28.08.2012.

U tijeku je javna rasprava o Prostornom planu uređenja Grada Samobora

Uvid u plan do 10., a primjedbe do 17. rujna

U tijeku je javna rasprava o Prostornom planu uređenja Grada Samobora

Donošenje novog Prostornog plana uređenja Grada Samobora izazvalo je velik interes javnosti, što i ne čudi, budući da se planom regulira namjena prostora i uvjeti gradnje izvan granica Generalnog urbanističkog plana, dakle za većinu samoborskih naselja. Stoga su brojni građani došli na prvo javno izlaganje u kino dvorani i postavili upite vezane uz svoje parcele.

Posljednji Prostorni plan uređenja (PPU) za ovo područje usvojen je 2006. godine, a u njegove izmjene krenulo se još 2008. godine, podsjetio je na početku javnog izlaganja pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, razvoj i upravljanje imovinom Mario Anušić. Tada je bio uočljiv trend pojačane stanogradnje, poslovnih objekata i infrastrukture pa su počeli stizati brojni zahtjevi za izmjene. I Grad je imao potrebe gradnje i dogradnje škola i vrtića te uređenja komunalne infrastukture, a uz to i zaštite vrijednih dijelova prirode, okoliša, šumskog područja i vodotokova. Prostorni plan trebalo je uskladiti i s novim zakonima i novim prostornim planom Zagrebačke županije pa je sve to rezultiralo ovim prijedlogom izmjena i dopuna.

Do početka javne rasprave (koja traje od 27. kolovoza do 10. rujna) na prijedlog izmjena i dopuna PPU stiglo je više od 600 primjedbi, a obrađene su sve koje su stigle do 1. svibnja ove godine, rekao je pročelnik Anušić, istaknuvši da će primjedbe dane nakon tog datuma, kao i one tijekom javne rasprave, biti obrađene u propisanom roku. Do sada je odbijeno više od 280 primjedbi. Rekao je i da oni koji su već dobili negativan odgovor mogu ponovno tijekom javne rasprave (sve do 17. rujna) dati primjedbu o kojoj će se ponovno raspravljati.

Voditelj izrade PPU-a dipl. inž. Zoran Hebar iz Urbanističkog zavoda Grada Zagreba okupljenima je pojasnio najvažnije izmjene unutar plana. U komparaciji namjene prostora u planu iz 2006. na građevinska područja naselja otpadalo je 3046 ha, a ta se područja sada povećavaju za 103 ha, što smatra povoljnim uzimajući ukupnu površinu Grada Samobora. Područja za sport, rekreaciju, groblja i razne zone izvan naselja povećavaju se s postojeća 222 ha na 1200 ha, a tu je najveća novost prostor za golf između buduće željezničke pruge i Ulice grada Wirgesa na ulazu u Samobor sa svetonedeljske strane, jer je ondje predviđen županijskim planom.

- Poučeni iskustvom planiranja golf igrališta u Hrvatskoj, uz golf je planirana zona za turistički razvoj, kako se pod izlikom gradnje golfa ne bi na tom području gradili apartmani i slično - istaknuo je Zoran Hebar.

U plan su ugrađeni i neki novi zahtjevi glede prometnih, energetskih i komunalnih koridora. Tako je planiran novi prijelaz prema Zaprešiću preko rijeke Save, što je usklađeno sa zaprešićkim planom, a neke izmjene su se dogodile i zbog koridora novog visokonaponskog dalekovoda iz NE Krško prema Zagrebu, upozorio je Hebar, najavivši da će pokušati s HEP-om dogovoriti da se oni izmjeste iz građevinskog područja naselja Medsave. Dodao je i kako su najavljeni novi koridori za autocestu, koja bi bila zaobilaznica Zagreba, a koja bi prolazila graničnim dijelom između Samobora i Svete Nedelje. No, ti se koridori prvo trebaju definirati u županijskom prostornom planu. Iz županijskog plana uzete su zone za eksploataciju šljunka te određene odredbe na koji način se one po prestanku rada pretvaraju u zone sporta i rekreacije. Planirana je i nova prometnica sjeverno od postojeće autoceste za lakše povezivanje tamošnjih naselja.

Najviše izmjena bilo je u sitnim korekcijama građevinskog područja naselja, a voditelj izrade plana dipl.inž.arh. Zoran Hebar rekao nam je da su mu ti brojni zahtjevi za proširenjem građevinskog područja, koji su stizali u protekle četiri godine, prilična enigma, jer ni nema tolike gradnje. Procjenjuje kako ljudi smatraju da će time povećati vrijednost svog zemljišta.

Hebar je još istaknuo i da prema predzadnjoj izmjeni zakona samoborsko Gradsko vijeće ponovno može donijeti odluku o izradi detaljnijih planova uređenja u kojima se mogu definirati detaljne granice, razlozi i ciljevi izrade, tj. PPU više neće zacementirati stanje na pojedinom području, već se mogu pratiti novonastale potrebe tijekom vremena. Zaključio je da Samobor ima vrijedan krajobrazni prostor i da predstavlja simbiozu života, prirode i reljefa. Značajka je stroga zaštita na području Parka prirode Žumberak – Samoborsko gorje pa su određena i stroga pravila gradnje. Sfera zaštite prirode je jako napredovala posljednjih godina, a Samobor je bio prvi grad koji je 2009. godine dobio odluku konzervatorskog odjela o granicama zaštite prirodnog krajolika, istaknuo je Hebar.

Tijekom prvog izlaganja u kino dvorani 27. kolovoza, koje je trajalo više od tri sata, pitanja su se uglavnom odnosila na to je li pojedina parcela ušla u zonu građevinskog područja naselja. Možemo izdvojiti prijedlog Antuna Babojelića da se predvidi i zona za gospodarenje građevinskim otpadom i Žarka Adameka da se takva zona uspostavi u jednom od kamenoloma u svrhu sanacije istog, prema strogo propisanim pravilima. Miroslav Ivanščak rekao je da je plan neusklađen, jer se na istom prostoru planiraju golf i uzletište te prigovorio što u dvorani nema predlagača plana, tj. gradonačelnika.

M.Š.

Procedura

Kao je već prije objavljeno, javni uvid u Prostorni plan uređenja Grada Samobora moguć je do 10. rujna u Maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta svakog radnog dana od 9 do 15 sati. Sljedeće javno izlaganje planirano je u ponedjeljak, 3. rujna, od 17 sati u kino dvorani. Svi građani primjedbe na plan mogu dati tijekom javnog izlaganja ili upisujući ih u knjigu primjedbi koja se nalazi u Maloj dvorani POU. Po završetku javnog uvida primjedbe se pisanim putem mogu sve do 17. rujna dostaviti na adresu: Grad Samobor, Upravni odjel za prostorno uređenje, razvoj i upravljanje imovinom, Trg kralja Tomislava 5, 10430 Samobor.

Nakon toga izrađivač plana, Urbanistički zavod Grada Zagreba, u roku mjesec dana mora izraditi izvješće o javnoj raspravi sa svim primjedbama, o kojima će se izjasniti predlagač. Na konačan plan suglasnost mora dati gradonačelnik, koji ga upućuje na Gradsko vijeće, koje odlučuje o njegovu usvajanju. Krajnji rok do kada izmjene i dopune Prostornog plana moraju biti usvojene je 6 mjeseci, tj. do ožujka 2013. godine. Ako ne budu usvojene u tom roku, mora se ponoviti javna rasprava.

 

U tijeku je javna rasprava o Prostornom planu uređenja Grada Samobora

Arhiva 2012

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002