17.03.2021.

Privremena regulacija prometa na cesti prema Rudama

Strpljivo od 18. ožujka do 17. svibnja

Privremena regulacija prometa na cesti prema Rudama

zbog radova na rekonstrukciji prometnice koja povezuje Samobor i Rude od četvrtka, 18. ožujka do 17. svibnja uspostavit će se privremena regulacija prometa sukladno rješenju MUP-a.

Prometovanje će biti omogućeno uz naizmjenično propuštanje vozila regulirano semaforskom signalizacijom.

U vrijeme izvođenja radova asfaltiranja u punom profilu pojedine dionice, ta dionica prometnice će biti zatvorena za sav promet i vozit će se obilaznim pravcima. O točnim datumima zatvaranja pojedinih dionica prometnice i obilaznim pravcima, pravovremeno će se izdati obavijest minimalno 3 dana uoči zatvaranja.

Predviđeno trajanje radova iznosi 60 kalendarskih dana.

Obavještavaju se građani da se pridržavaju prometne signalizacije za vrijeme privremene regulacije prometa te se mole za strpljenje i razumijevanje.

P.A.

 
17.03.2021.

Zagrebačka županija sufinancira izradu projektne dokumentacije

2 milijuna kuna za potrebne papire

Zagrebačka županija sufinancira izradu projektne dokumentacije

Zagrebačka županija sufinancirat će u 2021. godini troškove izrade projektne dokumentacije za projekte koji će se financirati iz europskih strukturnih i investicijskih fondova, programa EU i ostalih izvora. Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 2. studenoga 2021. godine.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog javnog poziva su gradovi i općine s područja županije, a sufinanciraju se dokumenti poput studije izvodljivosti, analize troškova i koristi, tehnički elaborati, glavni i izvedbeni projekt i sl.

- Bez dokumentacije, koja često iziskuje značajna sredstva, nema EU projekata. Posebno veseli kad vidimo da sredstva koja su dodijeljena našim gradovima i općinama imaju vidljive tragove na terenu. Reciklažno dvorište u Općini Orle otvoreno je početkom ove godine, izgradnja sportske dvorane u Zaprešiću je praktički završena, a vrtić u Rugvici je u odmakloj fazi gradnje - rekao je župan Kožić, istaknuvši samo mali dio projekata čiju je dokumentaciju sufinancirala Zagrebačka županija.

Visina iznosa sufinanciranja troškova izrade projektne dokumentacije utvrđena je sukladno indeksu razvijenosti jedinice lokalne samouprave. Svaki prijavitelj može prijaviti najviše 4 dokumenta za sufinanciranje, a maksimalan iznos potpore po jednom prijavitelju iznosi 280 tisuća kuna.

Tekst javnog poziva, upute za prijavitelje, potrebne izjave i prijavni obrasci nalaze se na web-stranici Zagrebačke županije www.zagrebacka-zupanija.hr, pod rubrikom Natječaji.

Prijava na natječaj vrši se elektronski, putem sustava ePrijave koji je dostupan na poveznici www.eprijave.hr, na način da se ispuni odgovarajući obrazac i učita propisana dokumentacija (skenirani dokumenti/formati pdf i jpg) u sustav za prijavu projekata. Nakon završetka ePrijave potrebno je ispisati prijavni obrazac, potpisati ga i ovjeriti te poslati u roku od 7 dana od dana ePrijave, (bez već priložene propisane dokumentacije), preporučenom poštom s naznakom "Prijava na javni poziv za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije u 2021. godini" na vanjskom dijelu omotnice, na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo i fondove Europske unije, Ulica grada Vukovara 72/VI, 10000 Zagreb.

M.M.

 
17.03.2021.

Samoborsko Gradsko povjerenstvo podnijelo izvještaj o štetama od potresa

O svemu odlučuje Vlada RH

Samoborsko Gradsko povjerenstvo podnijelo izvještaj o štetama od potresa

Grad Samobor pravovremeno je podnio konačni izvještaj Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Zagrebačkoj županiji. Podsjetimo, s prvim danima ove godine Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda krenulo je s prikupljanjem prijava šteta nastalim uslijed potresa koji je pogodio i Samobor 29. prosinca 2020. godine. Podaci su se prikupljali do 20. siječnja 2021. godine.

Odluka o proglašenju prirodne nepogode – potres za gradove i općine koji su podnijeli zahtjeve županu, proglašena je i donesena 27. siječnja 2021. godine, uključujući i Odluku za područje Grada Samobora.

Temeljem Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN 16/19.), a po zaprimljenim zahtjevima građana o oštećenju zgrada (obiteljskih kuća, stanova i drugo), povjerenstvo je utvrđivalo štetu pregledom oštećenih građevina sukladno Pravilniku o registru šteta od prirodnih nepogoda.

Budući da je bilo mnogo upita stanara višestambenih zgrada iz Slavonske ulice i Ulice 9. svibnja o procjenama šteta u pojedinim stanovima, dajemo pojašnjenje stručnog povjerenstva.

Članovi Povjerenstva, podijeljeni u dva tima, obilaskom spomenutih zgrada utvrdili su kako se radi o vrlo sličnim štetama, ovisno o vrsti tipskog stana (položaj unutar kata te veličina stana), te je u razgovoru sa svakim predstavnikom suvlasnika po ulazima objašnjena metodologija procjene, temeljem koje nije bilo potrebno ulaziti u svaki stan za koji je prijavljena šteta nastala uslijed potresa.

Trgovačko društvo Komunalac d.o.o. Samobor, kao upravitelj zgrada većine ulaza iz Slavonske ulice i Ulice 9. svibnja, izvršilo je službenu prijavu za sve zgrade u spomenutim ulicama Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine za brzi (preliminarni) pregled zgrada od strane stručnih osoba (statičara). Brzi pregled rezultira dodjeljivanjem određene oznake (naljepnice), koja upućuje na uporabljivost u trenutku obavljanja brzog pregleda.

Nakon što su gradska povjerenstva podnijela izvještaj putem Registra šteta, člankom 33., 34. i 35. već spomenutog Zakona, nakon potvrde konačne procjene štete nadležno ministarstvo sastavlja izvješće s prikazom svih potvrđenih šteta iz svoje nadležnosti te izrađuje prijedlog o načinu dodjele pomoći za djelomičnu sanaciju šteta nastalih od prirodnih nepogoda koji dostavljaju Državnom povjerenstvu.

Ono će po obradi podataka o konačnim procjenama iz Registra šteta i ostale dokumentacije odrediti postotak isplate novčanih sredstava u odnosu na iznos konačne potvrđene štete na imovini oštećenika.

Prilikom raspodjele sredstava pomoći za djelomičnu sanaciju šteta od prirodnih nepogoda iznos novčanih sredstava ne može biti veći od 5% iznosa konačne potvrđene štete na imovini pojedinog oštećenika.

Konačnu odluku o prijedlozima Državnog povjerenstva za dodjelu pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda donosi Vlada Republike Hrvatske.

P.A.

 

Privremena regulacija prometa na cesti prema Rudama

Zagrebačka županija sufinancira izradu projektne dokumentacije

Samoborsko Gradsko povjerenstvo podnijelo izvještaj o štetama od potresa

Arhiva 2021

2024

2023

2022

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002