02.05.2021.

Raspored rada mobilnog reciklažnog dvorišta za mjesec svibanj

Stare stvari odložite kulturno, nemojte hitat po šumi

Raspored rada mobilnog reciklažnog dvorišta za mjesec svibanj

Mobilno reciklažno dvorište kreće s radom u ponedjeljak, 3. svibnja 2021. godine u Bregani.

U mobilno reciklažno dvorište, koje će raditi svakog radnog dana od 10 do 17 sati, građani mogu odložiti one vrste odvojeno prikupljenog otpada koje mogu odlagati i u reciklažnom dvorištu kod Sajmišta (papir, karton, plastika, metal, tekstil, baterije, akumulatori, boje, električna i elektronička oprema i drugo).

Raspored organiziranog prikupljanja otpada u mobilnom reciklažnom dvorištu za mjesec svibanj nalazi se na internetskim stranicama Komunalca.

Zbog situacije s koronavirusom, moguće su izmjene u rasporedu rada mobilnog reciklažnog dvorišta, o čemu će korisnici biti pravovremeno obaviješteni.

Detaljni raspored i lokacije mobilnog reciklažog dvorišta možete vidjeti na www.komunalac-samobor.hr

A.B.

 

Raspored rada mobilnog reciklažnog dvorišta za mjesec svibanj

Arhiva 2021

2024

2023

2022

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002