25.02.2020.

Sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

Mijenjaju se prioriteti gradnje komunalne infrastrukture

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje održanoj 24. veljače uvečer, vijećnici su jednoglasno donijeli Odluku da se po peti put izmijeni i dopuni Statut Grada. Radi se o potrebi usklađivanja s najnovijim izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, koje su stupile na snagu početkom ove godine, kojima se poslovi ureda državne uprave u županijama sada povjeravaju županijama, u ovom slučaju Zagrebačkoj županiji. Osim toga, Statut Grada Svete Nedelje dopunjen je i mogućnošću da sada, osim Gradskog vijeća, i gradonačelnik može osnivati i imenovati radna tijela iz svoje nadležnosti. To bi, pojašnjeno je, na primjer mogao biti Savjet potrošača, a rad u tim tijelima ne bi se posebno honorirao.

Vijećnici su jednoglasno podržali i nove izmjene Odluke o izboru članova Vijeća mjesnih odbora, koje određuju da će se sada prigovori podnositi nadležnom upravnom tijelu u Zagrebačkoj županiji a ne više Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji, što je također usklađivanje s najnovijim zakonskim izmjenama.

Vijećnici su bili jednoglasni i u donošenju odluke kojom daju suglasnost gradonačelniku za potpisivanje Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju. Sporazumom Grad Sveta Nedjelja, između ostaloga, preuzima obvezu da će do 2030. godine smanjiti emisiju CO2 (i eventualno ostalih stakleničkih plinova) na svom području za najmanje 40%, a vijećnica HDZ-a Vesna Filipović zamolila je gradonačelnika da uloži trud da se to i ostvari. O tome koliko će to Grad koštati, nije bilo riječi.

Vijećnici su jednoglasno podržali i Odluku o izradi 1. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Novaki, gdje je od 2011. godine došlo do zastoja u rješavanju imovinsko – pravnih odnosa zbog nezadovoljstva građana različitim širinama trasa ulica (zbog oduzimanja zemljišta) te je sada dogovoreno da će to za sve biti 9 metara.

Jednoglasno je donesena i Odluka o načinu raspodjele sredstava namijenjenih provođenju programa javnih potreba u sportu, za koji će se u Gradu Svetoj Nedelji u ovoj godini izdvojiti ukupno 2.775.000 kuna. Javni poziv – natječaj za 2,4 milijuna kuna namijenjenih realizaciji programa sportskih udruga, trebao bi biti uskoro raspisan, a do tada će na snazi biti privremeno financiranje programa udruga na prošlogodišnjem nivou za prva tri mjeseca. Ista, također jednoglasna, oduka je donesena i za sredstva namijenjen provođenju programa javnih potreba u kulturi. Za tu namjenu će Grad ove godine izdvojiti 1,320.000 kuna, od kojih će milijun kuna ići na natječaj javnim pozivom udrugama. I za njih je planirano privremeno financiranje za prva tri mjeseca.

Uz tek jedan suzdržani glas donesena je Odluka o raspoređivanju proračunskih sredstava za financiranje političkih stranaka i članova predstavničkih tijela izabranih s liste grupe birača zastupljenih u svetonedeljskom Gradskom vijeću. I ove će godine to biti po 12.000 kuna za svakog izabranog vijećnika, a za vijećnice kao podzastupljeni spol, taj će iznos biti uvećan za 10%.

Nakon brojnih zamjerki vijećnika oporbenog HDZ-a na to da je prihodovna strana Proračuna Grada Svete Nedelje za 2020. godinu nerealna i prenapuhana te da je to zapravo pravi razlog potreba mijenjanja planova gradnje, Gradsko vijeće je ipak, bez njihovih glasova, donijelo Odluku o 1. izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture i Plana građenja komunalnih vodnih građevina na području Grada Svete Nedelje u 2020. godini. U kratkom obrazloženju, gradonačelnik Dario Zurovec rekao je da se radi tek o tome da se mijenjaju neki prioriteti pa će, na primjer, umjesto na radove u Industrijskoj ulici, sredstva biti usmjerena na radove u Ulici dr. Franje Tuđmana. Također je pojasnio da to ne znači da i ostali planirani radovi neće biti izvršeni, kad za to dođe vrijeme. Damir Halužan iz HDZ-a tvrdio je da je cijeli plan prenapuhan i da nema dovoljno sredstava za njegovu realizaciju, a nakon sjednice najavio je i presicu koju HDZ planira održati na tu temu.

Ivica Vojvodić (NL Darija Zurovca) dodao je da se radi o promjenama koje su prioritetne, a ranije planirane stavke nisu maknute, već samo odgođene..

Vesna Filipović začudila se velikim iznosima planiranim za uređenje biciklističkih staza koje su, rekla je, skuplje od cesta uz koje se planiraju raditi te je zatražila te projekte na uvid. Zamjenik gradonačelnika Davor Nađi rekao je da za uređenje tih staza postoji sva dokumentacija, a dio sredstava planira se realizirati iz EU fondova.

Iako je Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Svete Nedelje za 2020. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje donesen jednoglasno, žustru raspravu izazvao je Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Svete Nedelje za 2019. godinu, koji je na kraju donesen bez glasova HDZ-a.

Vesna Filipović zatražila je da joj načelnica Stožera civilne zašite pojasni ostavku svog zamjenika Alena Vojvodića, koju je objavio na fejsbuku i u kojoj govori o nepravilnostima u trošenju novca civilne zaštite, lošem vođenju vježbe i izostanku gradonačelnika i njegovog zamjenika s vježbe.

Zamjenica gradonačelnika Marija Hršak, koja je i načelnica Stožera CZ, složila se da je na vježbi došlo do zbrke no vježba je zato i napravljena i pokazalo se koji su nedostaci, uglavnom u komunikaciji. Podsjetila je na nesređeno stanje CZ na koje su došli 2017. godine te na to da je do sada puno toga napravljeno a iskustva s posljednje vježbe bit će dragocjena za buduće planiranje. U nekoliko navrata spominjalo se i ime Zvonka Marka, koji je imao ugovor s Gradom za rad na tim poslovima, a čijim radom oporba nije bila zadovoljna, dok su ga vijećnici vladajuće koalicije hvalili za posao koji je obavio, kao i načelnicu Stožera CZ. Spominjali su se i vatrogasci, u koje je posljednjih godina puno uloženo, a stalno se traži još, pa je bivši gradonačelnik Drago Prahin rekao da kod tih stvari, kao i kod ostalih projekata, treba prije svega vidjeti i planirati što je racionalno i isplativo a ne koliko tko traži.

Aktualni sat

Na upite vijećnika (Damir Halužan, Božidar Jedvaj, Jozo Vrdoljak, Marijan Vojvodić, Vesna Filipović, Marko Kresonja) koji su se odnosili na razne komunalne probleme, gradonačelnik Dario Zurovec obećao je da će dobiti pisane odgovore.

Goran Kanižaj (HDZ) ponovno je zatražio gradonačelnika da se osigura prostor za udrugu koja okuplja 230 umirovljenika u Društvenom domu u Kerestincu, a gradonačelnik je ponovno rekao da će se taj prostor nakon adaptacije dati, u skladu s odlukama, udrugama.

D.K.

 

Sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

Arhiva 2020

2021

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002