26.11.2013.

Održana ponovna druga javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Samobora

Za neposredno zainteresirane – detaljno objašnjenje

Održana ponovna druga javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Samobora

U samoborskom kinu je u ponedjeljak, 25. studenoga, održana ponovna druga javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Samobora. O najnovijim izmjenama i dopunama PPU-a Grada Samobora govorili su pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, razvoj i upravljanje imovinom Grada Samobora Mario Anušić i viša stručna suradnica ovog odjela Dražana Krezić, u ime nositelja izrade prostornog plana, a to je Grad Samobor, te Zoran Hebar i Zoran Perišić iz Urbanističkog zavoda Grada Zagreba, koji je izvođač plana.

Kako je rečeno, stekli su se uvjeti i dobivena su sva pozitivna mišljenja za donošenje Prostornog plana Grada Samobora i prije izbora te je ovo zadnja rasprava, nakon koje prijedlog ide na Gradsko vijeće s ciljem usvajanja.

Osim pisanih prijedloga, zahtjeva i primjedaba građana tijekom rasprava, a koje se još mogu dostaviti do 5. prosinca ove godine, u plan su unesene i sve nove odredbe sukladno izmjenama Zakona, zatim izmjene Prostornog plana županije, obuhvaćen je i novi Strateški program razvoja Grada Samobora donesen od Gradskog vijeća, plan uvažava i smjernice Europske Unije pri donošenju takvih planova, s posebnim naglaskom na brigu o kulturnom krajoliku, ekologiji, vodotocima i zaštiti prirode, a temeljem brojnih zahtjeva tvrtki u poslovnoj zoni predviđeni su i novi koridori za prometnice i komunalnu infrastrukturu.

Zoran Hebar iz Urbanističkog zavoda Grada Zagreba pojasnio je glavne izmjene PP-a, prema kojima na području Grada Samobora više nema intenzivne gradnje i otvaranja novih građevinskih zona, zona sporta, rekreacije i turizma djelomice je izmještena iz Samoborskog polja na područje sjevernije uz grad i "Betonsku" cestu, na području Grada neće biti odlagališta otpada nakon zatvaranja Trebeža, osim za potrebe građevinskog otpada, predviđena su 3 reciklažna dvorišta (Trebež, Bregana i Sajmište), postojeći kamenolomi se moraju sanirati, uz zabranu otvaranja novih, a detaljno su propisane i ostale zone.

Tridesetak zainteresiranih građana zanimalo je, uglavnom, što je s njihovim zahtjevima u vezi građenja u tzv. rubnim zonama, a sada su to, uz stručno objašnjenje, mogli direktno provjeriti i na kartama. Svi oni kojima su zahtjevi odbijeni temeljem novih Izmjena i dopuna Prostornog plana, dobit će i detaljno objašnjenje.

M.K.

 

Održana ponovna druga javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Samobora

Arhiva 2013

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002