01.06.2012.

Samoborsko Gradsko vijeće u znaku prve izmjene i dopune proračuna

Rebalansom 4,8 milijuna kuna više u proračunu

Samoborsko Gradsko vijeće u znaku prve izmjene i dopune proračuna

Prve izmjene i dopune proračuna Grada Samobora za 2012. godinu donijele su 4,8 milijuna kuna više u proračunskim stavkama. Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i financije Željko Radovanić na sjednici Gradskog vijeća 31. svibnja pojasnio je kako je do toga došlo po nekoliko osnova. Prvo se u rebalans ugradio poslovni rezultat iz prethodne godine, tj. višak prihoda od poslovanja u iznosu 1.226.218 kuna i manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 12.043.690 kuna. Zbog novog Zakona o fiskalnoj odgovornosti došlo je i do preusmjeravanja sredstava te će se pojedini programi umjesto kroz stavke za mjesne odbore realizirati putem programa Odjela za prostorno uređenje, razvoj i upravljanje imovinom. Kroz rebalans reguliraju se prava i obveze s Energometanom te planirana sredstva od preuzimanja cesta na području Grada od ŽUC-a. Pročelnik je pojasnio i da se planirano zaduženje s početka godine u iznosu 11,2 milijuna kuna ovim izmjenama i dopunama proračuna smanjuje na 8,3 milijuna, jer bi vodoopskrbnu mrežu prema Vratniku Grad Samobor financirao u iznosu 2,9 milijuna kuna iz vlastitih sredstva, dok bi se zaduženje koristilo za dogradnju vrtića u Bregani i gradnju novog vrtića u bivšoj vojarni. Osnova za povećanje proračuna najvećim dijelom leži u povećanju prihoda od poreza na dohodak u prva četiri mjeseca te se ta stavka povećava za 3,4 milijuna kuna.

Na ovaj prijedlog rebalansa bilo je podneseno 7 amandmana. Gradska je uprava prihvatila amandman HSLS-a da se subvencija za rad PCS-a smanji za 120.000 kuna i preusmjeri na subvenciju za novozapošljavanje (po 5.000 kuna jednokratno poslodavcu za novozaposlenu osobu). Amandmani HDZ-a i HSU-a nisu prihvaćeni i nisu dobili potreban broj glasova na Gradskom vijeću. Oni su predlagali da se osigura 400.000 kuna za kupnju karata u javnom gradskom prijevozu osoba s invaliditetom, da se subvencija umirovljeničkih pokaznih karata poveća na ukupno 550.000 kuna, da se dodatno povećaju sredstva za rad udruge i sindikata umirovljenika i Kluba starijih osoba te da se milijun kuna osigura za početak rada buduće tvrtke Samoborska vodoopskrba i odvodnja, umjesto po rebalansu planiranih 50.000 kuna. Vijećnici HDZ-a i HSU-a isticali su da je rebalansom samoborski proračun planiran na 197,3 milijuna kuna postao jednim od najvećih u povijesti te da to trebaju osjetiti njegovi korisnici.

Iako je rasprava u jednom dijelu poprimila i osobne konotacije, protekla je na kraju u pomirljivom tonu, a najčešće teme bile su predizborna i postizborna obećanja o sredstvima za rad mjesnih odbora, sredstva za igralište u Langovoj ulici (gdje se čeka realizacija privatne inicijative pa je skinuto 50.000 kuna za uređenje tog prostora), a na pitanje Olge Mardešić (HSU) o domu umirovljenika pročelnik Mario Anušić rekao je da se on i dalje planira na prostoru nekadašnje vojarne. Tomislav Masten (HDZ) upozorio je da se s jedne strane povećavaju prihodi od poreza na dohodak, a s druge povećava broj nezaposlenih pa smatra da je do povećanja došlo zbog pojačane kontrole naplate Ministarstva financija te da to nema dugoročni učinak. Linda Rossini Gajšak (HSLS) predložila je da se sljedećih godina razmisli i o većim subvencijama za tradicionalne obrte. Na kraju je rebalans prihvaćen s 18 glasova "za" i 5 "protiv".

U nastavku sjednice najviše pozornosti posvećeno je izvješću o poslovanju TD Komunalac u 2011. godini. Direktor Boris Kušt vijećnicima je iznio podatak kako je gradsko komunalno poduzeće u prethodnoj godini poslovalo uspješno. Prihodi su bili veći nego u 2010. godini i iznosili su 52,5 milijuna, no i rashodi su razmjerno porasli i iznosili su 54,3 milijuna kuna. Međutim, glavni uzrok minusu od 1,8 milijuna kuna, napomenuo je Kušt, nije loše poslovanje nego se radi o financijsko-knjigovodstvenom minusu zbog načina provođenja otplate kredita za izgradnju kolodvora. Stoga je Kušt apelirao da se pitanje otplate kredita za kolodvor konačno regulira na način koji neće opterećivati Komunalčeve knjige. Kušt je napomenuo i kako je Komunalac cijene svojih usluga uspio zadržati na razini 2010. godine, a da je cilj na tome ustrajati što je moguće dulje, zadržati kvalitetu usluga te zadržati zaposlenike. U tom smislu potpisan je i novi kolektivni ugovor za zaposlenicima Komunalca, plaće su nešto smanjene, kao i opseg prava, ali se posluje bez otpuštanja i uz redovitu plaću.

Vijećnice Stajku Mikulčić (HNS) i Lindu Rossini Gajšak (HSLS) zanimalo je čuti od direktora Komunalca koji su razlozi slabije naplate po određenim stavkama, na što je Kušt odgovorio kako u Komunalcu traje svakodnevna borba da bi se naplatilo davanje usluga, međutim da je sve više ljudi koji zbog krize ne mogu redovito podmirivati svoje obveze, ali i da postoji dio onih od kojih se naplata može ostvariti jedino sudskim putem. Vijećnik Tomislav Masten (HDZ) ustvrdio je pak kako Grad ubija vlastitu komunalnu firmu svojim neodgovornim ponašanjem, aludirajući na situaciju s otplatom kredita, na što je replicirao pročelnik Radovanić konstatiravši kako će se knjigovodstveni problem probati ispraviti, a da je jedini način da Grad preuzme na sebe otplatu kredita za izgradnju kolodvora. U međuvremenu, stvar se rješava dokapitalizacijom teškom oko 15 milijuna kuna. Na koncu je izvješće o poslovanju Komunalca prihvaćeno sa 17 glasova "za" i 4 "suzdržana".

Nešto žustrija rasprava zabilježena je tek još prilikom rasprave o granicama naselja na području Grada Samobora, gdje je vijećnica Anica Vraneković (HDZ) podsjetila da je, kako je rekla, temeljem falsificiranog zapisnika sjednice Vijeća mjesnog odbora Mala Rakovica taj mjesni odbor ostao bez dijela svog teritorija zbog pogodovanja jednoj osobi, odnosno on je pripojen gradskoj četvrti Giznik/Anindol. Nakon što je gradski tajnik Drago Kušić ješ jednom ustvrdio kako je on zaprimio potpisani zapisnik od strane predsjednika Vijeća te da se granice određuju kako bi ih se uskladilo s odredbama Statuta Grada, odnosno uvođenja novih gradskih četvrti i izmjena vezanih uz mjesne odbore, prijedlog granica je prošao s 15 glasova "za", 4 "protiv" i 2 "suzdržana".

Prihvaćena je i odluka o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta (uz protivljenje vijećnika Mastena, koji je ustvrdio da se radi o "priči ispod stola" te sugerirao da se čitav natječaj proveo na način da zemljišta u zakup dobiju članovi HSS-a), kao i prijedlog plana civilne zaštite, plana zaštite i spašavanja, imenovanje ulica u Rakovom Potoku, odluka o izradi DPU Stražnik, naknada za korištenje kolodvora (Grad će plaćati oko 1,5 milijuna kuna godišnje Komunalcu u ime autobusnih koncesionara, a ovi se obvezuju da neće dizati cijene prijevoza ukoliko euro-dizel ne prijeđe 12 kn/l), prihvaćena je ponuda za nabavu električne energije za javnu rasvjetu (za 4,6 milijuna kuna to će raditi tvrtka GEN-I), ponuda o radovima na izmjeni pokrova i dogradnji OŠ Mihaela Šiloboda (VM Gradnja za 2,3 milijuna kuna), izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe i Vatrogasne zajednice Grada Samobora te izvješća o realizaciji programa javnih potreba u kulturi, zdravstvu, socijalnoj skrbi i predškolskom odgoju i školstvu. Vezano uz (pred)školstvo pročelnik Damir Fabek najavio je vijećnicima kako bi u rujnu u Samoborskim vrtovima trebao biti otvoren privatni vrtić kapaciteta do 90 mjesta pa bi, uz novi vrtić u bivšoj vojarni kapaciteta do 140 mjesta i dogradnju vrtića u Bregani, Samobor trebao u 2013. godini definitivno riješiti problem smještaja vrtićke djece. Što se škola tiče, nakon radova na OŠ Mihaela Šiloboda prioritet je dogradnja OŠ Samobor i izgradnja dvorane te izgradnja nove osnovne škole u nizinskom dijelu Grada.

M.Š./K.S.

Aktualni sat

U Aktualnom satu pitanja gradskoj upravi postavilo je desetero vijećnika. Izdvajamo njih nekoliko. Maja Gračanin (SDP) pitala je za dogradnju vrtića u Bregani, a Lindu Rossini Gajšak (HSLS) zanimalo je što je s projektom škole u Farkaševcu te mogu li zbog školske djece autobusi iz Otoka i Bobovice također prolaziti kroz gradsko središte. Andrija Noršić (SDP) upozorio je na neadekvatnost autobusne stanice u Šmidhenovoj gdje autobus čeka puno djece, dok je Zlatko Korenčić (HNS) pitao za imovinsko-pravne odnose za društveni dom u Rakovom Potoku, a Boris Makarun (HDZ) za mogućnost proširenja nogometnog igrališta u tom mjestu. Tomislav Pađan (SDP) predložio je više programa na prostoru Vugrinščaka i adekvatno održavanje tamošnje pozornice, Anicu Vraneković (HDZ) zanimalo je kada će profunkcionirati vodovod u Bregovitoj ulici u Maloj Rakovici, Ivan Vlainić (HSLS) ponovno je upozorio na potrebu čišćenja slivnika u dvorištu Perkovčeve 59, a Stajka Mikulčić (HNS) pitala je za čišćenje slivnika od sipine u pojedinim ulicama. Olga Mardešić upoznala je Vijeće sa sporom stanara u Krležinoj s HEP Toplinarstvom i pitala može li Grad pomoći. Na ova su pitanja odgovarali zamjenik gradonačelnika Željko Stanec te pročelnici Mario Anušić, Zvonko Župančić te Valentina Horvat. Odgovoreno je da su za dogradnju vrtića u Bregani osigurana sredstva za projektiranje i dokumentaciju, da će se škola u Farkaševcu umjesto kod nogometnog igrališta graditi na novoj lokaciji na tromeđi Hrastine, Domaslovca i Farkaševca te da će se obaviti razgovori s koncesionarima da se linije iz Otoka i Bobovice preusmjere kroz Šmidhenovu pa potom na novi kolodvor. Planira se i postojeće stajalište u Šmidhenovoj izmjestiti niže prema Krležinoj, gdje je širi nogostup, dok se ne realizira ideja da Obrtnička i Livadićeva budu jednosmjerne pa da stajalište bude kod zgrade Općinskog suda. Grad Samobor je dobio prvostupanjsku presudu oko spora glede društvenog doma u Rakovom Potoku, a sada je postupak na Županijskom sudu, dok je troškovnikom za proširenje igrališta u Rakovom Potoku predviđeno 500.000 kuna pa se projekt u tom obliku u ovom trenutku neće provoditi. Odgovoreno je i da je pozornica na Vugrinščaku već dijelom sanirana, a vodovod za dio Male Rakovice ponovno se ispire i bit će pušten u pogon kada to dopusti sanitarna inspekcija. Što se tiče čišćenja slivnika za spomenute lokacije Komunalac će dobiti poseban nalog, dok je stanarima koji vode spor s HEP toplinarstvom rečeno da Grad ne može sudjelovati o njemu, iako je svjestan da je problem kompleksan.

 

Samoborsko Gradsko vijeće u znaku prve izmjene i dopune proračuna

Arhiva 2012

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002