16.04.2020.

Održana 30. redovna e-sjednica Gradskog vijeća Grada Sveta Nedelja o povezivanju poslova civilne zaštite

Sporazum s Gradom Samoborom i Općinom Stupnik

Održana 30. redovna e-sjednica Gradskog vijeća Grada Sveta Nedelja o povezivanju poslova civilne zaštite

U četvrtak, 16. travnja, održana je redovna e-sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje kojoj je prisustvovalo i glasalo 15 od 17 vijećnika. Vijećnici su po točkama dnevnog reda mogli glasati do 14,00 sati. Dnevni red sadržavao je dvije točke i jednoglasno je prihvaćen.

Verifikacija Zapisnika s 29. redovne sjednice Gradskog vijeća prihvaćena je većinom glasova, a Prijedlog Odluke o zajedničkom organiziranju poslova civilne zaštite prihvaćen je jednoglasno.

Temeljem članka 18. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15., 118/18., 31/20.) propisano je da dvije ili više jedinica lokalne samouprave koje su prostorno povezane u jedinstvenu cjelinu i koje pripadaju istom geografskom području te dijele zajedničke rizike mogu zajednički organizirati obavljanje poslova civilne zaštite iz svog samoupravnog djelokruga sukladno odredbama citiranog zakona. Budući da su na snazi odredbe Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj od 23. ožujka 2020. godine i Odluke o izmjeni i dopuni Odluke od 1. travnja 2020. godine, prema kojima su stožeri civilne zaštite jedinica lokalne samouprave nadležni za izdavanje E-propusnica za stanovnike svog područja, no isto tako prema Uputi o načinu dostave i primjene Sporazuma koje zaključe jedinice lokalne samouprave radi zajedničkog obavljanja poslova civilne zaštite, od 11. travnja 2020. godine daje se mogućnost jedinicama lokalne samouprave da i drugačije urede sustav izdavanja E-propusnica.

Slijedom navedenog, Gradsko vijeće je jednoglasno donijelo odluku o zajedničkom organiziranju poslova civilne zaštite iz svog samoupravnog djelokruga na način da Grad Sveta Nedelja pristupi zaključenju Sporazuma s Gradom Samoborom i Općinom Stupnik, s kojima je prethodno postignut dogovor o istom, a kojim se utvrđuje da se područja jedinica lokalne samouprave Grada Svete Nedelje, Grada Samobora i Općine Stupnik smatraju jednim administrativnim područjem te da za napuštanje mjesta prebivališta s tih jedinica i odlazak na područje druge jedinice potpisnice sporazuma neće trebati ishoditi niti izdavati E-propusnice.

A.B.B.

 
16.04.2020.

Otvara se samoborsko Sajmište

Za sada samo "drive in" prodaja

Otvara se samoborsko Sajmište

Samoborsko Sajmište nadolazeće subote, 18. travnja, bit će otvoreno od 7 do 13 sati. Kao što je načelnik Stožera civilne zaštite grada Samobora Željko Stanec već i najavio, prodavat će se isključivo sadnice, sjemenje i flanci. Rad Sajmišta će biti organiziran na principu "drive in" prodaje, odnosno na Sajmište će se ulaziti isključivo automobilima s Hrastinske ceste, a izlaz će biti kod zimske baze TD Komunalac d.o.o.

Istovremeno će na Sajmište moći ući jedan do dva automobila, a građani se mole da unaprijed pripreme što sitniji novac i veći broj novčanica, a sve kako bi se međuljudski kontakti sveli na minimum.

Stožer civilne zaštite grada Samobora, u suradnji s Komunalcem, pobrinut će se da se maksimalno poštuju aktualne mjere socijalnog distanciranja i provođenja higijene.

Ovim putem iz Komunalca mole za strpljenje i razumijevanje, obzirom da je moguća pojava kraćih prometnih zastoja prilikom ulaska na Sajmište.

T.I.

 
16.04.2020.

Radovi idu dalje, bez obzira na situaciju

Položen cjevovod i asfaltirana Ulica Tepec

Unatoč izvanrednom stanju uzrokovanom pandemijom bolesti COVID-19 i posebnim mjerama opreza i zaštite koji su na snazi, u Gradu Samoboru radovi nisu stali. Trgovačko društvo Komunalac, uz poštivanje svih propisanih mjera, i dalje izvodi radove na našim prometnicama.

Po dovršetku radova na polaganju dovodnog i odvodnog cjevovoda u okviru izgradnje vodospreme Sveti Juraj, kapaciteta 150 m3, izvedenih od strane Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. Zagreb, Komunalac d.o.o. izveo je sanaciju dijela Ulice Tepec u Samoboru.

U okviru predmetne sanacije prometnice i cestovnog pojasa, kroz Program održavanja nerazvrstanih cesta, uređena je površinska odvodnja ceste, obnovljen je asfaltni kolnički zastor te je ugrađena horizontalna i vertikalna prometna signalizacija u duljini od 500 metara.

Prometnicu su tijekom prijepodneva obišli predstavnici Grada Samobora i Komunalca, nakon čega je i puštena u promet.

T.I.

 

Održana 30. redovna e-sjednica Gradskog vijeća Grada Sveta Nedelja o povezivanju poslova civilne zaštite

Otvara se samoborsko Sajmište

Radovi idu dalje, bez obzira na situaciju

Arhiva 2020

2021

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002