25.09.2020.

Elektroničkim putem je održana 33. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

Na natječaju pobijedio Autotrans iz Cresa

Elektroničkim putem je održana 33. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

U srijedu, 23. rujna, održana je 33. redovna sjednica (e-sjednica) Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje. Sjednici je prisustvovalo i glasalo 14 od 17 vijećnika. Vijećnici su imali mogućnost glasati do 18 sati, a izjašnjavanjem putem e-maila na obrascu koji je dostavljen svim vijećnicima uz materijale.

Dnevni red sadržavao je 13 točaka uključujući prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Svete Nedelje za 2020. godinu te Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na sklapanje Okvirnog sporazuma za uslugu javnog prijevoza putnika kao uslužne komunalne djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika na području Grada Svete Nedelje za razdoblje od 2020. – 2023. godine.

Temeljem provedenog otvorenog postupka javne nabave odabran je Autotrans d.d. iz Cresa za obavljanje javnog linijskog prijevoza putnika koji je zadovoljio sve kriterije natječaja. Vrijednost okvirnog sporazuma za vrijeme njegova trajanja (3 godine) iznosi 12.771.207 kuna s PDV-om. Uvođenjem javnog linijskog prijevoza unutar naselja Grada Svete Nedelje stanovnicima će se pružiti kvalitetniji besplatan javni prijevoz, a istim će se postići bolja povezanost naselja.

U ovom trenutku su predviđene tri linije javnog gradskog prijevoza koje će prometovati na području Grada Svete Nedelje:

Linija 101 – Crvena linija - Kerestinec – Bestovje – Kerestinec, i to trasom Kerestinec (Kerestinečka cesta – Svetonedeljska ulica) – Brezje (Svetonedeljska ulica) – Novaki (Siget – Novačka ulica – Rakitska ulica) – Rakitje (Novačka cesta – Rakitska ulica) – Bestovje (Ul. dr. Franje Tuđmana) te natrag istom trasom.

Linija 102 – Žuta linija - Kalinovica – Bestovje – Kalinovica - trasa Kalinovica (Karlovačka cesta – Svetonedeljska cesta) – Kerestinec (Svetonedeljska cesta – Ul. Mate Lovraka) – Mala Gorica (Ul. Augusta Šenoe – Ul. Ljudevita Gaja) - Jagnjić Dol (Svetonedeljska) – Brezje (Malogorička ulica – Svetonedeljska cesta) – Sveta Nedjelja (Svetonedeljska cesta – Ul. Dr. Franje Tuđmana) – Novaki (Ul. dr. Franje Tuđmana) – Bestovje (Ul. dr. Franje Tuđmana) te natrag istom trasom.

Linija 103 – Zelena linija - Sveta Nedelja – Bestovje – Sveta Nedelja, trasom Sveta Nedelja (Obrtnička ulica – Industrijska ulica – Ul. dr. Franje Tuđmana) – Strmec (Ul. Kralja Tomislava – Selska cesta) – Orešje (Stara cesta) – Bestovje (Stara cesta – Ul. dr. Franje Tuđmana) te natrag istom trasom.

Jednoglasno su prihvaćeni i Prijedlog Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Grada Svete Nedelje i Prijedlog Suglasnosti za osnivanje prava služnosti na pravu građenja upisanog u z.k.ul. 1954 k.o. Kerestinec, dok je Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi za dio z.k.č.br. 4542 k.o. Rakitje prihvaćen većinom glasova.

Posljednje točke dnevnog reda odnosile su se na osnivanje poduzetničkih zona te su većinom glasova prihvaćene Odluka o osnivanju Poduzetničke zone Sveta Nedelja, Odluka o osnivanju Poduzetničke zone Novaki, Odluka o osnivanju Poduzetničke zone Rakitje, a jednoglasno Odluka o osnivanju Poduzetničke zone Kerestinec.

T.I.

 
25.09.2020.

Održana 31. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Samobora

Ivanu Bezjaku nagrada za životno djelo

Na dnevnom redu 31. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Samobora, koja je održana u Centru za mlade Bunker, a nazočilo joj je 23 od 25 vijećnika, bilo je 17 točaka i sve su bez puno rasprave redom usvojene, jer većina njih bila je tehničke prirode, odnosno radilo se o usklađivanju gradskih akata s izmjenama zakona ili novim propisima.

Jednoglasno je tako usvojena Odluka o donošenju III. izmjena i dopuna Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana Grada Samobora, koje je u ime izrađivača, Urbanističkog instituta Hrvatske iz Zagreba, vijećnicima pojasnila dipl.ing.arh. Dunja Ožvatić, zatim Odluka o izradi dopune Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja grada Samobora, te Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Grada Samobora.

Većinom glasova, uz 4 protiv, prihvaćeno je Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja, a uz 2 glasa protiv prošao je i Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Samobora za 2020. godinu, koji je vijećnicima predstavio pročelnik za financije Željko Radovanić.

Pročelnik Radovanić rekao je kako je gradski proračun pretrpio ozbiljno smanjenje prihoda do 30. lipnja zbog poznatih razloga, ali je već drugi rebalans iskazao višak, a 3. kvartal je također bio puno bolji od očekivanja nakon ovog kriznog razdoblja. Grad u potpunosti i na vrijeme ispunjava sve svoje obaveze, na računu je svaki dan oko 15 milijuna kuna i posluje stabilno.

Bez rasprave, uz 1 glas protiv i 1 suzdržan, vijećnici su usvojili Informaciju o danim suglasnostima gradonačelnika na zaduživanje, a jednoglasno su potvrđeni i ovogodišnji dobitnici nagrada Grada Samobora. Nagrada za životno djelo ide ove godine ide Ivanu Bezjaku iz Društva za športsku rekreaciju "Šport za sve", a godišnje nagrade primit će Hrvatski 2CV Citroen klub, Damir Svinjarić, Marica Celizić, Vlatka Burić i Udruga osoba s invaliditetom Sinergija Samobor. Nagrade će im biti uručene na svečanoj sjednici Gradskog vijeća u povodu Dana grada u listopadu.

Uz 1 glas protiv izglasan je Prijedlog Odluke o raskidu Ugovora o kreditu od 10 milijuna kuna sklopljenog s Erste&Steiermärkische Bank d.d., namijenjenog projektu rekonstrukcije javne u LED rasvjetu. Nezavisni vijećnik Vladimir Skendrović pitao je hoće li se projekt uvođenja LED rasvjete nastaviti kako je planirano, jer bi trošak struje uslijed njegove nerealizacije bio oko 2 milijuna godišnje. Pročelnik Radovanić pojasnio je da je i ovaj dokument tehničke naravi zbog rebalansa, a Grad će ustrajati na realizaciji zamjene rasvjete i planirati izvore sredstava u budućim godinama.

Kratka rasprava povela se oko Prijedloga podrške predstavniku Grada Samobora u Skupštini trgovačkog društva Energo metan d.o.o. za prestankom obavljanja opskrbe plinom za kategorije poduzetništva. Vijećnika Skendrovića zanimalo je kakve su projekcije poslovanja tvrtke u narednim godinama, obzirom da će sigurno doći do gubitka prihoda, kako će se naplatiti dugovanja nakon prestanka pružanja usluge, jer najveći dužnici su upravo velika poduzeća, te koji je onda smisao Energo metana kao gradske tvrtke.

Zamjenik gradonačelnika Željko Stanec odgovorio je kako je ovo i poslovna odluka i zakonska obaveza, jer HERA sukladno izmjenama Zakona o tržištu plina postavlja i nove obaveze za ovakve tvrtke, koje Energo metan vjerojatno ne bi mogao ispuniti u tom dijelu distribucije, jer je premali i sve ovisi o količini plina koji se distribuira, a to bi pak uzrokovalo povećanje cijene za kućanstva. Stanec je pojasnio da, unatoč tome, tvrtka ima smisao i funkciju distributera te širenje mreže, a kada nove mjere iduće godine stupe na snagu, do tada će svi poduzetnici morati podmiriti svoja dugovanja, jer inače neće moći koristiti usluge drugih opskrbljivača.

Do kraja sjednice usvojeno je još, redom: Ugovor o osnivanju prava služnosti na javnim površinama na području Grada Samobora – Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. (vodoopskrbni cjevovod Lug Samoborski – PS Velika Jazbina – VS Otruševec), Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi (prijenos u vlasništvo Grada), Prijedlog imenovanja Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta, Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Ustanovi Sportski objekti Samobor za sklapanje I. Dodatka ugovora o poslovnoj suradnji između Ustanove SOS i Samoborskog športskog saveza za 2020. godinu, Zamolba Ustanove Sportski objekti Samobor za davanje suglasnosti za sklapanje II. Dodatka ugovora o podzakupu poslovnog prostora sa Sportskim klubom Stars (natkrivanje rukometnog igrališta pri OŠ Bogumila Tonija umjetnom travom), te Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za lipanj, srpanj i kolovoz 2020. godine.

Sljedeća sjednica Gradskog vijeća Grada Samobora bit će, u svečanom tonu, održana 17. listopada u povodu Dana grada.

M.K.

AKTUALNI SAT

Na početku Aktualnog sata vijećnica Irena Franceković obavijestila je nazočne kako odnedavno unutar Gradskog vijeća djeluje i Klub nezavisnih vijećnika, koji su, nakon izlaska iz svojih bivših stranaka, osnovala 3 vijećnika – Irena Franceković, Vladimir Skendrović i Matilda - Mihaela Purić.

Vijećnika Damira Skoka (BM 365 – Stranka rada i solidarnosti) zanimalo je kako je moguće postavljanje repetitora i baznih stanica za 5G mrežu bez donošenja prostornog plana i odluke Gradskog vijeća te pitao mogu li se isti ukloniti do ispunjavanja ovih uvjeta. Njegovo drugo pitanje odnosilo se na uvjete prijevoza učenika do osnovne škole u Bregani, jer neki su autobusi prepuni, a neki, naravno, prazni, te kako će se to riješiti s prijevoznicima.

Predsjednik Gradskog vijeća Miran Šoić odgovorio je kako su u Gradu upoznati s problemima postavljanja baznih stanica za 5G mrežu te će provjeriti sve vezano uz njihovo instaliranje na privatnim objektima.

Zamjenik gradonačelnika Željko Stanec je po pitanju prijevoza učenika rekao da se još uvijek rade dopune i prilagodbe voznog reda, jer se nakon proljetnog prekida nastave u školama radi na njegovoj funkcionalnosti.

Nezavisni vijećnik Vladimir Skendrović opomenuo je najprije dio vijećnika na pridržavanje epidemioloških mjera te postavio pitanje o načinu honoriranja glazbenika koji sudjeluju na ovogodišnjoj Samoborskoj glazbenoj jeseni, zatim je li i za vrijeme kada nije bilo nastave plaćano koncesionarima za prijevoz učenika, obzirom da im je nedavno odobreno još oko 2 milijuna kuna za to, te kako je moguće da je cijena novog priključka vode od strane Zagrebačkog holdinga dvostruko poskupjela i može li Grad Samobor na to utjecati ili subvencionirati građane.

Što se tiče Samoborske glazbene jeseni i honorara glazbenicima i ostalim sudionicima, o svemu brine Pučko otvoreno učilište, koje i vrši plaćanja unutar gradske riznice, a sve će se znati po završetku SGJ-a, odgovorio je predsjednik Vijeća Miran Šoić. Zamjenica gradonačelnika Sanja Horvat Iveković nadovezala se na ovo pitanje, rekavši kako možemo biti zadovoljni što se ovaj renomirani festival uopće održava ove godine, a nastupaju redom domaći glazbenici, što je njima velika podrška, te pozvala sve da dođu na otvorenje i posjete sve ponuđene koncerte.

Na problem visokih cijena priključka vode odgovorio je zamjenik Stanec, koji je objasnio kako Grad tu ne može utjecati, ali imaju stalne sastanke s Vodoopskrbom i odvodnjom, na kojima inzistiraju da se razdijeli stvarni komercijalni trošak od drugih radova, poput asfaltiranja, a poskupjela je i cijena radova.

Kada je u pitanju prijevoz učenika, za što je dodatno pojašnjenje tražio Vladimir Skendrović, Stanec je odgovorio da se u vrijeme kada su škole bile zatvorene prijevoz nije plaćao te da Grad može utjecati samo na funkcioniranje gradskih linija.

Nezavisna vijećnica Irena Franceković iznijela je problem odvodnje u Savršćaku, odnosno kolektoru prema Savi, koji nije u funkciji. Zamjenik gradonačelnika Željko Stanec rekao je kako se radi o kolektoru u Gradni, koji nikad niti nije radio, a sada se o svemu tome razgovara u sklopu nove aglomeracije, gdje bi isporučitelj vode preuzeo i ingerenciju nad odvodnjom.

Lovro Mihelić (HDZ) pitalo je tko sve od udruga koristi bivši prostor SAME, tko još čeka prostor, jesu li zadovoljeni svi uvjeti, te koliko to košta i što je s ostalim suvlasnicima tog prostora. Na pitanje je odgovorio pročelnik Marinko Džepina, rekavši kako su u SAMI mjesto našle udruge koje su koristile bivše prostorije Komunalca u Perkovčevoj ulici, za koji postoji interes drugih poduzetnika, neke još čekaju preseljenje, a svaka udruga imat će svoj prostor, uz zajedničku dvoranu. Ukupno je uloženo oko 500 tisuća kuna, a dogodine će se uložiti i dodatna sredstva za poboljšanje uvjeta rada ovih udruga. Džepina je rekao kako do sada nisu imali problema sa suvlasnicima zgrade.

 

Elektroničkim putem je održana 33. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

Održana 31. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Samobora

Arhiva 2020

2021

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002