01.03.2020.

Kreće odvoz biootpada u istočnom dijelu grada

Dobro pazite kaj hičete unutra!

Kreće odvoz biootpada u istočnom dijelu grada

Trgovačko društvo Komunalac d.o.o. kreće s odvozom biootpada s kućnog praga u gradskim četvrtima Južno naselje, Giznik -Anindol, Podložnice i Kolodvorsko naselje - Sajmište.

Odvoz biootpada obavljat će se jedanput tjedno, svakog petka, počevši od 6. ožujka. Miješani komunalni otpad odvozit će se jedanput tjedno, utorkom.

Korisnicima u kućanstvima podijeljeni su spremnici za biootpad. Višestambene zgrade u Ulici Matijaša Korvina i Ulici 9. svibnja koristit će polupodzemne kontejnere za biootpad, koje mogu početi koristiti od 1. ožujka.

Višestambenim zgradama, koje koriste više od jednog kontejnera za miješani komunalni otpad, dio kontejnera bit će prenamijenjen i označen za biootpad, dok će višestambenim zgradama, koje koriste jedan kontejner za miješani komunalni otpad, biti dodijeljeni dodatni spremnici za biootpad.

U spremnik za biootpad dozvoljeno je odlagati kuhinjski otpad (ostatke od čišćenja voća i povrća, talog od kave, vrećice čaja, ostatke kruha, ljuske jajeta), otpad iz vrta (uvelo cvijeće, granje, otpalo lišće, pokošenu travu, zemlju iz lončanica) i ostali biootpad (piljevinu, koru drveta, papirnate maramice, pepeo drvenog ugljena).

U spremnik za biootpad NIJE DOZVOLJENO ODLAGATI ostatke kuhane hrane, ostatke životinjskog podrijetla (meso, ribu, kosti, kožu), mliječne proizvode, drvo koje je tretirano (lakom, impregnacijom, ljepilom), ulja i masti, cigarete, ambalažu, plastične vrećice, opasan otpad, kao ni ostali otpad koji nije biorazgradiv.

Zbog sanitarno higijenskih razloga molimo korisnike da biootpad u spremnik odlažu u papirnatim vrećicama ili biorazgradivim vrećicama, a nikako u plastičnim vrećicama.

Za lakši početak odvajanja korisnicima dostavljamo besplatne uzorke biorazgradivih vrećica, a ubuduće biorazgradive vrećice mogu kupiti u supermarketima i drogerijama.

Inače, cijena javne usluge ostaje nepromijenjena.

T.I.

 

Kreće odvoz biootpada u istočnom dijelu grada

Arhiva 2020

2021

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002