11.02.2021.

Zagrebačka županija uputila javni poziv za prijavu programa/projekata za sufinanciranje izgradnje i uređenja infrastrukture na ruralnim prostorima

5 milijuna kuna za društvene domove, škole i rekonstrukciju cesta

Zagrebačka županija uputila javni poziv za prijavu programa/projekata za sufinanciranje izgradnje i uređenja infrastrukture na ruralnim prostorima

Zagrebačka županija uputila je gradovima i općinama na svom području javni poziv za prijavu programa/projekata za sufinanciranje izgradnje i uređenja infrastrukture na ruralnim prostorima. Za tu namjenu Zagrebačka je županija osigurala 5 milijuna kuna bespovratnih sredstava, a javni poziv je otvoren do 15. ožujka 2021. godine.

Sufinanciranje podrazumijeva programe/projekte izgradnje ili rekonstrukcije nerazvrstanih cesta te izgradnju, adaptaciju, sanaciju i opremanje područnih škola i objekata društvene namjene poput vatrogasnih i društvenih domova, dječjih igrališta, sportskih građevina, groblja i dr. Prihvatljive aktivnosti su građenje, rekonstrukcija, adaptacija, sanacija i/ili opremanje infrastrukturnih objekata na ruralnom području. Zagrebačka županija sudjelovat će u sufinanciranju prijavljenog programa/projekta s najviše do 500.000 kuna po odabranom programu/projektu.

Opći cilj programa je poticanje dugoročno održivog i teritorijalno uravnoteženog razvoja na cijelom području Zagrebačke županije, posebno u dijelu koji se odnosi na infrastrukturu i kvalitetu života na ruralnom području. Prijavljeni program/projekt mora biti usklađen s Razvojnom strategijom Zagrebačke županije te razvojnim programima i planovima jedinica lokalne samouprave, a ciljevi njegove provedbe jasno definirani i mjerljivi.

Prijave mogu podnijeti jedinice lokalne samouprave s područja Zagrebačke županije koje u svojim razvojnim programima, planovima i proračunu za 2021. godinu imaju planirana sredstva za financiranje kandidiranih programa/projekata.

Prijave na natječaj vrše se elektronički, putem sustava ePrijave koji je dostupan na poveznici www.eprijave.hr na način da se ispuni odgovarajući obrazac i učita propisana dokumentacija (skenirani dokumenti/formati pdf i jpg) u sustav za prijavu projekata. Nakon završetka ePrijave potrebno je ispisati prijavni obrazac, potpisati ga te poslati u roku od 7 dana od dana ispunjavanja ePrijave, (bez već priložene propisane dokumentacije), preporučenom poštom na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo, Ulica grada Vukovara 72/V, 10 000 Zagreb.

Tekst javnog poziva, upute za prijavitelje i prijavni obrazac nalaze se na web-stranici Zagrebačke županije www.zagrebacka-zupanija.hr pod rubrikom Natječaji, a više informacija može se dobiti na broj telefona 01/6009-466.

M.M.

 
11.02.2021.

37. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje, održana elektroničkim putem

Za sport 2.925.000, za kulturu 1.270.000 kuna

37. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje, održana elektroničkim putem

U srijedu, 10. veljače, održana je 37. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje. Sjednici je prisustvovalo i glasalo 15 od 17 vijećnika. Vijećnici su imali mogućnost sudjelovati u raspravi prema svim točkama dnevnog reda (uključujući i postavljanje pitanja na Aktualnom satu), a glasalo se e-mailom, na obrascu koji je dostavljen svim vijećnicima uz materijale.

U sklopu dvosatne rasprave vijećnici su održali i kraći Aktualni sat, koji se ponajviše doticao komunalne problematike.

S obzirom na izmjene Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Prijedlog Statutarne odluke o 6. izmjenama i dopunama Statuta Grada Svete Nedelje i Prijedlog Odluke o 3. izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje vijećnici su jednoglasno prihvatili, s obzirom da se radi o zakonskoj obvezi usklađivanja Statuta i Poslovnika.

Jednoglasno je prihvaćen i Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Svete Nedelje za 2021. godinu za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova predstavničkih tijela izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Svete Nedelje. Za provođenje navedene odluke u Proračunu Grada Svete Nedelje za 2021. godinu planirana su sredstva u iznosu od 208.000 kuna.

U Proračunu Grada Svete Nedelje za 2021. godinu za javne potrebe u sportu osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 2.925.000 kuna. Prijedlogom Odluke o načinu raspodjele sredstava namijenjenih provođenju Programa javnih potreba u sportu na području Grada Svete Nedelje u 2021. godini utvrđeno je da se za programe i aktivnosti Sportske zajednice kao saveza udruga osigurava iznos od 525.000 kuna te će se isti doznačiti Sportskoj zajednici Grada Svete Nedelje izravnom dodjelom. Za provođenje programa i projekata (trening i natjecanje sportaša, sportska obuka djece i mladeži, poticanje sportske rekreacije, program školovanja kadrova, sportske priredbe od značaja za Grad) osigurava se iznos od 2.400.000 kuna. Navedeni iznos predstavlja vrijednost javnog poziva/natječaja za financiranje programa i projekata članica Sportske zajednice Grada Svete Nedelje za 2021. godinu. Prijedlog Odluke prihvaćen je većinom glasova.

U Proračunu za 2021. godinu za javne potrebe u kulturi osigurano je 1.270.000 kuna, od kojih je 1.170.000 kuna namijenjeno za potrebe provođenja projekata/programa Kulturne zajednice Grada Svete Nedelje kao saveza udruga, a za koje će Kulturna zajednica raspisati javni natječaj, kao i za redovne rashode Kulturne zajednice. Prijedlog Odluke o načinu raspodjele sredstava namijenjenih provođenju Programa javnih potreba u kulturi u 2021. godini prihvaćen je većinom glasova.

Jednoglasno je prihvaćen i Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Grada, a Prijedlog Odluke o odricanju od potraživanja prema Republici Hrvatskoj prihvaćen je većinom glasova.

T.I.

 

Zagrebačka županija uputila javni poziv za prijavu programa/projekata za sufinanciranje izgradnje i uređenja infrastrukture na ruralnim prostorima

37. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje, održana elektroničkim putem

Arhiva 2021

2023

2022

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002