11.01.2011.

Održana javna prezentacija Izmjena i dopuna GUP-a Grada Samobora

Potegnuta granica višestambene izgradnje

Održana javna prezentacija Izmjena i dopuna GUP-a Grada Samobora

Nakon gotovo tri godine višestrukog "peglanja", Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Samobora stigle su do pred završnu fazu. Naime, u tijeku je završna javna rasprava o izmjenama GUP-a, prije negoli konačno dođe na usvajanje gradskim vijećnicima, a u ponedjeljak, 10. siječnja, održana je i javna prezentacija za sve zainteresirane građane. U Maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta okupilo ih se stotinjak, kojima je na početku resorni pročelnik Mladen Ogrinc objasnio kako se u izmjene GUP-a krenulo još u veljači 2008. godine, kada je utvrđeno da je potrebno reagirati na trend intenzivne stanogradnje u Samoboru te pritisak kojeg ona stvara na komunalnu i društvenu infrastrukturu. S radom na izmjenama GUP-a potom se nastavilo i u mandatu nove vlasti, koja se odredila za politiku zaustavljanja stanogradnje. Stoga je ovim izmjenama, pojasnio je Ogrinc, određena "granica" na potezu od čvora Bobovica prema Jelačićevoj ulici - od nje prema Bregani višestambena izgradnja bi bila dozvoljena, dok je prema Samoboru više ne bi trebalo biti.

Zoran Hebar iz Urbanističkog zavoda Grada Zagreba, koji je izrađivač plana, pojasnio je pak koje su promjene u odnosu na prijašnju javnu raspravu (iz ožujka 2010. godine). Tako je, između ostalog, brisana cesta uz Lug do "Betonke" koja je trebala biti vezana na obilaznicu; prostor između Tifonove benzinske i zgrada u Južnom naselju sada je određen kao zelena površina; u Istočnom naselju III predviđa se ukidanje mogućnosti višestambene gradnje; prostor istočno od bivše vojarne sada je određen kao područje izgradnje obiteljskih kuća; na zahtjev Ministarstva kulture smanjen je opseg "c" zone zaštićenog područja grada (zone "a" i "b" su ostale iste)...

U raspravi koja je potom uslijedila, osim raspitivanja o namjenama vlastitih parcela, dio građana se založio i za uvođenje jasnijih kriterija maksimalne dopuštene izgrađenosti. Naime, izražena je bojazan da će se na oko 2 milijuna m2, za koje je propisana obveza izrade planova nižeg reda, moći graditi i više (gušće?) nego što je propisano GUP-om. Akceptirajući tu bojazan Hebar je najavio kako će se razmotriti uvođenje odredbe koja bi unificirala maksimalnu izgrađenost, o čemu će se u konačnici morati odrediti Vijeće. Pročelnik Ogrinc je također podsjetio da o svim planovima nižeg reda također odlučuje Vijeće, tako da uvijek postoji mogućnost zaustavljanja eventualne nepoželjne preizgrađenosti.

Postavljeno je i pitanje opravdanosti politike "velike parcele, male kuće" u dijelu Starogradska-Stražnik, kojom su propisane minimalne veličine parcela za gradnju od 3000 m2 pa je rečeno da će se razmotriti eventualno ublažavanje tog uvjeta. Također, zatraženo je i da se u potezu od gradskog muzeja do Staroga grada odrede zone isključivo namijenjene društvenim djelatnostima i kulturi (prije svega se mislilo na bivše ZET-ove garaže). Slažući se s prijedlogom, Hebar je podsjetio i da će izmjenama GUP-a prostor bivše vojarne također biti u zoni javno-društvene namjene.

U raspravi je postavljeno pitanje prenamjene određenih zona u gospodarske (konkretno se odnosilo na spornu betonaru) te je zatraženo i ukidanje mogućnosti reciklažnih zona u blizini obiteljskih kuća, a upozoreno je i na prenamjenu prostora uz srednje škole u poslovnu namjenu, kao i na još neke eventualne nelogičnosti, za koje je rečeno da će se ispraviti do konačnog prijedloga.

U međuvremenu, sva pisana očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na prijedlog Izmjena i dopuna GUP-a mogu se do 21. siječnja dostaviti na adresu Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Trg kralja Tomislava 5 ili ih upisati u Knjigu primjedbi koja se nalazi u Maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta.

K.S.

 
11.01.2011.

Detaljni plan uređenja naselja Lug 2

Mogućnost gradnje 270 stanova

Detaljni plan uređenja naselja Lug 2

Samoborsko Gradsko vijeće na posljednjem je zasjedanju prihvatilo Detaljni plan uređenja Lug 2, čija je izrada definirana postojećim GUP-om Grada Samobora. Riječ je o planu koji definira gradnju na površini 3,47 hektara i to na području zapadno od Ulice grada Wirgesa te sjeverno od centra Lug, u produžetku postojeće Ulice Ljudevita Posavskog. Planom se utvrđuje detaljna namjena površina, režimi uređivanja prostora, način opremanja zemljišta komunalnom, prometnom i telekomunikacijskom infrastrukturom, uvjeti za izgradnju građevina i poduzimanje drugih aktivnosti u prostoru, a izrađivač plana DPU Lug 2 je CPA – Centar za prostorno uređenje i arhitekturu iz Zagreba.

Na ovom je području, prema planu, predviđena mogućnost gradnje višestambenih objekata s najviše četiri nadzemne etaže (prizemlje, dva kata i potkrovlje, a ispod građevine može se po potrebi graditi i podrum), tj. ukupno 270 stambenih jedinica za oko 800 stanovnika. U sklopu zone planirana je i gradnja predškolske ustanove za 60 korisnika te uređenje prometnice, pješačkih, biciklističkih staza i parkovnih površina.

M.Š.

 
11.01.2011.

Kapitalni projekti školstva, predškolstva i zaštite spomenika kulture u 2011. godini

Mijenja se pokrov OŠ B. Tonija

Kapitalni projekti školstva, predškolstva i zaštite spomenika kulture u 2011. godini

U samoborskom proračunu za 2011. godinu planirana su sredstva za kapitalnu izgradnju i dogradnju školskih i predškolskih objekata. Ukupno je za tu namjenu planirano 1.925.000 kuna, od toga 600.000 kuna za investicijsko održavanje osnovnih i područnih škola. Dio je planiran za izradu projektne dokumentacije pa će tako 400.000 kuna biti utrošeno za izradu projektne dokumentacije za novu školu u Farkaševcu (sa sportskom dvoranom), dok će 100.000 kuna biti osigurano za projektnu dokumentaciju dogradnje prostora škole i izgradnje sportske dvorane OŠ Samobor. Uz to, 50.000 kuna osigurano je za izradu idejnog rješenja uređenja sportskog igrališta u Langovoj ulici. Najveći dio iznosa (775.000 kuna) bit će iskorišten za izmjenu pokrova na krovištu OŠ Bogumila Tonija.

Na području predškolskog odgoja tijekom 2011. nastavit će se aktivnosti na proširenju postojećih kapaciteta dječjih vrtića pa će se 50.000 kuna osigurati za izradu projektne dokumentacije za dogradnju vrtića u Kladju te 100.000 kuna za dogradnju Dječjeg vrtića Izvor u Preradovićevoj.

Na području zaštite spomenika kulture tijekom 2011. Grad Samobor planira utrošiti 300.000 kuna za daljnju sanaciju zidina Starog grada te 400.000 kuna za ostale spomenike. Tako će za sanaciju vlage u sakristiji i svetištu u crkvi sv. Martina u Sv. Martinu pod Okićem biti osigurano 100.000 kuna, za sanaciju poda u kapeli sv. Mihalja 50.000 kuna, za ostale radove na zaštićenim objektima 160.000 kuna (i to po okončanju natječaja Ministarstva kulture), dok je 90.000 kuna izdvojeno za sufinanciranje obnove pročelja, a raspodjelu će izvršiti gradonačelnik po provedenom javnom pozivu za vlasnike konzervatorski zaštićenih objekata.

M.Š.

 

Održana javna prezentacija Izmjena i dopuna GUP-a Grada Samobora

Detaljni plan uređenja naselja Lug 2

Kapitalni projekti školstva, predškolstva i zaštite spomenika kulture u 2011. godini

Arhiva 2011

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002