12.09.2016.

Na radionici predstavljena Lokalna razvojna strategija LAG-a Sava

1.412.500 EUR-a kroz 11 mjera

Na radionici predstavljena Lokalna razvojna strategija LAG-a Sava

U dvorani Galerije Prica POU Samobor 9. je rujna održana radionica na kojoj je predstavljena Lokalna razvojna strategija LAG-a Sava. Prezentaciju je vodila voditeljica LAG-a Sava Maja Čičko. Radionici su nazočili predstavnici Grada Samobora, gradskih institucija te zainteresirani predstavnici civilnog sektora. Svrha radionice bila je upoznati sudionike sa strateškim ciljevima ruralnog razvoja područja LAG-a Sava, koji su definirani kroz povećanje turističke ponude i sadržaja, očuvanje i modernizaciju poljoprivredne proizvodnje te brendiranje, umrežavanje i stvaranje zajedničke ponude. Navedeni ciljevi ostvarit će se mjerama na koje će moći kandidirati zainteresirani stanovnici LAG-a Sava sa svojim projektima.

Naime, temeljem prijave na mjeru 19.2. - Provedba operacija unutar CLLD strategije, iz Programa ruralnog razvoja RH, LAG Sava će u periodu do 2022. godine kroz jedanaest mjera financirati sveukupno 70 različitih projekata u iznosima od 2.500 do 50.000 EUR-a na cjelokupnom području LAG-a, što u ukupnom iznosu predstavlja 1.412.500 EUR za cijelo programsko razdoblje.

U diskusiji su analizirane potrebe i mogućnosti sudionika radionice, pri čemu je istaknuta potporna uloga LAG-a Sava kod pripreme i prijave razvojnih projekata na mjere iz programa ruralnog razvoja, koje objavljuje Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Imajući na umu potrebe lokalnog stanovništva, poduzimat će se i ostale aktivnosti, posebno edukacija zainteresiranih prijavitelja za pripremu i provedbu projekta, kako bi raspoloživa sredstva iz programa ruralnog razvoja bila iskorištena u najvećoj mjeri, istaknuto je na kraju radionice.

Renata Razum

 

Na radionici predstavljena Lokalna razvojna strategija LAG-a Sava

Arhiva 2016

2019

2018

2017

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002