio s mišljenjima da su postojeći autobusi preveliki za trenutačne potrebe te dodao da je koncesija svjesno ugovorena na rok od tri godine, jer je generalno rješenje integrirani međugradski prijevoz uz pomoć fondova Europske unije, a uz to, ako je moguće i željeznica, što bi bilo najbolje rješenje.

I gradonačelnik Dario Zurovec odgovorio je na neka pitanja vijećnice Market, pojasnivši da su sredstva za zaposlene porasla radi dodatnog zapošljavanja 10 odgojiteljica u Dječjem vrtiću, zbog odluke da se u vrtić primaju i djeca s posebnim potrebama, čime se želi olakšati njihovu integraciju. Obrazlažući planiranu kupnju jednog automobila, Zurovec je rekao da će to biti hibridno vozilo, ali srednje kategorije, ne onako skupo i luksuzno kao prijašnje, koje su prodali, zajedno s još 7 starih automobila te dodao da će i dalje svi podaci biti javni i dostupni svim građanima i da će se trošiti racionalno.

Rebalans ovogodišnjeg proračuna, kao i njegove projekcije u 2022. i 2023. godini, usvojeni su uz 2 suzdržana glasa, dok su jednoglasno doneseni provedbeni dokumenti Proračuna o Programu gradnje komunalne infrastrukture i vodnih građevina, održavanju komunalne infrastrukture te javnih potreba u socijalnoj skrbi.

I Izvješće o radu gradonačelnika u prvoj polovini ove godine također je prihvaćeno jednoglasno i bez rasprave.

Tek uz jedan suzdržan glas, donesena je nova Odluka o komunalnom doprinosu, kojom se ova jednokratna naknada, koja se plaća pri izgradnji novih objekata, a namjenski služi samo za komunalno opremanje, povećava s 40 na 60 kuna po m3, ali se popust za jednokratno plaćanje povećava s 15 na 30%. Gradonačelnik Zurovec u obrazloženju je rekao da je i uz ovo povećanje ta naknada među najnižima u Zagrebačkoj županiji (na primjer, u Samoboru je u 1. zoni cijena 110 kuna), a najviša dozvoljena je 138 kuna. Osim toga, Grad će i dalje zadržati pravo da se naknada umanji za one industrijske grane koje su od interesa za Grad, a povećanje naknade omogućit će kvalitetniju izgradnju komunalne infrastrukture.

Nakon što su početkom prošle godine, zbog krize s epidemijom, bile umanjene plaće zaposlenika i dužnosnika u Gradu i gradskim tvrtkama za 10%, plaće su vraćene na prijašnju razinu prvo u SVENKOM-u, potom u vrtiću i na kraju djelomično i zaposlenima u Gradskoj upravi. Jedino još nisu vraćene za gradonačelnika i njegova zamjenika pa je odluku da se i te plaće vrate na prijašnju razinu Gradsko vijeće donijelo uz 2 suzdržana glasa. Za sada ova će se odluka primijeniti samo za zamjenika gradonačelnika, jer gradonačelnik plaću dobiva u Saboru, iz državnog proračuna.

Na kraju je, na prijedlog mještana Rakitja, do sada bezimeni put dobio ime Šesti rakitski odvojak.

Aktualni sat

Mariju Market (SDP) zanimala je sudbina objekta u Jagnjić Dolu, koji Grad unajmljuje od Caritasa te tko je kriv za oštećenja na fasadi knjižnice u koju je, kako je rekla, uloženo 5 milijuna kuna. Gradonačelnik Zurovec rekao je da Grad i dalje planira u dvije rate (ove i sljedeće godine) otkupiti zgradu od Caritasa, po cijeni koju je odredio sudski vještak, a uz logopeda, prostor bi koristio Mjesni odbor i zainteresirane udruge.

Na fasadu knjižnice je Grad bio upozoren i od nadzornog organa, a problem je što su konzervatori inzistirali da se mora ostaviti stara žbuka, na kojoj sada izbija vlaga, dok je u gornjem, novoizgrađenom dijelu, sve u redu. Sada se to pokušava riješiti, no to nije usamljeni slučaj kad su zahtjevi konzervatora zapravo nerealni i blokiraju radove, rekao je gradonačelnik Zurovec.

Marko Katanec (SDP) pitao je hoće li se zainteresirani građani u Preradovićevoj i Vrazovoj ulici moći spojiti na kanalizaciju te predviđa li se kakva sigurna zona za djecu kod svetonedeljske škole. Zamjenik gradonačelnika Gabrijel Deak je pojasnio da su tamo bila česta puknuća cijevi pa su uz vodovod odlučili urediti i kanalizaciju. Međutim, sada imaju problema u komunikaciji sa Zagrebačkim holdingom i Vodovodom i odvodnjom (jer nema odgovornih osoba), a problem je i što Vodovod nema ugovorene radove za saniranje ceste, gdje su već sada uleknuća. Za sada, javilo se 11 zainteresiranih za priključke na kanalizaciju, a budući da cijene "divljaju", Deak smatra da je najbolje priključiti se sada, dok su još radovi u tijeku.

Za uređenje sigurne zone za djecu oko škole projekt će se napraviti u dogovoru s policijom, a planiraju i postavljanje kamera za kontrolu brzine. Deak je dodao da se razmišlja i o izgradnji obilaznice, kojom bi se dio tranzitnog prometa maknuo iz centra te rade na pripremi dokumentacije i prometnoj strategiji.

D.K.

 

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje povećan je komunalni doprinos

Arhiva 2021

2024

2023

2022

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002