06.11.2020.

U Bunkeru održana 32. sjednica Gradskog vijeća Grada Samobora

Samobor dobio Strateški okvir razvoja do 2025.

Većina točaka dnevnog reda sjednice Gradskog vijeća Grada Samobora, koja je održana 5. studenoga u dvorani Centra za mlade Bunker uz poštivanje propisanih epidemioloških mjera, odnosila se na III. ovogodišnje Izmjene i dopune Proračuna Grada Samobora za ovu godinu, s projekcijom za sljedeće dvije, kao i na prateće programske dokumente u svim segmentima funkcioniranja Grada.

Iako je pročelnik Upravnog odjela za financije Željko Radovanić naglasio da Grad redovito ispunjava sve svoje obveze i da su njegovi računi cijelo vrijeme likvidni, izmjenama Proračuna ispravljeni su neki, u međuvremenu promijenjeni, prošlogodišnji rezultati poslovanja uključeni u ovaj Proračun. Osim toga, uključeni su i financijski pokazatelji koji su rezultat mjera koje je Grad poduzeo za pomoć poduzetnicima i nezaposlenima, za razvoj poljoprivrede ili proširenje komunalnih programa. Također, naglasio je Radovanić, Grad nije odustao od svojih projekata i programa, posebno iz komunalne sfere, no zbog duljine procesa ugovaranja realizacija će dijelom biti prebačena u sljedeću godinu.

Osim toga, smanjena su izdvajanja za turističke manifestacije, a odustalo se i od podizanja kredita, ali su neka sredstva ostala rezervirana kao vlastiti udio u budućim investicijama, jer se čeka raspisivanje natječaja (npr. za LED rasvjetu). Također, rekao je Radovanić, optimističan je i podatak da najveći izvor prihoda, onaj od poreza na dohodak, ne pada.

Sveukupno, Proračun je na prihodovnoj i rashodovnoj strani umanjen za nešto više od 13,6 milijuna kuna ili 3,94%, pa sada iznosi nešto manje od 333 milijuna kuna. S obzirom na okolnosti, tome su prilagođeni i planovi i programi, a mijenjano je čak 619 od oko 1800 proračunskih stavki.

Nakon prijedloga nezavisnog vijećnika Vladimira Skendrovića da ga primi pročelnik i pojasni mu, na primjer, kakvi su to nespomenuti prihodi ili rashodi ili neke druge nedoumice koje mu nisu bile jasne, Željko Radovanić rekao je da su svi ti podaci uvijek dostupni u poslovnim knjigama ili dokumentima, jer im niti nije mjesto u stavkama proračuna, ali da će vijećniku dvije magistrice koje rade na proračunu rado sve još jednom pojasniti.

Primjedbe je imala i nezavisna vijećnica Irena Franceković pa je, na primjer, izračunala da je Grad s 55 do 60 milijuna kuna za ceste, mogao izgraditi 30 km novih cesta, no Željko Radovanić podsjetio ju je da se radi o sredstvima za redovno i izvanredno održavanje cesta, sanaciju klizišta i izgradnju novih cesta, te rekao da i ona može dobiti podatke o svemu što je za tu namjenu učinjeno.

Izmjene Proračuna i prateći programski dokumenti usvojeni su većinom glasova.

Većinom glasova usvojen je i Strateški okvir razvoja Grada Samobora za razdoblje od 2020. do 2025. godine.

Načelne primjedbe Irena Franceković da se ovom strategijom ne promišlja dovoljno o kvaliteti života, pa da izgradnja vrtića, škola, igrališta, kulturni i sportski sadržaji i organizacija javnog prijevoza ne prate izgradnju i povećanje broja stanovnika, demantirala je zamjenica gradonačelnika Sanja Horvat Iveković podacima o tome što je sve napravljeno za poboljšanje standarda građana i kvalitete života u Gradu.

Predsjednik Gradskog vijeća Miran Šoić podsjetio je pak da je provedena opširna, sa zakonom usklađena procedura donošenja ovog dokumenta, u kojoj su se svi građani, a posebno gradski vijećnici, mogli uključiti u davanje prijedloga i u javno savjetovanje, a bilo ih je tek nekoliko i niti jedan od vijećnice Franceković.

Irenu Franceković je također, kao i Vladimira Skendrovića, zanimalo zašto se nešto ne poduzme da se Stari grad vrati Samoboru, kako bi se revitalizirao.

Gradski vijećnici jednoglasno su ovlastili gradonačelnika da potpiše okvirni sporazum o postupku javne nabave električne energije za zgrade, prihvatili godišnja izvješća o radu dječjih vrtića Grigor Vitez i Izvor, Program rada Savjeta mladih za 2021. godinu, Odluku o izmjeni Odluke o raspodjeli rezultata Grada Samobora za 2019. godinu i Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe u rujnu.

Jednoglasni su vijećnici bili i pri donošenju Zaključka o odobravanju sklapanja ugovora o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Samobora temeljem javnog natječaja od 16. listopada. Među nekretninama Grada koje su bile na natječaju je i "stari" Komunalac, odnosno kuća i dvorište u Perkovčevoj 59.

Tek s jednim suzdržanim glasom usvojen je i Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH, za koje je na području Grada Samobora, nakon javnog savjetovanja, određeno da jednim dijelom bude dano u zakup, dio je predviđen za povrat, a dio za prodaju.

Predsjednik Gradskog vijeća na kraju je najavio da se do 15. prosinca treba održati sljedeća sjednica Gradskog vijeća te da, ukoliko još ne budu gotovi materijali za Prijedlog proračuna za sljedeću godinu, ta će se sjednica održati telefonski (zbog rokova za donošenje nekih točaka), a nakon toga će uživo biti organizirana sjednica na kojoj će se donositi Proračun i pripadajući programski dokumenti.

Izvan dnevnog reda, na početku sjednice je Vladimir Skendrović podsjetio na zahtjev Građanske inicijative "Samobor bez 5G". Međutim, predsjednik Gradskog vijeća objasnio je da je Grad poduzeo sve što je mogao. Organizirana je javna tribina s predstavnicima HAKOM-a, na koju su bili pozvani i gradski vijećnici, i pokazalo se da lokalna samouprava ne može utjecati na odluke koje je donijela Vlada. Mjerenja, koja su tražili neki građani na tribini, je HAKOM obavio i pokazalo se da su zračenja na ta dva mjesta na razini dozvoljenih te je Miran Šoić zaključio kako rasprava o tome na Gradskom vijeću više nema smisla.

Aktualni sat

Irena Franceković pitala je hoće li se Samobor s projektiranjem i izvođenjem odvodnje uključiti u aglomeraciju Sava Zaprešić ili će čekati neko drugo rješenje te dodala da za taj projekt iz EU nudi 200 milijuna kuna. Zamjenik gradonačelnika Željko Stanec podsjetio je da je za Samobor jedino prihvatljivo vodouslužno područje sa Svetom Nedeljom, Stupnikom i Zagrebom te očekuje da će sredstva dobiti kao podršku tom projektu.

Irenu Franceković predložila je i da se Betonska cesta zaštiti zabranom prometovanja za šlepere, koji silaze u Svetoj Nedelji s autoceste kako bi brže došli na granicu iz smjera Bregane, no Željko Stanec je pojasnio da se radi o državnoj cesti na kojoj je promet tim kamionima dozvoljen.

Na kraju je Irena Franceković, nazvavši samu sebe budućom gradonačelnicom Samobora, zamolila sadašnju vlast da ne gomila smeće na Trebežu, koji je saniran, i zamolila ih "da za sobom počistite smeće". Ovu je tvrdnju opovrgnuo Željko Stanec, rekavši da se radi o privatnom deponiju centra koji ima dozvolu Ministarstva zaštite okoliša i Zagrebačke županije za oporabu neopasnog otpada (plastike i papira). Na pritužbe građana Vrbovca, Celina i Savršćaka, Grad se obratio raznim inspekcijama, na temelju čijeg nalaza im je privremeno obustavljen rad, no nakon žalbe vlasnika centra ponovno su dobili dozvolu za rad.

Vijećnik HDZ-a Lovro Mihelić to je povezao s glasinama da će tvrtka koja se bavi uporabom tog otpada u Vrbovcu tužiti Grad Samobor, jer im je onemogućio rad određeno vrijeme, no Željko Stanec je rekao da je uvjeren da do toga neće doći.

Ivan Horvat (HSS) upozorio je na to da je Žumberačka cesta u dijelu koji prolazi kroz Grdanjece postala opasna, jer su maknuta dva uspornika od kada je postala državna cesta. Problem je i to što se vozači ne pridržavaju ograničenja brzine od 40 km/h, pogotovo na ravnom dijelu, te je zatražio da Grad nešto poduzme.

Franjo Bedeničić (HDZ) je na zamolbu građana te Damira Kapuđije, direktora Trgovačkog društva Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o., aktualizirao pitanje integriranog prijevoza putnika na području Samobora i pitao razmišlja li Samobor o povećanju postotka subvencija za javni prijevoz. Predložio je da se ta problematika raspravi na jednoj od sljedećih sjednica, kada bi o potrebi integriranog prijevoza na zagrebačkom području obrazloženje mogao dati Damir Kapuđija. Željko Stanec je rekao da se s tom dobrom idejom nije daleko došlo pa u Gradu rade na rješavanju problema javnog prijevoza, lokalnog, koji je isključivo u nadležnosti Grada Samobora, te je najavio kako se nada da će s početkom 2021. godine u Samoboru biti organiziran novi način javnog prijevoza.

Vladimir Skendrović tražio je u ime grupe građana Otruševca i Male Jazbine pisani odgovor planira li se dugogodišnji problem vodovoda riješiti otkupom parcele.

Na upit Vladimira Skendrovića o zaključku vezanom uz Energo metan, Željko Stanec je pojasnio da se radilo o informaciji o tome što se može dogoditi u tvrtki čiji je suvlasnik (51%) Grad Samobor te dodao da nije donesena takva odluka. Međutim, rekao je Stanec, moguće je da opskrba plinom prijeđe nekom drugom, povoljnijem opskrbljivaču. Energo metan se kao firma koja obavlja distribuciju i opskrbu plina javio na natječaj HERE za opskrbljivača plina na području Samobora pa netko drugi može ponuditi nižu cijenu, ali će Energometan i dalje biti distributer.

Maja Gračanin (SDP) pitala je za epidemiološku situaciju u dječjim vrtićima i osnovnim školama na području Samobora. Kao načelnik Stožera civilne zaštite u Samoboru Željko Stanec je rekao da je sada u Samoboru ukupno oko 230 zaraženih. Zbog toga je gradska uprava svela rad sa strankama na minimum, a tamo gdje se može zaposleni u gradskim institucijama i poduzećima rade od kuće ili u smjenama. O stanju u osnovnim školama i dječjim vrtićima izvijestila je Sanja Horvat Iveković, naglasivši da je boravak djece siguran, poštuju se sve epidemiološke mjere, broj djece u izolaciji se mijenja, no nije bilo niti jedne zatvorene cijele škole ili vrtića.

Vijećnik Željko Bošković zamolio je gradske službe da pokušaju riješiti problem nepropisnog parkiranja planinara vikendom na cesti Veliki Lipovec – Mali Lipovec, jer se često događa da bude onemogućen prolaz autobusima javnog prijevoza.

D.K.

 

U Bunkeru održana 32. sjednica Gradskog vijeća Grada Samobora

Arhiva 2020

2021

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002