28.03.2016.

Zagrebačka županija podupire izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture

7,3 milijuna kuna za vodu, ceste, otpad...

Zagrebačka županija podupire izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture

Zagrebačka županija uputila je jedinicama lokalne samouprave na svom području javni poziv za prijavu programa/projekata za sufinanciranje izgradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Za tu namjenu Zagrebačka je županija osigurala 7.300.000 kuna bespovratnih sredstava, a natječaj je otvoren do 1. prosinca 2016. godine ili do utroška sredstava.

Pravo na podnošenje prijava imaju gradovi i općine s područja Zagrebačke županije u provođenju programa/projekata komunalne infrastrukture iz područja zbrinjavanja otpada, vodoopskrbe, prometne infrastrukture i zbrinjavanja otpadnih voda. Prijave se mogu poslati za financiranje programa/projekata koji će se provoditi tijekom 2016. godine

Prihvatljive aktivnosti su izrada projektno-tehničke dokumentacije, građenje, adaptacija i/ili sanacija komunalnih objekata i uređaja. Prihvatljivi su svi troškovi za radove, opremu i usluge iz područja komunalne infrastrukture sukladno stavkama iz financijskog plana i troškovnika programa/projekta.

Maksimalni iznos financiranja kojim će Zagrebačka županija sudjelovati u financiranju po pojedinačnom projektu je 1.000.000 kn. Projekte jedinica lokalne samouprave I. i II. stupnja razvijenosti Zagrebačka županija financirat će do 100% iznosa vrijednosti projekta, a kod jedinica lokalne samouprave III., IV. i V. stupnja razvijenosti do 80%, 60%, odnosno 50% iznosa vrijednosti projekta.

Projekti koji se financiraju moraju biti usmjereni na ravnomjerni razvoj na cjelokupnom području Zagrebačke županije, sukladno Razvojnoj strategiji Zagrebačke županije, te razvojnim programima i planovima jedinica lokalne samouprave iz područja komunalnog gospodarstva.

Tekst javnog poziva, upute za prijavitelje, kao i prijavni obrazac nalaze se na web-stranici Zagrebačke županije www.zagrebacka-zupanija.hr pod rubrikom Natječaji i javni pozivi, a više informacija može se dobiti na broju telefona 01/6311-681 i 01/6311-685. Prijave programa/projekata dostavljaju se preporučenom pošiljkom na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu (Prijava za sufinanciranje programa/projekata izgradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture), Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb ili osobno na navedenoj adresi u pisarnici na 6. katu. Također, moguće je prijaviti program/projekt elektronskom poštom na adresu i.horvatinovic@zagrebacka-zupanija.hr.

M.B.

 
28.03.2016.

Uskršnja akcija samoborskog HNS-a

Lijepi suveniri i pomoć potrebitima

Uskršnja akcija samoborskog HNS-a

U subotu, 26. ožujka, Ženska inicijativa samoborskog HNS-a održala je humanitarnu akciju u kojoj su građani dobrovoljnim prilozima pomagali Udruzi Nova budućnost. Građani su svojim prilozima izvlačili tombolu, od kojih je svaka bila dobitna, a nagrade - prigodne uskršnje poklone, izradile su članice HNS-a.

Sav prihod utrošit će se za nabavu namirnica i opreme za samoborsku podružnicu Udruge Nova budućnost.

U akciju su se uključili brojni Samoborci, a za nagradu su svi kući ponijeli lijepi suvenir.

Akciji se pridružio i predsjednik HNS-a Zagrebačke županije Dubravko Ponoš.

T.I.

 

Zagrebačka županija podupire izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture

Uskršnja akcija samoborskog HNS-a

Arhiva 2016

2019

2018

2017

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002