13.03.2012.

Započeo proces izrade Strategije razvoja Grada Samobora do 2020. godine

Cilj je ravnomjeran razvoj

Započeo proces izrade Strategije razvoja Grada Samobora do 2020. godine

Do listopada ove godine i proslave Dana Grada planirana je izrada Strategije razvoja Grada Samobora za razdoblje od 2013. do 2020. godine. Prvi korak prema tome cilju učinjen je 12. ožujka održavanjem edukacije o metodologiji izrade strategije. Na tom prvom sastanku okupili su se pročelnici i djelatnici gradske uprave, ravnatelji gradskih društvenih i kulturnih instutucija, predstavnici sportskih, kulturnih, socijalnih organizacija te nekoliko poduzetnika i izrađivača prve strategije (od 2002. do 2012.). Uvodno je sve nazočne okupljene u Maloj dvorani POU Samobor pozdravio zamjenik gradonačelnika Hrvoje Frankić, rekavši da svi svojim dosadašnjim radom, iskustvom i znanjem daju maksimalan stručan i moralan doprinos izradi krucijalnog dokumenta za Samobor, koji dobiva još više na važnosti po ulasku Hrvatske u Europsku Uniju.

O svim razinama izrade nove stategije govorio je prof.dr.sc. Nenad Starc iz Ekonomskog instituta Hrvatske, koji će biti izrađivač samoborske stategije razvoja do 2020. godine. On je istaknuo da je nekolicina nazočnih već sudjelovala na izradi još uvijek važeće strategije te je na početku edukacije napravljen i osvrt na nju, a neki od tada uočenih problema aktualni su i danas.

Cilj edukacije bio je utvrditi metodologiju izrade nove strategije, formiranje razvojnog savjeta i radnih skupina za izradu pojedinih programa. Istaknuto je i da planirane aktivnosti moraju imati dovoljnu financijsku potporu u proračunu ili iz sredstava EU (što je jedan od ciljeva), kako bi se planirano moglo ostvariti u praksi. Ove je godine u proračunu za samu izradu planirano 200.000 kuna.

Nova strategija razvoja Grada Samobora za razdoblje od 2013. do 2020. godine bazirat će se na gospodarstvu, društvenim djelatnostima, prostornom uređenju i razvoju institucija, a kao osnovni zadatak naznačen je ravnomjeran razvoj Samobora, posebno ravnomjeran razvoj gospodarstva i društvenih djelatnosti, kao i postizanje konsenzusa oko svih bitnih pitanja za daljnji prosperitet Grada.

M.Š.

 

Započeo proces izrade Strategije razvoja Grada Samobora do 2020. godine

Arhiva 2012

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002