14.01.2013.

Grad Samobor sufinancira programe javnih potreba u tehničkoj kulturi

465.000 kuna za razvoj tehnike

Grad Samobor sufinancira programe javnih potreba u tehničkoj kulturi

Grad Samobor sufinancirat će, kao i prijašnjih godina, program javnih potreba u tehničkoj kulturi u 2013. godini, s iznosom od 465.000 kuna.

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Samobora ostvarivat će se kroz programe centara tehničke kulture pri osnovnim i srednjim školama, programe udruga tehničke kulture, manifestacije i funkcioniranje Zajednice tehničke kulture Grada Samobora, te Centra tehničke kulture Grada Samobora.

S.S.

 
14.01.2013.

Dogradnja samoborske Srednje strukovne škole

Novi praktikum i učionice

Dogradnja samoborske Srednje strukovne škole

Samoborska Srednja strukovna škola uskoro će proširiti svoje kapacitete i učenicima omogućiti kvalitetniju nastavu i stjecanje znanja. Uz postojeću zgradu dogradit će se praktikum i učionice s pratećim sadržajima. Time će škola s novih 750 m2 učenicima osigurati prostor za potrebe kvalitetnog izučavanja te doprinijeti njihovoj konkurentnosti na tržištu rada.

Sredstva za realizaciju osigurana su u proračunu Zagrebačke županije za 2013. godinu.

S.S.

 

Grad Samobor sufinancira programe javnih potreba u tehničkoj kulturi

Dogradnja samoborske Srednje strukovne škole

Arhiva 2013

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002