30.11.2013.

Sanirano ilegalno odlagalište koje je ugrožavalo jednu od najvećih lokvi u Parku prirode Žumberak - Samoborsko gorje

Željezno je čisto!

Sanirano ilegalno odlagalište koje je ugrožavalo jednu od najvećih lokvi u Parku prirode Žumberak - Samoborsko gorje

Divlja odlagališta otpada još uvijek nisu nepoznanica u Parku prirode Žumberak - Samoborsko gorje, ali zahvaljujući akcijama čišćenja situacija se popravlja. Tako je 7. studenog sanirano ilegalno odlagalište u Željeznom Žumberačkom. Park prirode je osigurao sredstva za skupljanje i deponiranje 12 m3 otpada, dok je radni stroj osigurala Općina Žumberak. Nakon završetka čišćenja Park prirode je postavio drvenu zaštitnu ogradu sa znakom zabrane odlaganja smeća, kako bi se prekinula "tradicija" odlaganja na ovoj lokaciji.

Ilegalno odlagalište u Željeznom Žumberačkom odabrano je zato što se u neposrednoj blizini nalazi jedna od najvećih lokvi u Parku prirode. Lokva je zbog svoje iznimne bioraznolikosti obnovljena u sklopu IPA prekograničnog projekta Izvori života 2012. godine. Uz lokvu je postavljena poučna tabla te klupica za odmor posjetitelja.

S.S.

 

Sanirano ilegalno odlagalište koje je ugrožavalo jednu od najvećih lokvi u Parku prirode Žumberak - Samoborsko gorje

Arhiva 2013

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002