15.04.2020.

Kreće odvoz biootpada u zapadnom dijelu grada

Na stavljati ostatke kuhane hrane, meso, ribu, kosti, kožu...

Kreće odvoz biootpada u zapadnom dijelu grada

Trgovačko društvo Komunalac kreće s odvozom biootpada s kućnog praga u gradskim četvrtima Centar, Gornji kraj – Hamor, Sveta Helena i Cvjetno naselje – Perivoj.

U tim gradskim četvrtima odvoz biootpada obavljat će se jedanput tjedno, svakog četvrtka, počevši od 7. svibnja 2020. godine. Miješani komunalni otpad odvozit će se jedanput tjedno, ponedjeljkom.

Korisnicima u kućanstvima podijeljeni su spremnici za biootpad.

Višestambenim zgradama, koje koriste više od jednog kontejnera za miješani komunalni otpad, dio kontejnera bit će prenamijenjen i označen za biootpad, dok će višestambenim zgradama, koje koriste jedan kontejner za miješani komunalni otpad, biti dodijeljeni dodatni spremnici za biootpad.

U spremnik za biootpad dozvoljeno je odlagati kuhinjski otpad (ostatke od čišćenja voća i granje, otpalo lišće, pokošenu travu, zemlju iz lončanica) i ostali biootpad (piljevinu, koru drveta, papirnate maramice, pepeo drvenog ugljena).

U spremnik za biootpad NIJE DOZVOLJENO ODLAGATI ostatke kuhane hrane, ostatke životinjskog podrijetla (meso, ribu, kosti, kožu), mliječne proizvode, drvo koje je tretirano (lakom, impregnacijom, ljepilom), ulja i masti, cigarete, ambalažu, plastične vrećice, opasan otpad, kao ni ostali otpad koji nije biorazgradiv.

Zbog sanitarno higijenskih razloga molimo korisnike da biootpad u spremnik odlažu u papirnatim vrećicama ili biorazgradivim vrećicama, a nikako u plastičnim vrećicama.

Za lakši početak odvajanja korisnicima dostavljamo besplatne uzorke biorazgradivih vrećica, a ubuduće će biorazgradive vrećice moći kupiti i na blagajni Komunalca.

Napominjemo da cijena javne usluge ostaje nepromijenjena.

Da podsjetimo, biootpad se u istočnom dijelu grada, odnosno u gradskim četvrtima Južno naselje, Podložnice, Giznik – Anindol i Kolodvorsko naselje – Sajmište odvozi petkom, a miješani komunalni otpad utorkom.

A.B.

 

Kreće odvoz biootpada u zapadnom dijelu grada

Arhiva 2020

2021

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002