11.07.2016.

Grad Samobor raspisuje natječaje za organizacije i udruge civilnog društva

Javite se do 9. kolovoza

Grad Samobor raspisuje natječaje za organizacije i udruge civilnog društva

Grad Samobor poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području kulture, tehničke kulture, sporta, socijalne skrbi, zdravstva, neformalnog obrazovanja djece i mladih, skrbi o umirovljenicima te skrbi o osobama s invaliditetom da se prijave na natječaj za financijsku podršku projektima koji doprinose razvoju navedenih područja ili unapređenju kvalitete njihovog rada.

Organizacije civilnog društva sukladno ovom natječaju mogu prijaviti projekte za sljedeća prioritetna područja:

- Prioritetno područje 1 – Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u kulturi s ciljem realizacije adekvatnih projekata ili unapređenja kvalitete rada istih.

- Prioritetno područje 2 – Jačanje kapaciteta udruga iz sporta i rekreacije i tehničke kulture s ciljem popularizacije sporta i sportskog načina života, kao i promocije tehničke kulture i tehničkih znanosti ili unapređenja kvalitete rada istih.

- Prioritetno područje 3 – Jačanje kapaciteta udruga iz socijalne skrbi i zdravstva, neformalnog obrazovanja djece i mladih, brige i skrbi o umirovljenicima te skrbi o osobama s invaliditetom ili unapređenja kvalitete rada istih.

Rok za podnošenje prijedloga projekata je 30 dana, a završava 9. kolovoza 2016. godine.

Sve informacije i potrebni obrasci nalaze se na internet stranici Grada Samobora www.samobor.hr.

P.A.

 

Grad Samobor raspisuje natječaje za organizacije i udruge civilnog društva

Arhiva 2016

2019

2018

2017

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002