22.12.2020.

35. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje održana elektroničkim putem

Prioritet je početak izgradnje nove osnovne škole u Strmcu

35. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje održana elektroničkim putem

U ponedjeljak, 21. prosinca, održana je 35. redovna sjednica (e-sjednica) Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje. Prisustvovalo je i glasalo 14 od 17 vijećnika. Dnevni red sadržavao je 16 točaka te je preko aplikacije Microsoft Office Teams održana dvosatna rasprava po svim točkama dnevnog reda.

U sklopu rasprave pitanja su se doticala Prijedloga Odluke o proračunu za 2021. godinu i projekcije proračuna za 2022. i 2023. godinu. Proračun za 2021. godinu i projekcije proračuna za 2022. i 2023. godinu sastoji se od prihoda i primitka proračuna i viška iz prethodnih godina, uključujući i prihode i primitke DV Slavuj i Kulturnog centra, te za 2021. on iznosi 139.952.469 kn.

Na Prijedlog Odluke o proračunu pristigli su amandmani kluba vijećnika HDZ-a te vijećnika Darija Zajca (SDP). Gradonačelnik Dario Zurovec prihvatio je dva amandmana vijećnika Zajca, kojim su sredstva u iznosu od 100.000 kuna smanjena na Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Svetonedeljskoj ulici i Ulici Ljudevita Gaja, a preusmjerena su na dodatna ulaganja na javnim zelenim površinama – nadopuna igrala na dječjem igralištu Stari hrast u Rakitju te iznos od 70.000 kuna koji je preusmjeren na održavanje komunalne infrastrukture, odnosno na spajanje nogostupa Klanjec s Rakitskom cestom. Vijećnici nisu podržali amandmane upućene od Kluba vijećnika HDZ-a.

Prijedlog Odluke o proračunu Grada Svete Nedelje za 2021. godinu i projekcije proračuna za 2022. i 2023. godinu, Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Grada Svete Nedelje za 2021. godinu, kao i popratni programi - Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture i plana građenja komunalnih vodnih građevina na području Grada Svete Nedelje u 2021. godini, Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Svete Nedelje u 2021. godini i Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Svete Nedelje u 2021. godini, prihvaćeni su većinom glasova.

Nakon uvodnog obrazloženja pročelnice Upravnog odjela za opće poslove i mjesnu samoupravu, društvene djelatnosti i nabavu Mirele Grgić, prihvaćeni su Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete pružanja usluge javnog prijevoza putnika kao uslužne komunalne djelatnosti linijskog prijevoza putnika na području Svete Nedelje, Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Slavuj, Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog II. Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DV Slavuj, Prijedlog Rješenja o odbijanju ponude u postupku davanja koncesije za uslugu obavljanja dimnjačarskih poslova na području Svete Nedelje, te prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Svete Nedelje. Jednoglasno je prihvaćen Prijedlog Odluke o 2. izmjeni Odluke o pristupanju Grada Svete Nedelje udruzi LAG Sava.

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa za izradu prostornog plana, Prijedlog Zaključka o razmatranju i prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru Grada Svete Nedelje za razdoblje 2016.–2019. i Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Akcijskog plana energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama Grada Svete Nedelje (Sustainable Energy and Climate Action Plan – SECAP) uvodno je obrazložila viša savjetnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Renata Rožek, a prijedlozi zaključaka prihvaćeni su većinom glasova.

Po završetku sjednice gradonačelnik Zurovec zahvalio je svim vijećnicima koji su izglasali proračun za 2021. godinu te na konstruktivnim prijedlozima i amandmanima.

- Sljedeće godine prioritet nam je početak izgradnje nove osnovne škole u Strmcu kao najvećeg projekta te početak gradnje i uređenja terena s umjetnom travom kod NK Sava Strmec, završetak objekta vrtića, kojim ćemo dodatno povećati kapacitete za predškolski odgoj i završetak knjižnice u centru grada. Istaknuo bih početak i najavu nekih drugih projekata, poput izrade studije za prugu Bregana - Samobor - Sveta Nedelja - Podsused, izgradnju biciklističke staze na Staroj cesti, koja se proteže od ulaza u grad preko Strmca, Orešja i Bestovja, početak obnove užeg gradskog trga, te konačno povezivanje pješačkih staza u Rakitju, Kerestincu, Maloj Gorici, Srebrnjaku i Jagnjić Dolu. U sljedećoj godini očekuje nas puno posla, a s pozitivnim iščekivanjem, puno volje i elana, i dalje ćemo razvijati naš Grad - rekao je Dario Zurovec.

A.B.B.

 

35. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje održana elektroničkim putem

Arhiva 2020

2021

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002