19.02.2016.

Županija podupire hitnu medicinsku pomoć građanima

4 milijuna kuna za hitnu medicinu

Županija podupire hitnu medicinsku pomoć građanima

Kako bi osigurala ujednačenu dostupnost hitne medicinske pomoći svim stanovnicima, Zagrebačka županija izdvojit će 4 milijuna kuna vlastitih sredstava za sufinanciranje rada hitne pomoći.

Naime, Zagrebačkoj županiji, temeljem Mreže hitne medicinske pomoći koju je donijelo Ministarstvo zdravlja, dodijeljeno je svega 30 T1 timova hitne medicine, dva punkta dežurstva, 10 T2 timova hitne medicine, te 24 tima saniteta čime je nemoguće osigurati ujednačenu dostupnost i kvalitetu ove zdravstvene djelatnosti za sve stanovnike.

Obzirom da zahtjevi Zagrebačke županije za izmjenu mreže hitne medicine prema resornom ministarstvu do sada nisu uvaženi, Zagrebačka županija će i ove godine sufinancirati rad dodatnih 10 T1 timova te 6 timova saniteta, za što će se osigurati 4 milijuna kuna. Pojedini gradovi i općine također su uključeni u sufinanciranje hitne medicine.

Zagrebačka županija u više je navrata tražila od resornog ministarstva izmjenu mreže hitne medicine radi nedovoljnog broja T1 timova. Usporedbe radi, Velika Gorica sa 63 000 stanovnika ima svega 5 T1 timova, a isti broj T1 timova imaju i Čazma s 8095 stanovnika i Prelog s 7840 stanovnika. Ivanić-Grad, koji ima 27 946 stanovnika, uopće nema T1 tim, već samo ustrojeno dežurstvo, dok Čakovec, koji ima 27 227 stanovnika, ima 10 T1 timova.

- Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije započeo je s radom 2012. godine te smo od tada primorani sustavno osiguravati dodatna sredstva iz našeg proračuna, kako bi stanovnicima na cijelom području Zagrebačke županije osigurali dostupnu, pravovremenu i kvalitetnu djelatnost hitne medicine. Vjerujem da će ministar Nakić uvidjeti propuste u mreži hitne medicine te da će se broj T1 timova za Zagrebačku županiju povećati – izjavio je župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić.

M.B.

 

Županija podupire hitnu medicinsku pomoć građanima

Arhiva 2016

2019

2018

2017

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002