21.06.2011.

Samoborsko Gradsko vijeće ekspresno o GUP-u i rebalansu proračuna

U prvom planu ponovno obiteljske kuće

Samoborsko Gradsko vijeće ekspresno o GUP-u i rebalansu proračuna

Da nije bilo kraće rasprave oko imenovanja ulica u naselju Perivoj i dvije primjedbe glede Fašnika, 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Samobora, održana na prvi dan ljeta, ušla bi u anale kao sjednica bez ijedne rasprave. Ovako će ostati zapamćena po rekordnoj brzini (sveukupno je trajala dva sata) te po iznimno malom broju rasprava. Sve to ne bi čudilo da se dnevni red nije sastojao od 23 točke, a među njima su bile i one o Generalnom urbanističkom planu, prvom rebalansu proračuna, izvješću o radu Komunalca i izvješću o realizaciji ovogodišnjeg Fašnika. Razlog vjerojatno leži u činjenici da nije bilo čelnih ljudi oporbenih stranaka u Vijeću te da većim dijelom sjednice oporbe nije bilo u klupama.

Na početku sjednice odluku o izmjenama i dopunama GUP-a obrazložio je u ime izrađivača Zoran Hebar iz Urbanističkog zavoda Grada Zagreba. Prijedlog izmjena i dopuna počeo je još u veljači 2007. godine i u međuvremenu su održane dvije javne rasprave te je izmijenjen i Zakon o prostornom uređenju i gradnji. Hebar je rekao da je GUP usklađen s novim aktima te da je u odnosu na prijašnji povećao svoj obuhvat na centralni dio naselja Bregana. Promjene se najvećim dijelom odnose na namjenu prostora u pojedinim dijelovima grada, jer je do sada najveći dio prostora bio određen mješovitom namjenom s raznim sadržajima i tipologijom gradnje, dok novi prijedlog diferencira prostor i određuje kako graditi te broj etaža. Višestambeni objekti su locirani u rubnim dijelovima grada i smanjuje se broj zona gdje se oni mogu graditi, dok se s druge strane potiče gradnja obiteljskih kuća, tj. Samobor se pretežno planira kao područje obiteljske izgradnje kuća do 400 m2, istaknuo je Hebar i dodao da su određene i različite propozicije za gradnju na strmom i nizinskom dijelu grada. Potiče se gradnja sportsko – rekreacijskih i turističkih sadržaja, a novi prostor za razvoj je onaj bivše vojarne, osobito uz njen južni rub. Zaključak je da se želi zadržati obilježje grada ugodnog za život u kojem će ljudi voljeti stanovati. Za ovakav prijedlog GUP-a bilo je 14 vijećnika, dok je troje bilo suzdržano.

O prvom rebalansu proračuna govorio je pročelnik za gospodarstvo i financije Željko Radovanić. Razlog za njegovo donošenje je usklađivanje prihoda i rashoda po izvršenju proračuna za 2010. godinu, preustroj upravnih tijela Grada te usklađivanje s Odlukom o naknadi za razvoj, koja više nije prihod Grada Samobora već isporučitelja vodnih usluga. Radovanić je rekao da su u prvih pet mjeseci ostvareni prihodi veći za 6,1 milijun kuna u odnosu na rashode. U konačnici, u odnosu na dosadašnji proračun, gradske su financije uvećane za 6.859.696 kuna te proračun iznosi 174.525.713 kuna. Najznačajnije povećanje prihoda planira se ostvariti od prodaje i zamjene zemljišta te od poreza na dohodak, a revizijom na terenu evidentirano je i oko 1800 novih kuća za odmor pa se i iz te stavke planira povećanje, dok će manja ove godine biti suma za povrat poreza na dohodak, što se također odražava na proračunu.

U nastavku sjednice prihvaćeno je financijsko izvješće Komunalca za 2010. godinu u kojem je, nakon oporezivanja, ova tvrtka bila u dobiti 37.251 kunu. Prihvaćeno je i izvješće o realizaciji ovogodišnjeg Fašnika, prema kojem je manifestacija na kraju bila u plusu 1.446 kuna. Uz pohvale pročelnika Radovanića na povećanom uključivanju mjesnih odbora i ostvarivanju dva zlatna sponzorstva, čule su se i dvije primjedbe. Marica Jelenić (HNS) uputila ju je na vizualni identitet plakata rekavši da na njemu treba biti Sraka, dok je Mira Čebušnik (HSS) zatražila da se napravi pravilnik u kojem će biti točno određeni kiriteriji za sudjelovanje i nagrađivanje pojedinačnih i skupnih maski. Zamjenica direktorice Marijana Obad Slamar odgovorila je da će se to uzeti u obzir pri organizaciji sljedećeg, 186. Samoborskog fašnika.

Kao što smo na početku istaknuli, tek nešto šira rasprava povela se oko imenovanja ulica u novom naselju u Perivoju. Prihvaćen je prijedlog Društva inženjera i tehničara Grada Samobora da tamošnje ulice dobiju imena po zaslužnim arhitektima (Franjo Gabrić, Tomislav Odak i Edo Šen, dok je Edvin Šmit ostao u pričuvi), a pri tome se Mira Čebušnik založila za uspostavu jasnijih kriterija i izradu kataloga Samoboraca i onih koji su svojim radom i djelovanjem zadužili ovaj grad, kako bi oni što prije dobili svoje ulice.

Na sjednici su prihvaćene i dopune Odluke o javnim priznanjima u koju su ugrađene kao oblik nagrađivanja priznanja i zahvale učenicima i mentorima osnovnih i srednjih škola, studentima, sportašima i umjetnicima koji postignu uspjehe na državnim i međunarodnim natjecanjima.

Mato Šipuš

Polemika u aktualnom satu

Aktualni sat nije obilovao pitanjima pa će ostati zapamćen po upitu Mire Čebušnik zašto je u ponovno otvorenoj kirurškoj ambulanti u samoborskom Domu zdravlja medicinska sestra radila samo jedan dan. Gradonačelnik Beljak u odgovoru je zahvalio svima koji su sudjelovali u povratku kirurške ambulante te dodao da se time najviše pohvalio samoborski HDZ-e pa da on očito svojim vezama može osigurati i rješenje problema rada sestre u toj ordinaciji. Anica Vraneković (HDZ) uzvratila je da se ničim nije isticala stranačka opredjeljenost u rješavanju problema kirurgije te da HDZ-e ne vodi kadrovsku politiku u Domu zdravlja. Franjo Oslaković (HDZ) pitao je što će biti s inicijativom vetarana NK Samobor da se nogometni stadion imenuje po Božidaru Štefkoviću Boki, a tajnik Grada Dragutin Kušić pojasnio da se ta inicijativa nalazi u proceduri jer se traži očitovanje Mjesnog odbora Franjo Bučar i Samoborskog sportskog saveza te upozorio kako postoje inicijative da se stadion imenuju po ljudima koji su zaslužni za njegovu gradnju kao što su Zdenko Tenk i Čedo Bastijančić, ali i prijedlozi da naziv bude samo Gradski stadion.

 

Samoborsko Gradsko vijeće ekspresno o GUP-u i rebalansu proračuna

Arhiva 2011

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002