26.08.2011.

Komunalni radovi u mjesnim odborima

Ceste i domovi u prvom planu

Komunalni radovi u mjesnim odborima

Proteklih su mjeseci radnici vrijedno radili na brojnim lokacijama po mjesnim odborima, potvrdio je koordinator za rad s mjesnim odborima u Gradu Samoboru Petar Grgečić. Tako su od početka sezone građevinskih radova do sada asfaltirane Samoborska ulica i Lenišće u MO Otok Samoborski, Ulica Otmačići s odvojkom u MO Mala Jazbina, Samoborska ulica u MO Kladje, Ulica Požgaji u MO Molvice te u MO Celine cesta prema Vrbovcu. U tijeku je uređenje Ulice Položnjaci u MO Grdanjcima, a za nešto više od mjesec dana bit će dovršeni i preostali radovi – Kvaternikova ulica u MO Milana Langa, cesta prema Gregurić bregu i Žganjerima u MO Smerovišće, odvojak Matkovići u MO Bobovica, cesta prema Sv. Martinu u MO Konščica i cesta uz školu u MO Farkaševec.

U redovnom održavanju ove su godine obuhvaćeni Zanatska ulica u Kladju, 900 metara ceste kroz Braslovje, Podgajeva u MO Lj. Šmidhena, Stepinčeva u MO F. Livadića, a napravljena je priprema za završne radove u Krešimirovoj u Hrastini i na cesti prema Lovačkom domu u Galgovu. Nisu izostali ni radovi na pješačkim stazama pa su one uređene u dijelovima Molvica, Rakovog Potoka i Hrastine. U planu su još tri nogostupa (u Molvicama, Drežniku i Maloj Rakovici) ali tu se moraju ponoviti natječaji jer na prethodnima su izvođači ponudili višu cijenu od planiranih sredstava.

Koordinator za rad s mjesnim odborima Petar Grgečić napominje da se i dalje uređuju društveni i vatrogasni domovi po mjesnim odborima. Društveni domovi uređuju se u Braslovju, Bobovici, Gradni, Kladju i Konšćici, a vatrogasni u pavučnjaku. Za domove u Lugu i Otruševcu izrađuje se projektna dokumentacija. U Kladju je uređena i zavjetna kapela.

Uz ove radove, na području mjesnih odbora Veliki i Mali Lipovec, Rakov Potok i Žumberak bilježe se radovi na javnoj rasvjeti, a ista se postavlja kod odbojkaškog igrališta u Konšćici.

M.Š.

 

Komunalni radovi u mjesnim odborima

Arhiva 2011

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002