10.04.2016.

Samoborski Komunalac najavljuje prikupljanje krupnog (glomaznog) komunalnog otpada

Zapamtite: otpad nije smeće!

Samoborski Komunalac najavljuje prikupljanje krupnog (glomaznog) komunalnog otpada

Iz samoborskog Komunalca javljaju da će se prikupljanje krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na području Grada Samobora obavljati u razdoblju od 15. travnja do 19. kolovoza.

Građane mole da u kontejnere za krupni komunalni otpad odlažu vrste predmeta i tvari s popisa te da u isti ne odlažu:

- građevinski otpad poput šute, cigle, kamena, građevinskih pločica, građevinskog ljepila, stiropora i slično

- problematični otpad poput akumulatora, baterija, lijekova i slično

- opasni otpad

- tekući otpad

- lešine životinja

- pepeo.

Više o planu prikupljanja krupnog otpada na www.komunalac.hr.

A.B.

 

Samoborski Komunalac najavljuje prikupljanje krupnog (glomaznog) komunalnog otpada

Arhiva 2016

2019

2018

2017

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002