14.02.2013.

Grad Samobor - za namjensko i svrhovito korištenje sredstava

Potpisati Izjave o fiskalnoj odgovornosti

Grad Samobor - za namjensko i svrhovito korištenje sredstava

U gradskoj je vijećnici, 11. veljače ove godine, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i financije Željko Radovanić

nazočne predsjednike mjesnih odbora ponovno upoznao s obvezom primjene Zakona o fiskalnoj odgovornosti.

Ovim zakonom određuju se i utvrđuju pravila ograničavanja državne potrošnje i jačanja odgovornosti za zakonito namjensko i svrhovito korištenje proračunskih sredstava te ih dodatno educirao o sadržaju Izjave i pripadajućih dokumenata tj. Upitnika o fiskalnoj odgovornosti, Plana otklanjanja slabosti i nepravilnosti i Izvješća o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenim prethodne godine.

Navedene dokumente predsjednici mjesnih odbora ponijeli su sa sobom radi daljnjeg postupanja i potpisa, uz obvezu da iste dostave Gradu do 18. veljače 2013. godine.

Mjesni odbori koje se nisu odazvali pozivu na ispunjenje zakonske obveze imat će priliku prisustvovati ponovljenom radnom sastanku, koji će se održati 18. veljače u 17 sati u gradskoj vijećnici Grada Samobora.

Analizom sadržaja i obuhvata Izjave o fiskalnoj odgovornosti mjesnih odbora uočen je napredak u njihovom poslovanju.

Temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti i Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila, predsjednici vijeća mjesnih odbora kao proračunski korisnici Grada Samobora obvezni su potpisati Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2012. godinu.

S.S.

 
14.02.2013.

Održano stručno predavanje Ususret EU fondovima

Kohezijskom politikom do novca

Održano stručno predavanje Ususret EU fondovima

U POU Samobor održano je 11. veljače stručno predavanje Ususret EU fondovima, koje se održava u sklopu regionalnog predstavljanja informativno-edukativnog događaja "Dani EU fondova". Predavanje su održali stručnjaci iz Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske Unije, a s problemima zemalja članica koji su riješeni uz pomoć fondova Europske Unije okupljene je upoznao Richard Harding, britanski konzultant za kohezijsku politiku. Danu EU fondova u Samoboru u ime Zagrebačke županije predavanju je prisustvovao župan Stjepan Kožić, a u ime Grada zamjenik gradonačelnika Hrvoje Frankić.

Osnovni cilj događanja odnosio se na pružanje informacija svim zainteresiranima o mogućnostima korištenja sredstava iz aktualnog IPA pretpristupnog programa, kao i fondova koji će Republici Hrvatskoj biti na raspolaganju nakon ulaska u Europsku Uniju.

Kohezijska politika, koja je bila osnovna tema predavanja, već je neko vrijeme druga financijski najznačajnija zajednička politika EU. Financijska težina ove politike odražava razmjer socio-ekonomskih razlika unutar EU, ali i politički značaj kohezije za projekt ujedinjene Europe, naglasili su u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske Unije. U sklopu teme govorilo se o ključnim razlikama između EU post-pristupnih fondova i IPA-e, te programima EU kohezijske politike za 2013. godinu i razdoblje od 2014. do 2020. godine – uključujući budući Teritorijalni program suradnje.

Osim toga, riječ je bila i o mogućnostima financiranja iz EU fondova u razdoblju 2014. – 2020. te su predstavljeni neki od tematskih ciljeva EU s primjerima projekata iz zemalja članica EU.

Stručno predavanje namijenjeno je općoj javnosti, jedinicama lokalne samouprave, organizacijama civilnog društva, obrazovnim institucijama, socijalnim partnerima, neprofitnim organizacijama i institucijama, malim i srednjim poduzećima i obrtima, industrijskom sektoru i svima ostalima koji su zainteresirani za EU fondove.

Za sva dodatna pitanja i informacije, predavači su okupljene pozvali na službene stranice Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske Unije (www.mrrfeu.hr) te Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (http://www.safu.hr).

I.H.

 

Grad Samobor - za namjensko i svrhovito korištenje sredstava

Održano stručno predavanje Ususret EU fondovima

Arhiva 2013

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002