02.05.2021.

Raspored rada mobilnog reciklažnog dvorišta za mjesec svibanj

Stare stvari odložite kulturno, nemojte hitat po šumi

Raspored rada mobilnog reciklažnog dvorišta za mjesec svibanj

Mobilno reciklažno dvorište kreće s radom u ponedjeljak, 3. svibnja 2021. godine u Bregani.

U mobilno reciklažno dvorište, koje će raditi svakog radnog dana od 10 do 17 sati, građani mogu odložiti one vrste odvojeno prikupljenog otpada koje mogu odlagati i u reciklažnom dvorištu kod Sajmišta (papir, karton, plastika, metal, tekstil, baterije, akumulatori, boje, električna i elektronička oprema i drugo).

Raspored organiziranog prikupljanja otpada u mobilnom reciklažnom dvorištu za mjesec svibanj nalazi se na internetskim stranicama Komunalca.

Zbog situacije s koronavirusom, moguće su izmjene u rasporedu rada mobilnog reciklažnog dvorišta, o čemu će korisnici biti pravovremeno obaviješteni.

Detaljni raspored i lokacije mobilnog reciklažog dvorišta možete vidjeti na www.komunalac-samobor.hr

A.B.

 

Raspored rada mobilnog reciklažnog dvorišta za mjesec svibanj

Arhiva 2021

2022

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002