23.12.2011.

Održan Županijski odbor HSU-a Zagrebačke županije

HSU je pobjednik i mora se više cijeniti!

Održan Županijski odbor HSU-a Zagrebačke županije

HSU je jedina parlamentarna stranka u Saboru Republike Hrvatske koja ima 3 zastupnika. To je rezultat parlamentarnih izbora gdje je Kukuriku koalicija premoćno pobijedila osvojivši 80 mandata. To je rečeno na sjednici Županijskog odbora HSU-a Zagrebačke županije, koja je održana u Dubravi 20. prosinca pod predsjedavanjem Stjepana Orgulana - predsjednika.

Županijski odbor saslušao je informaciju Stjepana Grošanića sa sjednice Predsjedništva HSU-a te Središnjice, s koje je izvijestio Mario Cvitan. Ta tijela raspravljala su o parlamentarnim izborima. Stjepan Grošanić informirao je Županijski odbor da će se referendum za ulazak Hrvatske u EU održati 22. siječnja 2012. Iako je najavljena rasprava Županijskog odbora o parlamentarnim izborima u veljači i ovaj puta istaknuto je zadovoljstvo HSU-a izbornim - pobjedničkim rezultatima. U raspravi je slikovito rečeno i ovo:

- Iako je bila dobra sjetva, mogli smo i bolje žeti. Time se želi istaći velik doprinos umirovljenika u izborima, ali istodobno i očekivanja umirovljenika da HSU ima pet, a najmanje 4 saborska zastupnika... Moramo se sami više cijeniti, a za to imamo puno razloga... Postigli smo zavidan izborni rezultat, što je uspjeh HSU-a. Svojim daljnjim radom HSU mora pobijediti, čak pomesti s političke scene sve ostale umirovljeničke stranke, da se nikad više ne mogu oporaviti - naglasio je Stjepan Orgulan, a tu je konstataciju predsjednika Županijski odbor popratio spontanim pljeskom.

Izborni rezultati pokazuju mudrost i dobru procjenu rukovodstva HSU-a na čelu sa Silvanom Hreljom u svezi s traženjem najpovoljnijeg načina izlaska na izbore. Ulazak HSU-a u Kukuriku koaliciju pokazao se punim pogotkom.

Rasprava je pokazala brigu članstva u zauzimanju određenih važnih mjesta u Vladi. Tako i HSU preuzima odgovornost za rješavanje poteškoća, prije svega umirovljenika, ali i države u cjelini. Valjat će pričekati prvu sjednicu Sabora, kada će se vidjeti koje mjesto zauzima HSU. Izborne rezultate HSU mora kapitalizirati na idućim lokalnim izborima koji se planiraju održati 2013.

Županijski odbor najavio je reviziju članstva. U tome veliku zadaću trebaju odraditi općinske i gradske organizacije. Rečeno je da Županijska organizacija danas broji 2700 članova, a manji broj još uvijek nije platio članarinu. Županijski odbor donio je financijski plan za iduću godinu te raspravljao i o drugim pitanjima iz svoje nadležnosti. Prije sjednice Županijskog odbora održana je sjednica Predsjedništva.

Dragan Vicković

 
23.12.2011.

Gradsko vijeće Svete Nedelje izglasalo proračun za 2012. godinu

Proračun bez amandmana

Gradsko vijeće Svete Nedelje izglasalo proračun za 2012. godinu

Gradski proračun za 2012. godinu iznosi 73.158.951 kunu, izglasalo je 21. prosinca Gradsko vijeće Svete Nedelje na svojoj posljednjoj ovogodišnjoj sjednici. U odnosu na prvo proračunsko čitanje otprije dva tjedna, ovaj je proračun uvećan za 2.300.000 kuna. Riječ je o dijelu kredita koji zbog situacije na terenu nije utrošen u ovoj godini i prebacuje se u sljedeću, razjasnila je pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela i voditeljica računovodstva i gradskih financija Biserka Delač. Rashodi su planirani u visini od 67.349.858 kuna, a višak prihoda od 5,8 milijuna kuna, kako je ranije utvrđeno, raspoređen je za pokriće uvjetnog gradskog manjka koji se prenosi iz prethodnih godina.

Osim HDZ-ova Marijana Jurića, koji je amandmanski tražio da se sredstva za djelatnost članica Zajednice kulturno-umjetničkih udruga umanje za 50 tisuća kuna i taj iznos prebaci za obnovu kulturno-povijesnih objekata, točnije kapelice Svetoga Andrije u Novakima, drugi vijećnici nisu podnosili amandmane na konačni prijedlog proračuna. Jurićev amandman nije prošao, uz obrazloženje gradonačelnika Drage Prahina da će predviđenih 220 tisuća kuna za tu namjenu biti dovoljno, jer se ionako za obnovu povijesno vrijednih kulturnih i sakralnih spomenika strogo namjenski koriste sredstva iz spomeničke rente od oko pola milijuna kuna. Gradonačelnik je istaknuo da su između dviju sjednica Vijeća s Klubom SDP-a usuglašene i u proračun ugrađene primjedbe o povećanju socijalne osjetljivosti pri raspodjeli sredstava, što je pohvalio i SDP-ov Vladimir Tuweg, uz napomenu da je i dalje nezadovoljan što radi ušteda nije predloženo smanjenje najviših gradskih plaća. Drago Prahin je na to reagirao rekavši da su daleko prije te primjedbe, još 2009. godine, plaće u Gradu smanjene za 10%, a kasnije, sukladno prilikama, uvećane za 5% bez novih povećanja. Primjedbe koje su unesene u proračun odnose se na povećanje broja i visine studentskih stipendija, uvođenje stipendija za deficitarna zanimanja i sufinanciranje prijevoza umirovljenika. U proračunu za 2013. godinu trebale bi biti, uz studentske, uvedene i učeničke gradske stipendije.

Uz prihvaćanje gradskoga proračuna, izglasani su i programi gradnje i održavanja komunalne infrastrukture u gradu te javnih potreba u kulturi, socijalnoj skrbi, predškolskom odgoju i dodatnim uslugama u obrazovanju te braniteljskim i humanitarnim udrugama Grada, kao i program javnih potreba u sportu, o čemu se ponovno najviše raspravljalo. Najglasniji je i ovaj puta bio vijećnik Tuweg s promišljanjem da gradski sportski savez ništa ne čini na poticanju edukacije sportskoga kadra i razvoju sporta u smislu stvaranja olimpijaca. Krunoslav Markovinović iz HDZ-a mišljenja je da se najprije treba opredijeliti želimo li masovni ili elitni sport, zalažući se za masovni koji omogućuje svima u gradu da se aktivno njime bave, a i publike je više, rekao je Markovinović, kad naši klubovi igraju međusobno. Program socijalne skrbi usklađen je s novim, prilično rigoroznim zakonom, koji ograničava kategorije ljudi kojima se takva pomoć može dodijeliti, a Grad je u svom programu, razjasnila je Biserka Delač, bio fleksibilniji i dao si širi okvir za pružanje jednokratnih oblika pomoći potrebitima. U komunalnim programima primjedba se odnosila na prioritete koji bi, prema mišljenju Vladimira Tuwega, trebali biti bolje uskađivani s mjesnim odborima.

"Akcijska" cijena komunalnog doprinosa od 70 kuna po prostornome metru sada je utvrđena kao fiksna. Samoborskom Komunalcu i dalje je, sada na neodređeno vrijeme, povjereno održavanje groblja i prijevoza pokojnika, jer Grad nema svoju komunalnu tvrtku, koja je zakonski jedina ovlaštena za taj posao. Izglasan je i otkup dijela parcele od Stjepana Semenića iz Svete Nedelje za 404 tisuće kuna, čime će se u konačnici moći prići uređenju gradskog groblja. Gradsko je vijeće izglasalo Plan zaštite i spašavanja te odluku o procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća na području Grada.

U kratkom Aktualnom satu na početku sjednice uglavnom su zabilježene primjedbe gradskih vijećnika na neke manje komunalne i društvene nedostatke koji će se morati ukloniti, a Vladimir Tuweg je prenio nezadovoljstvo vijećnika Miroslava Milonjića, kojega nije bilo na posljednje tri sjednice iz protesta prema nepravovremeno dostavljanjim materijalima za sjednicu, što onemogućuje pravovaljanu pripremu za raspravu. Zbog toga je i Tuweg solidarno bio suzdržan u glasovanju o proračunu.

- Svi se materijali dostavljaju na vrijeme, osim sada konačnog prijedloga proračuna, koji se usuglašavao između vijećnika, stranaka i stručnih službi, pa su ionako svi s njime bili upoznati - replicirali su Drago Prahin i Biserka Delač.

Edi Kirschenheuter/www.radiosvn.com

 

Održan Županijski odbor HSU-a Zagrebačke županije

Gradsko vijeće Svete Nedelje izglasalo proračun za 2012. godinu

Arhiva 2011

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002