17.12.2020.

Mjere pomoći obiteljima djece u samoizolaciji

Umanjena cijena vrtića, oslobađanje plaćanja školske prehrane i boravka

Mjere pomoći obiteljima djece u samoizolaciji

Grad Samobor donio je mjere pomoći za obitelji kojima je određena samoizolacija ili izolacija, sukladno trenutnoj epidemiološkoj situaciji uzrokovanoj virusom SARS-CoV-2.

Tako će se za roditelje vrtićke djece cijena umanjiti za dane u kojima je djetetu ili roditelju određena samoizolacija ili izolacija, odnosno ukoliko je isto određeno odgojno-obrazovnoj skupini.

Što se školske djece tiče, roditelji će biti oslobođeni plaćanja programa školske prehrane i produženog boravka u danima u kojima dijete ne koristi navedene usluge.

P.A.

 
17.12.2020.

Asfaltirane ulice u Medsavama i Hrastini

450 metara obnovljenih prometnica

Dovršeni su radovi na asfaltiranju Odvojka Vrančići u Mjesnom odboru Medsave. Asfaltirano je ukupno 200 metara prometnice.

Dovršeni su i radovi na asfaltiranju Anine ulice u Mjesnom odboru Hrastina Samoborska, duljine 250 metara.

Investitor ovih radova je trgovačko društvo Komunalac d.o.o., koje je obavilo i pripremne radove na obje prometnice, a radove na asfaltiranju izveo je podizvođač Hvar d.o.o. Vrijednost radova u Aninoj ulici iznosi 81.435 kn, a u Odvojku Vrančići 97.920 kn.

A.B.

 

Mjere pomoći obiteljima djece u samoizolaciji

Asfaltirane ulice u Medsavama i Hrastini

Arhiva 2020

2021

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002