06.08.2016.

Rastavljen oltar crkve svetog Mihalja

Zbog vlage i starosti prijetilo urušavanje

Glavni oltar barokizirane crkve svetog Mihalja u Taborcu ovih dana je rastavljen i složen u sakristiju crkve. Najme, oltar je u jako lošem stanju i prijetilo je njegovo urušavanje, jer je svako malo otpao neki drveni dio te se je opasno nagnuo u jednu stranu. Svjedokom naginjanja oltara bila je čuvarica crkve sv. Mihalja Mira Rubinić, koja održava crkvu i okoliš čistim i urednim. Nakon intervencije župnika Davora Štuljana, djelatnici Konzervatorskog zavoda iz Zagreba rastavili su oltar i pohranili ga na pod u sakristiju crkve. Na oltaru postoji zapis koji gradnju oltara smješta u 1700. Godinu, a slika sv.Mihaela arkanđela je jedna od najranijih preostalih iz vremena baroka na području Samobora.

Crkva se nalazi na padinama brijega ispod staroga grada Samobora i na njene zidove slijevaju se vode nakon obilnih kiša. Stoga je ova među Samoborcima omiljena kapela vlažna i, iako nekoliko puta obnovljena u zadnjih tridesetak godina, potreban joj je jači zahvat obnove i restauracije svih oltara koji su nagriženi zubom vremena i crvotočinom.

Nadamo se da dijelovi oltara neće dugo ostati na vlažnom podu sakristije, nego će čim se prikupe sredstva za restauraciju, biti odvezeni na obnovu. Nadamo se skoroj obnovi čitave kapele kako bi zasjala u punom sjaju na radost svih Samoboraca.

Radovan Librić

 

Rastavljen oltar crkve svetog Mihalja

Arhiva 2016

2019

2018

2017

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002