21.09.2012.

Rebalans proračuna Zagrebačke županije

Bogatiji za 7,91 posto

Rebalans proračuna Zagrebačke županije

Županijska skupština Zagrebačke županije donijela je Rebalans proračuna Zagrebačke županije za 2012. godinu koji iznosi 296.341.920 kn te je veći za 7,91% nego što je bilo predviđeno proračunom. Rebalans je donesen jednoglasnom odlukom.

Prema riječima župana Zagrebačke županije Stjepana Kožića rebalans je napravljen radi usklađivanja planiranih decentraliziranih sredstava sa stvarno odobrenim sredstvima od strane državnog proračuna, usklađivanja viška sredstava ostvarenih u prethodnom razdoblju, sufinanciranja međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola te davanja pomoći jedinicama lokalne samouprave za ublažavanje posljedica elementarne nepogode. Skupština je donijela i polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Zagrebačke županije za prvih šest mjeseci 2012. godine. Ukupni prihodi ostvareni u prvoj polovici ove godine iznose 147.440.978 kn, tj. 53,7% ukupnog plana, dok rashodi iznose 97.257.382 kn, što je u odnosu na plan na godišnjem nivou 35,9%.

Tri milijuna kuna bespovratnih sredstava Zagrebačka županija će dodijeliti svojim gradovima i općinama za otklanjanje posljedica elementarne nepogode suše, koja je proglašena 20. kolovoza za područje cijele županije, a koja je uzrokovala velike materijalne štete u poljoprivredi. Prema prvim izvješćima, šteta se procjenjuje na oko 100 milijuna kuna. Nakon što se zaprime konačna izvješća gradskih i općinskih povjerenstava, župan će imenovati povjerenstvo koje će utvrditi kriterije za dodjelu financijskih sredstava i izraditi prijedlog dodjele iznosa financijskih sredstava jedinicama lokalne samouprave. Župan Kožić je istaknuo kako je Zagrebačka županija jedina županija u RH koja je i na ovaj način pomogla svojim poljoprivrednicima.

Skupština je donijela odluku o kriterijima i načinu financiranja troškova prijevoza učenika srednjih škola Zagrebačke županije. Vlada RH 23. kolovoza donijela je odluku o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola u razdoblju rujan – prosinac ove godine. Prema navedenoj odluci, županijama će se iz državnog proračuna osigurati sredstva za 75% cijene mjesečne karte za autobus, vlak, a najviše do visine mjesečnog limita koji za Zagrebačku županiju još uvijek nije utvrđen.

- U slučaju da odlukom resornog ministarstva za Zagrebačku županiju bude utvrđen mjesečni limit koji je manji od 75% mjesečne učeničke karte za autobus, Zagrebačka županija snosit će prijevozniku razliku sredstava do 75% cijene karte – pojasnio je župan Kožić. Naime, prijevoznici s područja županije nisu htjeli učenicima izdavati subvencionirane pokaze dok im nije prezentiran prijedlog županove odluke kojom se jamči isplata 75% cijene karte, tj. da će potencijalnu razliku nadoknaditi Zagrebačka županija. Ujedno, s prijevoznicima je dogovoreno da će se svima onima koji su već kupili pokaz prema tržišnim cijenama, vratiti razlika novca.

Župan Kožić naglasio je kako je odluka Vlade RH pozitivna i hvalevrijedna, međutim, upozorio je na određene nedostatke. - Ova odluka odnosi se isključivo na međumjesni javni linijski prijevoz, što znači da djeca koja žive u općinama ili gradovima koje nemaju javi linijski prijevoz, a takvi slučajevi postoje u Zagrebačkoj županiji, ali i drugdje u RH, nisu obuhvaćena ovom odlukom te nemaju pravo na takvu subvenciju – istakao je župan.

Kako naša djeca ne bi bila zakinuta, ovom odlukom definirali smo da će Zagrebačka županija u mjestima u kojima nije organiziran javni linijski prijevoz, snositi troškove prijevoza učenika srednjih škola u iznosu od 75% cijene prijevoza organiziranog na način koji odredi jedinica lokalne samouprave – dodao je Kožić, naglasivši kako se nada da će resorno ministarstvo prepoznati ovaj propust te omogućiti i tim učenicima subvenciju.

Inače, župan Kožić susreo se i s gradonačelnicima i načelnicima s područja Zagrebačke županije radi problematike prijevoza. – S obzirom da su naši mnogi gradovi i općine i do sada subvencionirali srednjoškolski prijevoz, a neki i do 50%, može se očekivati da će to nastaviti raditi i ubuduće te da će svoje odluke prilagoditi novom stanju. Vjerujem kako će gotovo svi učenici srednjih škola na području Zagrebačke županije imati besplatan prijevoz – zaključio je župan.

Važno je naglasiti kako mnogi učenici s područja Zagrebačke županije srednju školu pohađaju u Gradu Zagrebu i trenutno nisu u mogućnosti dobiti subvencionirani pokaz. Temeljem Vladine odluke, koja kaže da će se subvencija isplaćivati prema mjestu školovanja djeteta, a ne prebivališta, Grad Zagreb će morati sklapati ugovore s prijevoznicima s područja Zagrebačke županije.

Za vrijeme Aktualnog sata vijećnike je zanimalo postoje li nove škole ili dvorane koje su puštene u funkciju početkom školske godine, kada će biti gotova sportska dvorana u Mariji Gorici, kako napreduje gradnja OŠ Klinča Sela te kada će županija raspisati natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za školsku godinu 2012./2013. Također, postavljala su se pitanja vezana uz realizaciju projekta ugradnje solarnih kolektora i drugih sustava obnovljivih izvora energije, kako se gospodari poduzetničkim zonama na području županije te na koji način su utrošena sredstva u provođenju pilot projekta odvojenog prikupljanja otpada u Sv. Ivanu Zelini. Vijećnike je zanimalo u kojoj je fazi realizacija regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagreb-Istok, mogu li se osigurati sredstva za obnovu lokalne ceste u Općini Bedenica te hoće li se obnoviti drveni most u Općini Orle, koji je već četiri godine van uporabe. Postavljala su se i pitanja o provođenju novog Zakona o legalizaciji objekata te na koji način se županija uključila u pomoć pri legaliziranju poljoprivrednih objekata itd.

M.B.

 

Rebalans proračuna Zagrebačke županije

Arhiva 2012

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002