13.12.2013.

Proračun Zagrebačke županije i dalje raste

Sve nam je bolje i bolje

Proračun Zagrebačke županije i dalje raste

Županijska skupština Zagrebačke županije donijela je Proračun za 2013. godinu koji iznosi 310.878.206 kn i veći je u odnosu na ovu godinu za 1,7%.

Kao i u 2013. godini, najviše novca – 113.700.639 kn, odnosno 36,7% ukupnog proračuna, namijenjeno je Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu. Za Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb predviđeno je 43.767.303 kn, za Upravni odjel za gospodarstvo 25.362.125 kn, za Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo 22.505.000 kn, dok je za Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu namijenjeno 18.706.300 kn itd.

- Ovim proračunom osiguravamo kontinuitet kapitalne izgradnje u školstvu, ulaganje u poduzetničke zone, čime i dalje stvaramo povoljnu klimu za domaća i strana ulaganja, različite potpore malim i srednjim poduzetnicima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Stvaramo i uvjete za nastavak dva ključna projekta i to regionalnog vodoopskrbnog sustava istočnog dijela županije te Centra za gospodarenje otpadom – kazao je župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić, nadodavši kako se u 2014. godini, kao i prethodnih, ne planira rashodovati više od onoga što se uprihodi. Županija će i u idućoj godini osigurati 5 milijuna kn vlastitih sredstava za financiranje energenata osnovnih i srednjih škola, s obzirom na smanjena decentralizirana sredstva resornog ministarstva, kao i 4 milijuna kn vlastitih sredstava za funkcioniranje hitne medicine. Naime, Ministarstvo zdravlja i dalje se oglušuje na zahtjeve Zagrebačke županije o važnosti izmjene Mreže hitne medicine koja je stanovnike Zagrebačke županije dovela u neravnopravan položaj u odnosu na druge županije.

Što se tiče ovogodišnjeg proračuna, Kožić je rekao da je s 30.11.2013. godine Županija prihodovala 90,77% planiranih sredstava, što znači da je proračun bio realno planiran. Pojasnio je i kako svi pokazatelji ukazuju da će realizacija proračuna za 2013. godinu biti najuspješnija do sada.

- Najbolja realizacija od 2001. godine bila je u 2008. godini pa možemo zaključiti da gospodarstvo u Zagrebačkoj županiji funkcionira ipak bolje nego u ostalim dijelovima Hrvatske – zaključio je Kožić.

Podsjetio je i da se dvije najveće investicije u Hrvatskoj, izgradnja novog Plivinog pogona u Savskom Marofu te izgradnja centra IKEA u Rugvici, realiziraju u Zagrebačkoj županiji. Nedavno su započeli radovi i na gradnji novog Logističkog centra tvrtke Kaufland u Jastrebarskom, investicije vrijedne 75 milijuna eura.

Županijski centar za gospodarenje otpadom (ŽCGO) ipak će biti smješten na lokaciji Tarno u Ivanić-Gradu. Naime, Županijska skupština na današnjoj je sjednici stavila van snage izradu V. izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije, kojim se trebala utvrditi nova lokacija za smještaj ŽCGO-a. Do takve odluke je došlo s obzirom da je Grad Ivanić-Grad započeo s izmjenama vlastitog Prostornog plana s ciljem utvrđivanja lokacije Tarno kao mjesta gdje će se graditi ŽCGO. Zamjenik župana Damir Tomljenović kazao je i kako je Županija dobila "zeleno svjetlo" od Ministarstva okoliša krajem studenog za sklapanje Sporazuma o ulaganju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u pripremne radove za ŽCGO na lokaciji Tarno, pretovarne stanice i sanacije odlagališta.

Na sjednici je prihvaćena odluka o osnivanju Odjela za fondove EU, regionalnu i međunarodnu suradnju, Program poticanja poduzetništva za iduću godinu, kao i izvješća o radu županijskih ustanova, zavoda i trgovačkih društava itd.

Za vrijeme Aktualnog sata vijećnici su postavljali pitanja vezana za kapitalne investicije u školstvu koje će se realizirati u idućoj godini, kao i investicije koje se trenutno realiziraju u poduzetničkim zonama. Interesiralo ih je i kako napreduje projekt ugradnje kotlova na biomasu u školama, koliko je do sada riješeno zahtjeva za legalizaciju, kao i može li se utjecati na termin izdavanja nalaza u ispostavama Zavoda za javno zdravstvo. Pitali su i o budućnosti Međunarodne zračne luke Zagreb, s obzirom na vlasnički udjel županije, kako napreduje gradnja magistralnog cjevovoda Sesvetski Kraljevec - Ivanić-Grad, kada se očekuje početak sanacije županijske ceste 3074 Lupoglav – Ivanić-Grad - Caginec, kao i o održavanju cesta u zimskim uvjetima. Ponovno je bilo riječi i o sanaciji potoka Gorjak u blizini Plivinog pogona u Savskom Marofu, za čiju je sanaciju Pliva osigurala 40 milijuna kn još prije dvije godine, međutim zbog Ministarstva poljoprivrede sanacija još uvijek nije niti započela.

M.B.

 

Proračun Zagrebačke županije i dalje raste

Arhiva 2013

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002