28.12.2011.

Mjesni odbor Franjo Bučar ponovno u humanitarnoj akciji

Dobro je činiti dobro

Mjesni odbor Franjo Bučar ponovno u humanitarnoj akciji

U vrijeme blagdana članovi MO Franjo Bučar tradicionalno posjete socijalno najugroženije sugrađane. Prilikom posjete štićenicima udruge Nova budućnost, koja se skrbi o djeci slabijeg imovinskog stanja, porazgovarali su s djecom i voditeljicom Julikom Vlainić. Voditeljica i djeca su zahvalili na posjeti i ukazali na probleme s kojima se susreću u radu i svakodnevnom životu. U ovo vrijeme darivanja članovi MO Franjo Bučar posjetili su i samohranu majku petero djece Natašu Bednajić. Zadovoljstvo je bilo vidjeti kako se sa skromnim sredstvima ova obitelj nosi sa životnim nedaćama. Mjesni odbor je obitelji Bednajić donirao kućne potrepštine i darove za djecu. Nadamo se da će ovakvim akcijama još više senzibilizirati javnost za humanitarne akcije i volontarizam. Zahvalnost potrebitih i njihova radost prilikom naših susreta je najveća nagrada za naš rad.

V.K.

 

Mjesni odbor Franjo Bučar ponovno u humanitarnoj akciji

Arhiva 2011

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002