01.12.2021.

Donesen Proračun Zagrebačke županije za 2022. godinu

Izvorni proračun 564.847.359 kn

Donesen Proračun Zagrebačke županije za 2022. godinu

Županijska skupština Zagrebačke županije donijela je Proračun za 2022. godinu, koji iznosi 1.380.578.035 kuna i veći je u odnosu na Rebalans I. za 3,85%. Izvorni proračun Zagrebačke županije za 2022. godinu iznosi 564.847.359 kuna i veći je za 4,26% u odnosu na Rebalans I. proračuna iz 2021. godine. Proračun je prihvaćen s 30 glasova "za", 6 glasova "protiv" i 5 "suzdržanih".

Kao i prethodnih godina, najveći iznos Izvornog proračuna, gotovo 148 milijuna kn, namijenjen je Upravnom odjelu za odgoj i obrazovanje, u kojem je za kapitalnu izgradnju u školstvu osigurano 53,6 milijuna kn. Dovršavaju se radovi na izgradnji osnovne škole u Luki, sportskih dvorana u Bedenici, Klinča Selima i Graberju Ivanićkom, školi i dvorani u Pušći, u tijeku su radovi na dogradnji radionica i praktikuma SŠ Dragutina Stražimira u Svetom Ivanu Zelini, a s 15 milijuna kuna sufinancirat će se izgradnja nove škole u Strmcu. Studenti i srednjoškolci i u 2022. godini mogu računati na izdašne stipendije. Za Upravni odjel za gospodarstvo i fondove EU planirano je 89 milijuna kn. Poduzetnici iduće godine mogu računati na bespovratne potpore u iznosu od 7 milijuna kn, 17,3 milijuna kn osigurano je za energetske obnove škola i domova zdravlja, dok je 21,2 milijuna kn planirano za Centar za kompetentnost, a za pripremu i provedbu EU projekata osigurano je 4 milijuna kn.

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje upravljat će s nešto više od 56,5 milijuna kn, od čega je najveći iznos, 10,7 milijuna kn, osiguran za kapitalna ulaganja. Sufinancirat će se 8 T1 timova Hitne medicinske pomoći, za što je osigurano 5,7 milijuna kn, a nešto više od 2 milijuna kuna osigurano je za liječničke specijalizacije. Planirana su sredstva za projektnu dokumentaciju za izgradnju poliklinika u Samoboru i Velikoj Gorici, a novost u proračunu je milijun kuna za ambulante u ruralnim krajevima, koje, s obzirom na mali broj pacijenata, posluju s gubitkom. Riječ je o ambulantama u Dubrancu, Krašiću, Budinjaku, Farkaševcu, Dubravi Vrbovečkoj i Gradecu. Kao i prethodnih godina, za svaku novorođenu bebu isplaćivat će se po 1.000 kn.

Za Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo planira se više od 24 milijuna kn. Poljoprivrednici mogu računati na bespovratne potpore u ukupnom iznosu od 3,8 milijuna kuna, a novost u proračunu je 800.000 kn za energetsku učinkovitost na OPG-ovima i 800.000 kn za pilot projekt uvođenja eko-hrane u škole i vrtiće. Gradovima i općinama namijenjeno je 5 milijuna kuna za razvoj infrastrukture na ruralnim područjima, kao i milijun kn za vrtiće. Osniva se i Regionalni centar za razvoj stočarstva Dubrava, za koji je planirano 1,9 milijuna kn.

Za Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu planira se 60,3 milijuna kn, a najveći dio odnosi se na županijski linijski prijevoz putnika za što je osigurano 40,05 milijuna kn, od čega je 30 milijuna kn pomoć Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

U proračunu za iduću godinu za vatrogastvo i civilnu zaštitu osigurano je nešto više od 7 milijuna kn.

Za kulturu se planira gotovo 4 milijuna kn, a za sport 7,6 milijuna kn.

Za Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša osigurano je gotovo 92 milijuna kn, od čega je 60 milijuna kn namijenjeno obnovi zgrada oštećenih potresima.

Vijećnici su prihvatili prijedlog Strategije kapitalnih ulaganja u školske objekte na području Zagrebačke županije za razdoblje od 2021. do 2026. godine. Strategijom su obuhvaćena sljedeća ulaganja: izgradnja nove škole i dvorane u Dugom Selu, izgradnja nove škole i dvorane u Jastrebarskom, izgradnja nove škole i dvorane PŠ Komin, dogradnja škole i izgradnja dvorane OŠ Đure Deželića u Ivanić-Gradu, izgradnja nove dvorane u Strmcu, izgradnja nove zgrade i hangara ZTŠ Rudolf Perešin te nove zgrade Gimnazije u Velikoj Gorici, kao i zajedničke sportske dvorane, rekonstrukciju i dogradnju Gimnazije Antuna Gustava Matoša u Samoboru, izgradnju dvorane OŠ Ksaver Šandor Đalski u Donjoj Zelini, izgradnju dvorane OŠ Bistra, rekonstrukciju i dogradnju dvorane OŠ Kardinala Alojzija Stepinca u Krašiću, izgradnju Glazbene škole Ferdo Livadić u Samoboru, dogradnju OŠ Rugvica, dogradnju škole OŠ Braće Radić u Kloštar Ivaniću, rekonstrukciju i dogradnju OŠ Ivana Perkovca u Šenkovcu, izgradnju škole i dvorane PŠ Stupnik, rekonstrukciju i dogradnju PŠ Farkaševac, rekonstrukciju i dogradnju OŠ Jakovlje te adaptaciju i opremanje prostora Učeničkog doma u Ivanić-Gradu.

Donesena je odluka o visini turističke pristojbe za 2023. godinu u Zagrebačkoj županiji. Pristojbe se kreću od 10 do 12 kuna po osobi i noćenju za boravak u smještajnim objektima, ovisno o pojedinom gradu i općini (12 kn Samobor, Velika Gorica, Jastrebarsko, ostale JLS 10 kn), odnosno od 8 kuna u kampovima. Visina godišnjeg paušala za osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu po krevetu iznosi 350 kuna, a na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (OPG) po 200 kuna, i to za sve jedinice lokalne samouprave na području Zagrebačke županije. Visina godišnjeg paušalnog iznosa za osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu u kampu za svaku smještajnu jedinicu iznosi 500 kuna, a na OPG-u po 250 kuna. Turistička pristojba koju plaća vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor u godišnjem paušalnom iznosu za sebe i članove uže obitelji za sve jedinice lokalne samouprave na području Zagrebačke županije iznosi za prvog i drugog člana po 60 kuna, a za svakog sljedećeg 25 kuna.

Na sjednici je donesen i godišnji plan razvoja sustava Civilne zaštite, plan unapređenja zaštite od požara, kao i plan djelovanja u području prirodnih nepogoda. Osnovani su Koordinacija za ljudska prava i Povjerenstvo za ravnopravnost spolova, kao dva savjetodavna tijela Županijske skupštine.

Vijećnici Županijske skupštine dali su suglasnost SB Naftalan da uredske prostore prenamijeni u bolesničke sobe, za što će kroz tri godine biti utrošeno 2,7 milijuna kn.

Županijska skupština Zagrebačke županije zaprimila je 17. studenoga 2021. zahtjev 1/3 članova njih 17 (SPD, FOKUS, MOST), za sazivanjem Sjednice Županijske skupštine na kojoj bi se raspravljalo o povjerenju županu Zagrebačke županije zbog istražnih radnji USKOK-a. Temeljem mišljenja Ministarstva pravosuđa i uprave te dodatnih konzultacija tražena tema uvrštena je na Dnevni red sjednice Skupštine kako bi se omogućila rasprava te udovoljilo zahtjevu 1/3 vijećnika. Međutim, kada je spomenuta točka došla na red, dvije članice (SDP) su povukle svoje potpise na dostavljeni zahtjev kako se o točki ne bi raspravljalo danas. Odbor za Statut, Poslovnik i propise je mišljenja da Poslovnik ne predviđa povlačenje potpisa, već se ovlaštenim predlagateljem smatra svih 17 članova. Sukladno tome rasprava je provedena, a župan Stjepan Kožić naglasio je kako se postupak nalazi u fazi provođenja izvida, da je uložio žalbu protiv rješenja o provođenju istrage, te da o predmetu ne smije davati nikakve izjave.

Na Aktualnom satu vijećnike je zanimalo kada će se rekonstruirati Ulica dr. Franje Tuđmana u Svetoj Nedelji, te izgraditi obilaznice Dugo Selo te Volavje-Petrovina, kada će biti sklopljeni ugovori u sustavu javnog prijevoza u Zagrebačkoj županiji. Vijećnička pitanja odnosila su se i na stanje primarne zdravstvene zaštite na području gradova Vrbovca i Velike Gorice, zanimalo ih je koliko sredstava je Zagrebačka županija dobila za vlastito učešće u EU projektima te na koji način Poduzetnički centar Zagrebačke županije surađuje sa županijskim gospodarstvenicima i poljoprivrednicima. Iz sfere prosvjete postavljali su pitanja o provođenju projekta Školska shema u županijskim školama, u kojoj je fazi prenošenje osnivačkih prava PŠ Rakov Potok na Grad Samobor, ali i u kojoj je fazi natječaj za dodjelu stipendija u 2021/2022. godini, te koliko sportaša stipendira Zagrebačka županija.

T.I.

 

Donesen Proračun Zagrebačke županije za 2022. godinu

Arhiva 2021

2023

2022

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002