02.06.2020.

Svečana sveta misa za domovinu u povodu Dana državnosti

Fra Nikola istaknuo veliku cijenu koja je plaćena za slobodu

Svečana sveta misa za domovinu u povodu Dana državnosti

U subotu, 30. svibnja, na Dan državnosti, u franjevačkoj crkvi Marijina uznesenja u Samoboru održana je svečana sveta misa za domovinu, koju je predvodio gvardijan fra Nikola Vukoja uz patera Vatroslava Frkina, našeg vojnog kapelana u vrijeme rata, i patera Venancija Mihaljevića. U crkvi punoj vjernika nazočni su bili i predstavnici udruga iz Domovinskog rata i branitelji.

Svetu su misu pjevanjem popratili crkveni zbor i Miroslav Živković.

Propovijed je održao fra Nikola, koji je istaknuo važnost Dan državnosti, kao i veliku cijenu koja je plaćena životima brojnih branitelja i civila. Izrazio je, citirajući kardinala Franju Kuharića, potrebu za većim poštovanjem prema veteranima koji su najzaslužniji za našu slobodu.

Sveta je misa završila prigodnim pjevanjem pjesme Bože čuvaj Hrvatsku.

D.M.P.

 
02.06.2020.

Županija povećala sredstva za bespovratne potpore u poljoprivredi

7,7 milijuna kuna poljoprivrednicima

Županija povećala sredstva za bespovratne potpore u poljoprivredi

Nakon što je Županijska skupština prošli tjedan donijela rebalans proračuna, povećana su sredstva za bespovratne potpore u poljoprivredi sa 6,5 na 7,7 milijuna kuna. Iz Zagrebačke županija pozivaju poljoprivrednike sa svog područja da se jave na javni poziv te ostvare bespovratne potpore u maksimalnom iznosu do 150.000 kuna. Javni poziv je otvoren do 15. studenoga 2020.

- Kriza uzrokovana koronavirusom itekako nas je sve dodatno osvijestila koliko je domaća poljoprivreda proizvodnja bitna. Doneseni rebalans proračuna Zagrebačke županije je manji, jer su i prihodi manji, međutim sredstva za poljoprivredu su veća – rekao je župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić.

Potpore se dodjeljuju za ulaganja u modernizaciju i povećanje konkurentnosti poduzetnika u preradi i stavljanju na tržište poljoprivrednih prehrambenih proizvoda u sektoru povrćarstva, cvjećarstva, voćarstva, vinogradarstva i vinarstva te stočarstva i ekološke proizvodnje. Potpore se mogu dobiti i za edukaciju i stručno osposobljavanje, razvoj proizvodnje i marketing, ulaganje u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti i usluga na ruralnom području poput vinotočja i kušaonica, ulaganja u sektor šumarstva itd.

Poljoprivrednik može ostvariti bespovratnu godišnju potporu u iznosu od 150.000 kuna, uz intenzitet potpore od 30% do 70% prihvatljivih troškova.

Korisnici županijskih potpora mogu biti mikro, mala i srednja poduzeća, poduzetnici, pravne i fizičke osobe s područja Zagrebačke županije koji su, ovisno o potpori na koju se prijavljuju, upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u Zagrebačkoj županiji, Upisnik šumoposjednika ili u upisnik/registar djelatnosti za koju traže potporu. Također, sredstva su dostupna i za proizvođačke grupe ili organizacije registrirane sukladno Zakonu o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda sa sjedištem na području Zagrebačke županije.

Prijave se dostavljaju elektronički, putem sustava ePrijave koji je dostupan na poveznici www.eprijave.hr, na način da se ispuni odgovarajući obrazac i učita propisana dokumentacija (skenirani dokumenti/formati pdf i jpg) u sustav za prijavu projekata. Nakon završetka ePrijave potrebno je ispisati prijavni obrazac, potpisati ga, te poslati u roku od 7 dana od dana ispunjavanja ePrijave (bez već priložene propisane dokumentacije) preporučenom poštom na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo, Ulica grada Vukovara 72/V, 10 000 Zagreb ili osobno na istu adresu u Pisarnicu koja se nalazi u prizemlju.

Tekst javnog natječaja, upute za prijavitelje i prijavni obrasci nalaze se na web-stranici Zagrebačke županije www.zagrebacka-zupanija.hr, pod rubrikom Natječaji.

M.B.

 
02.06.2020.

1. lipnja obilježen Dan rijeke Save

Važno područje za život ptica i biljaka

1. lipnja obilježen Dan rijeke Save

Dan rijeke Save, jedne od najzanimljivijih i najkompleksnijih rijeka u Europi, obilježava se 1. lipnja u četiri zemlje u slivu rijeke Save – Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji, s ciljem promicanja iznimne ekološke vrijednosti i gospodarskih potencijala u slivu rijeke Save, održivog korištenja, važnosti dobre regionalne suradnje koja doprinosi boljem stanju voda i vodnog ekosustava, a time i višoj kvaliteti života stanovništva u slivu Save.

Rijeka Sava nastaje spajanjem dviju slovenskih rijeka – Save Bohinjke i Save Dolinke. U izvorišnom dijelu Sava je široka svega par metara da bi na ušću u Dunav u Beogradu bila široka gotovo 300 metara. Duž svog toka od 926 kilometara, Sava sadrži cijeli spektar različitih riječnih staništa i prima vodu iz gotovo 250 pritoka. U izvorišnom dijelu je prava krška rijeka, brza, divlja i bistra, a prema ušću je sve sporija i sve zamućenija. Sava prolazi kroz četiri države - Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu te Srbiju, spajajući tri glavna grada, Ljubljanu, Zagreb i Beograd. Pritom ih ne povezuje prometno, jer nije cijelim svojim tokom plovna.

Rijeka Sava iznimno je vrijedna za sve zemlje kojima protječe, a u odnosu na rijeke zapadne Europe, veoma je dobro očuvana. Ona nam donosi vodu koja znači život, ne samo za čovjeka, već i za mnoga druga živa bića. Vodocrpilišta velikih gradova uz Savu ovise o količini i kvaliteti vode koju Sava donosi. Zahvaljujući dobroj očuvanosti, u rijeci i uz rijeku Savu nalazimo mnoge rijetke i ugrožene vrste i staništa. Rijeci Savi je svojstvena iznimna biološka i krajobrazna raznolikost. Njezino porječje sadržava velike površine riječnih močvara i nizinski kompleks šuma, a i jedinstven je primjer rijeke s poplavnim nizinama koje su i dalje netaknute te ublažavaju poplave i podržavaju biološku raznolikost. Također uključuje i brojna važna područja za život ptica i biljaka te zaštićena područja na državnoj razini i područja na popisu Natura 2000. Na području Zagrebačke županije imamo Ornitološki rezervat Sava-Strmec koji se nalazi u Svetoj Nedelji, ali i Natura područja Sava uzvodno od Zagreba, Sava kod Hrušćice, što je zadnji dio rijeke Save na kojem nalazimo mnoštvo sprudova i riječnih otoka, te Sava nizvodno od Hrušćice.

Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije provodi dva projekta vezano uz rijeku Savu - "Sloboda za Savu" i "Očuvanje staništa sliva rijeke Save kroz međunarodno upravljanje invazivnim vrstama Sava TIES", s ciljem zaštite, očuvanja i boljim upravljanjem rijekom Savom. Oba projekta sufinanciraju se sredstvima iz međunarodnih fondova.

dr.sc. Tatjana Masten Milek

 

Svečana sveta misa za domovinu u povodu Dana državnosti

Županija povećala sredstva za bespovratne potpore u poljoprivredi

1. lipnja obilježen Dan rijeke Save

Arhiva 2020

2021

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002