21.04.2016.

U Gradskoj vijećnici održana sjednica Vijeće za prevenciju Grada Samobora

Udaljiti djecu od društveno neprihvatljivog ponašanja

U Gradskoj vijećnici održana sjednica Vijeće za prevenciju Grada Samobora

Vijeće za prevenciju Grada Samobora održalo je 20. travnja u prostoru gradske vijećnice svoju 15. sjednicu.

Nakon uvodne riječi zamjenice gradonačelnika Sanje Horvat Iveković, nazočne članove pozdravio je pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Juro Horvat.

Dogovoreno je kako će Vijeće za prevenciju i Policijska uprava zagrebačka u suradnji s Gradom Samoborom i ove godine organizirati Sajam mogućnosti, na kojem će se učenicima 4. i 6. razreda osnovnih škola predstaviti samoborske udruge i ustanove iz kulture, sportska društva i javne službe.

Na taj način pokušava se uključiti što veći broj djece u izvannastavne aktivnosti i udaljiti ih od društveno neprihvatljivog ponašanja. Dogovoreni datum održavanja Sajma je 17. svibnja 2016. godine, kod Sportske dvorane Samobor.

Načelnik Policijske postaje Samobor Renato Kos izvijestio je potom prisutne o stanju sigurnosti koje je zadovoljavajuće, o čemu svjedoči i priznanje Gradu Samoboru kao 3. najsigurnijem gradu u Republici Hrvatskoj.

P.A.

 

U Gradskoj vijećnici održana sjednica Vijeće za prevenciju Grada Samobora

Arhiva 2016

2019

2018

2017

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002