31.07.2020.

Ni mi to od pive, al i dale oko sebe vidim stupe krive!

Žice bruje, Elektro Duje neće ni da čuje

Ni mi to od pive, al i dale oko sebe vidim stupe krive!

Ma ne bi ja niš ni slikal ni pisal da me taj stup ni hitil vu bed i da ni u pitanju dobar sused. Moramo si pomagat, kad smo več jedina i dva največa bedaka kaj živimo po sredini Čudomerščaka, obadva na broju 3.

Popili smo si taj dan saki po pšenično pivo, sretni kaj smo, unatoč korone, žedno, zdravo i živo. A onda još saki po jedno pivce, da olabavimo živce. A kad mi je več mozak od tolke šenice postal tup, on je spomenul taj stup. Ja sam njemu spripovedal o ona tri kriva, kaj su letama viseli na početku Čudomerščaka, samo na golom kabelu. On je onda potegnul tužnu biblijsku priču o Kainu i Abelu i dokončali smo da je ta naša ulica još od rimskih dana svima bila malkice nastrana. Danas bi moderno rekli da je ona skup z nami - vu banani. Jer, kad se sused bolje zmisli, taj stup je prijavil Elektri i pred više od leto dan. Istina je da su mam došla dva elektro-hajvana, bili su cici-mici. Došli po danu, prešli po kmici. Al taj stup i dalje visi tek na svojoj žici. A po tom stupu idu struje i več se na njemu čuje kak žice bruje. Samo kaj to Sveti Elektro Duje neće ni da čuje.

I kaj sad susedu lepoga povedat?!

Moremo samo od tolke pive v križ gledat i jen se drugom spovedat.

I onda sam taj dan susedu iznesel plan da se bez borbe ne bumo samo tak lako išli predat! Ja sam več od onih belosvetskih hakera naručil spravicu kaj se dene na brojčanik od strujne vure. Od toga se vura natraške vrti pa buju i računi manji. Od zutra pa do smrti, nek se vura natraške vrti! A stup bu, z vremenom, postal sve tanji. Doživel bum valda da čujem gdo se to zadnji na Čudomerščaku smeje. Samo ak taj stup prije sam ne opade i nekoga, nedajbože, vubije.

Električari dragi, ak ste mislili dojti prije sudnjega dana, sused je na Čudomerščaku 3A. Tam kam mu redovito prihaja i strujna uplatnica. A ak slučajno dojdete još ovo leto, zemite i jednu rezervnu sijalicu – javna struja ne svetli na tom stupu još od onda kad je v Kninu bila operacija Oluja.

Romeo Ibrišević

 
31.07.2020.

Najava ljetne akcije prikupljanja krvi

4. kolovoza darujte krv na autobusnom kolodvoru

Najava ljetne akcije prikupljanja krvi

Gradsko društvo Crvenog križa Samobora najavljuje još jednu redovitu ljetnu akciju prikupljanja krvi. Održat će se u utorak, 4. kolovoza, između 9.30 i 17 sati i 30 minuta na Autobusnom kolodvoru u Samoboru.

E.K.

 
31.07.2020.

32. sjednica Gradskog vijeća Svete Nedelje

Škola u Strmcu ponovno u centru pozornosti

32. sjednica Gradskog vijeća Svete Nedelje

Iznos kredita za izgradnju osnovne škole u Strmcu i prvi rebalans proračuna izazvali su najviše rasprave na redovnoj sjednici svetonedeljskog Gradskog vijeća. Pred vijećnike je došao prijedlog da Grad za sufinanciranje izgradnje osnovne škole i sportske dvorane uzme kredit u iznosu do 30 milijuna kuna na rok otplate 10 godina, uz efektivnu godišnju kamatnu stopu od 1,67%. Pročelnica za financije, računovodstvo i javne prihode Biserka Delač objasnila je da bi se 3 milijuna kuna iskoristilo ove, a 27 milijuna u sljedećoj godini. Na upit vijećnika Drage Prahina (Lista DP) pročelnica je pojasnila da je to maksimalan iznos, a da on može biti i manji. Naravno, kreditno zaduženje uzrokovalo je i rebalans proračuna.

- Izvornim proračunom planirani prihodi i primici s prenesenim viškovima iz prethodnih godina iznosili su 169 milijuna i 401 tisuću kuna. No, s obzirom na izmjenu u iznosu zaduženja za ovu godinu, smanjeni su te sada iznose 128 milijuna i 914 tisuća kuna – rekla je pročelnica Delač.

Važna informacija vezana uz izgradnju škole u Strmcu bila je da su odvjetnici koji zastupaju Grad Svetu Nedelju, nakon intenzivnih pregovora, došli do prijedloga da se postigne nagodba s vlasnicima čestice koja je u obuhvatu planirane gradnje. Prijedlog je da iznos bude 440.000 kuna, a na taj način riješio bi se sudski spor koji traje već 20-ak godina te izbjegli sudski i financijski prijepori sljedećih desetak godina, istaknuo je vijećnicima odvjetnik David Jakovljević.

Uslijedila je rasprava, a najviše pitanja i primjedbi imao je Damir Halužan (HDZ) rekavši da se namjerno rušio prvi projekt zbog vertikale SDP-HNS u županiji i državi, koja je zagovarala gradnju škole u Jastrebarskom. Upozorio je da vijećnici još nisu vidjeli kako izgleda novi projekt za školu te još ne znaju koliko će u konačnici koštati, jer se iznos stalno mijenja. Dodao je i kako bi dvorana trebala biti trodjelna, a ne dvodjelna. Također, pitao je i gdje je nestalo 30 milijuna kuna koji su već bili predviđeni u proračunu za gradnju te škole, zaključivši da se nisu dobro planirali prihodi, jer će Gradu nedostajati 20 milijuna kuna.

Svetonedeljski gradonačelnik Dario Zurovec podsjetio je da prvi projekt gradnje osnovne i srednje škole u Strmcu nije podržalo Ministarstvo znanosti i obrazovanja pa je razvrgnut ugovor s projektantima, a u novi projekt se krenulo prvo uz dobivanje suglasnosti ministarstva prema pravilnicima o veličini učionica i broju djece, a financiranje je dogovoreno u iznosu 50:50 posto između Svete Nedelje i Zagrebačke županije, iako bi županija kao osnivač škole trebala sve sama financirati. No, Grad je odlučio na ovaj način ubrzati proces kako bi učenici što prije dobili novu školu, a prihvaćen je i prijedlog da dvorana bude veća dvodjelna. U međuvremenu Hrvatska je usvojila nove EU direktive o gradnji niskoenergetskih objekata, što je dovelo do poskupljenja projekta i gradnje. Kredit neće dovesti do prezaduženosti Grada, jer istječe kredit za kanalizaciju, a omogućit će daljnje ulaganje u infrastrukturu, istaknuo je gradonačelnik Zurovec i pozvao da se zakopaju ratne sjekire kako bi se škola izgradila, podržavši i peticiju stanovnika Strmca za žurno postupanje pri izgradnji nove osnovne škole. Zamjenik gradonačelnika Davor Nađi dodao je da će se točna cijena gradnje znati kada se provede natječaj te odgovorio Halužanu da novac nije nestao, nego je bio planiran 15+15 milijuna kuna u dvije godine, a realiziralo se onda više drugih projekata.

Vijećnik Dario Zajec (SDP) rekao je da je stari projekt osnovne i srednje škole bio nemoguć te odgovorio da je SDP u županiji bio protiv odluke o gradnji škola samo u gradovima i općinama u kojima je HDZ na vlasti, dok je Jaska imala gotov projekt. Vesna Filipović (HDZ) detaljno je analizirala stavke u rebalansu proračuna zaključivši da bi na iskustvu ostvarenja plana prethodnog proračuna trebalo realnije planirati sljedeći.

Na prijedlog prvog rebalansa pristiglo je 6 amandmana, a većinu je gradonačelnik Zurovec prihvatio. Tako je prošao prijedlog Stipe Ćorluke (Lista Drage Prahina) da se 50.000 kuna vrati ustanovi za sveobuhvatnu skrb Tigar iz Rakitja, da se dodatnih 485.500 kuna osigura za nabavu udžbenika i nastavnih pomagala za učenike od petog do osmog razreda koje ne sufinancira Zagrebačka županija koji je predložio Dario Zajec (SDP), kao i prijedlog Drage Prahina da se 500.000 kuna osigura za potrebe gradnje doma za starije i nemoćne s hospicijem pri župi bl. Alojzija Stepinca te 700.000 kuna za otkup zemljišta kod SC Brezje. Gradonačelnik Zurovec je u rebalans ugradio amandman da se 20.000 kuna osigura za uređenje spomen sobe koju priprema Udruga branitelja 151. brigade. Vijećnici nisu podržali da vijećnik Halužan da usmeni amandman, uz konstataciju predsjednika Vijeća Mateja Vrdoljaka da je kao i ostali vijećnici mogao napisati amandman i predati ga uoči sjednice. Na kraju je za rebalans proračuna bilo 11 vijećnika, uz 3 suzdržana.

Većinom glasova prihvaćeni su i programi koji prate rebalans, a kraća rasprava uslijedila je kod Programa gradnje komunalne infrastrukture koju je potaknuo vijećnik Halužan pitanjem tko je odgovoran za povećanje troškova uređenja župnog dvora, tj. zašto se nisu predvidjeli troškovi arheoloških iskapanja.

Na 32. sjednici Gradskog vijeća Svete Nedelje, održanoj 30. srpnja u Društvenom domu u Strmcu (zbog epidemioloških mjera), vijećnici su jednoglasno podržali godišnja izvješća o radu i financiranju u 2019. Trgovačkog društva Svenkom, DV Slavuj, Crvenog križa, Sportske zajednice, Kulturne zajednice, Udruge umirovljenika i Udruge osoba s invaliditetom. Kod izvješća Vatrogasne zajednice povela se rasprava o nabavi vozila s autoljestvama i kombiniranog vozila, kao i pojedinim troškovima, a to je izvješće prihvaćeno uz 1 suzdržani glas.

Aktualni sat

Četvero vijećnika imalo je pitanja za gradsku upravu u Aktualnom satu. Vijećnik Jozo Vrdoljak (HDZ) ponovio je pitanje o sanaciji ilegalnog odlagališta u MO Kerestinec i tko je odgovoran, Dario Zajec (SDP) uputio je apel da ŽUC ipak postavi uspornike ili kamere na obnovljenoj Rakitskoj cesti, jer se događaju prometne nesreće, a zatražio je i korekciju u planu linija budućeg javnog prijevoza kako bi se obuhvatili i stanovnici Svetonedeljskog Brega. Marka Kresonju (SDP) zanimalo je postoji li popis umjetnina, posebno za zbirku Bauer, dok je Damira Halužana (HDZ) zanimalo koja su godišta bili prodani službeni gradski automobili, a koliko ih je kupljeno.

Gradonačelnik Dario Zurovec rekao je da je za Kerestinec upućen pisani odgovor, po pitanju uspornika da je ŽUC odustao od njihova postavljanja, ali da će pokušati naći rješenje kako bi se onemogućila prebrza vožnja. Odgovorio je da će doći do korekcije budućih linija kako bi se obuhvatili Svetonedeljski Breg, ali i ambulanta u Rakitju. Popis gradskih umjetnina, kao i godišta prodanih automobila, vijećnicima će biti poslani pisanim putem.

M.Š.

 

Ni mi to od pive, al i dale oko sebe vidim stupe krive!

Najava ljetne akcije prikupljanja krvi

32. sjednica Gradskog vijeća Svete Nedelje

Arhiva 2020

2021

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002