11.01.2012.

Direktor samoborskog Energo metana Antun Oklopčić najavio kretanje cijena plina u Samoboru

Cijena plina ostaje ista, ali će građani plaćati više

Direktor samoborskog Energo metana Antun Oklopčić najavio kretanje cijena plina u Samoboru

Cijena plina za kućanstva u Samoboru neće rasti, rekao je Antun Oklopčić, direktor tvrtke Energo metan, gradskog plinskog opskrbljivača na konferenciji za medije u srijedu, 11. siječnja. Tako bi cijena za kućanstva po prostornom metru plina trebala iznositi, rekao je Oklopčić, 2,92 lipe (s PDV-om), na što se dodaje varijabilni dio od 5-7 lipa tzv. ogrjevne vrijednosti plina koju dobavljač zaračunava Energo metanu, a ovaj iskazuje u računima građana.

Međutim, točnost izjave o nemijenjanju cijene vrijedi samo ako se gleda iz perspektive Energo metana. Naime, treba uzeti u obzir činjenicu da je s početkom 2012. godine ukinuta subvencija Vlade RH na cijenu plina za kućanstva. Tako cijena plina po prostornom metru uistinu i ostaje 2,92 lipe, međutim, bez subvencije koja je iz državnog proračuna plaćana Energo metanu (i ostalim plinskim distributerima u Hrvatskoj) sada će ona u punoj mjeri biti naplaćena građanima. Dakle, cijena je ista, ali će udio građana u cijeni sada biti 100-postotan. Realno, dakle, za očekivati je da će građani u 2012. morati plaćati oko 3% više za plin nego u 2011. godini.

Što se tiče tzv. povlaštenih potrošača, odnosno cijena plina za poduzetništvo, Oklopčić je najavio kako će potrošačima u neproizvodnim djelatnostima cijena narasti na oko 4 kune/m3 (njihove cijene izravno ovise o kretanjima cijena plina na tržištu), dok će cijena za proizvodne djelatnosti ostati na 2,9 kuna/m3. S obzirom da je prošle godine toplana u Južnom naselju konačno prešla na plin, postavljeno je pitanje hoće li biti promjena u cijeni grijanja, međutim, za to je nadležno HEP Toplinarstvo pa ćemo odgovor potražiti na njihovoj adresi.

Direktor Oklopčić najavio je i nastavak radova na širenju plinske mreže u Samoboru pa će se plinovodi postavljati prema Molvicama, Galgovu i Rudama, a u naselja će se ulaziti ovisno o iskazanom interesu za priključenje. Na kraju je direktor Energo metana apelirao na građane da budu maksimalno oprezni u korištenju plina i plinskih instalacija, a u tom smislu je tiskana i brošura sa sigurnosnim naputcima koja će biti distribuirana svim korisnicima Energo metanovih usluga.

K.S.

 

Direktor samoborskog Energo metana Antun Oklopčić najavio kretanje cijena plina u Samoboru

Arhiva 2012

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002