27.11.2013.

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Samobora usvojen nacrt proračuna za 2014.

Predlagači: Proračun je realan!

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Samobora usvojen nacrt proračuna za 2014.

Nacrt prijedloga proračuna Grada Samobora za 2014. godinu prošao je na sjednici samoborskog Gradskog vijeća tzv. prvo čitanje. U prethodnoj raspravi uglavnom su sudjelovali oporbeni vijećnici, nazvavši gradonačelnikov prijedlog "pismom dobrih želja Djedu Mrazu", uz prigovore zbog visokih iznosa za informiranje i promidžbu, reprezentaciju i vatrogastvo. Načelne su primjedbe oporbe bile da se ovako planiranim proračunom "kupuju" razne udruge ili druge skupine birača. Kao primjer, Linda Rosini Gajšak navela je novu stavku kojom je za lovačke udruge predviđeno sto tisuća kuna, nakon niza godina kada nisu ništa dobivale. Također, oporba je rezignirano konstatirala da nema smisla davati amandmane na ovaj prijedlog, jer njihovi amandmani prijašnjih godina nikada nisu usvajani.

Na kraju je bez većih konkretnih primjedbi prihvaćen za sljedeću godinu Nacrt prijedloga konsolidiranog proračuna od oko 187 milijuna kuna, što je za 5 milijuna kuna više no ove godine.

- Ovogodišnji proračun Grada Samobora ostvaruje se kako je i planiran drugim rebalansom pa je on realan temelj za planiranje za sljedeću godinu - naglasio je uz obrazloženje Nacrta prijedloga proračuna Grada za 2014. godinu pročelnik Upravnog odjela za financije Željko Radovanić.

Za redovno funkcioniranje Gradu treba oko 140 milijuna kuna, od čega oko 39 milijuna odlazi za plaće, koje će u 2014. ostati na razini ovogodišnjih. Proračun će osigurati 10 milijuna kuna za konačnu sanaciju prenesenog manjka iz prijašnjih godina i za dokapitalizaciju Komunalca. Planirane su investicije od 5 milijuna kuna u ceste te isto toliko kao gradski udio u izgradnji sportske dvorane kod Osnovne škole Samobor, za koju bi se tražilo sredstva iz EU fondova.

Nacrt prijedloga proračuna izrađen je prema realnoj procjeni fiskalnih mogućnosti Grada – naglasio je Željko Radovanić, a zamjenik gradonačelnika Željko Stanec dodao je da je do sada ostvaren proračunski prihod od 160 milijuna kuna. Osim toga, poznato je da su najveći prihodi u posljednja dva mjeseca svake godine, pa je Stanec istaknuo da do kraja godine očekuju da se ovogodišnji proračun ostvari prema planu ili najmanje 99% od planiranog.

Ipak, na gradonačelnikov Nacrt prijedloga proračuna mogu se sljedeća dva tjedna davati prijedlozi, mišljenja, stavovi i amandmani, koje gradonačelnik može uvrstiti u konačni prijedlog ili će za one koje ne prihvaća iznijeti razloge u materijalima za sljedeću sjednicu Gradskog vijeća, koja je najavljena za 18. ili 19. prosinca. Prijedlozi i amandmani mogu se davati i na samoj sjednici, kada će prijedlog proračuna biti raspravljen i usvojen. Primjedbe, prijedlozi i amandmani primat će se i na Prijedlog projekcije proračuna Grada Samobora za 2015. i 2016. godinu.

Unatoč krizi, Grad Samobor planira i sljedeće godine poticati razvoj malog gospodarstva i poljoprivrede pa ja Nacrtom programa predviđeno da će u tu svrhu u proračunu za 2014. godinu izdvojiti nešto više od milijun i pol kuna. Također, planira se u većoj mjeri aplicirati na fondove EU, a novost je i projekt "Mali tehnopolis samoborski", kojeg se planira realizirati uz pomoć Poduzetničkog centra Samobor, obrazložio je pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo Hrvoje Frankić.

Gradski su vijećnici jednoglasno podržali povećanje vrijednosti boda za obračun komunalne naknade po m2 sa sadašnjih 0,63 na 0,75 kuna, uz naglasak da taj iznos nije mijenjan posljednjih 15 godina. Osim toga, za određene kategorije poslovnih prostora povećan je i koeficijent komunalne naknade. Na taj bi se način u gradski proračun sljedeće godine slilo oko 3 milijuna kuna više prihoda od komunalne naknade.

Grad također računa s boljom naplatom komunalne naknade, jer su se dugovanja za tu namjenu popela na čak 15 milijuna kuna, a to još uvijek nije otišlo u zastaru, potvrdio je pročelnik Upravnog odjela za financije Željko Radovanić.

D.K.

 

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Samobora usvojen nacrt proračuna za 2014.

Arhiva 2013

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002