26.11.2010.

Projekt razvoja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

EU sredstva i skuplja voda

Projekt razvoja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

Na sjednici samoborskog Gradskog vijeća predstavljen je projekt dugoročnog razvoja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, za što je izrađena studija izvodljivosti. Projekt je izradila tvrtka Proning DHI iz Zagreba, prihvatile su ga Hrvatske vode i Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, a naručitelj je bio Komunalac. On će se realizirati iz kohezijskih fonodova kada Hrvatska pristupi EU.

Gradskim vijećnicima projekt je predstavila njegova voditeljica dipl.inž.građ. Vesna Rogulja iz Proninga DHI, koja je pojasnila da se u njemu predviđa izgradnja kanalizacijskog kolektora grada Samobora i okolnih naselja, uz potrebne prateće građevine te gradnja pročistača. Kanalizacijska mreža proširila bi se na naselja Kladje, Mala i Velika Rakovica i Gradna ili 19 novih km mreže, a razdvajat će se i sanitarna i oborinska odvodnja pa bi se samo sanitarna voda vodila prema pročistaču. Cilj je do 2015. godine osigurati da se na kanalizacijski sustav priključi 82% stanovnika (njih 1407 bit će izravno priključeno na temelju projekta), a izgradnja pročistača je i obveza Grada, tj. Hrvatske kada uđe u Europsku Uniju. Ukupno bi za razvoj i izgradnju kanalizacijske mreže i prve faze pročistača bilo potrebno nešto manje od 24 milijuna eura, a od toga 18,48 milijuna eura osiguralo bi se iz fondova EU (77,18%), a preostalih 5,46 milijuna eura (22,82%) bi se financiralo iz državnog proračuna te sredstvima lokalne samouprave.

No, odgavajući na pitanja vijećnika Rolanda Gajšaka i Tomislava Pađana, Vesna Rogulja pojasnila je da će EU iz kohezijskih programa platiti izgradnju sustava, ali će njegovo održavanje u predviđenih 30 godina otplatiti građani. Tako je navela da će cijena koju sada građani plaćaju za vodoopskrbu i odvodnju skočiti za otprilike 40%. Naime, sada je ta cijena 5,80 kn/m3 za domaćinstva i 11,88 kn/m3 za privredu (bez PDV-a i naknade za korištenje voda, zaštitu voda i razvoj), a kada Hrvatska uđe u EU i počne realizacija programa cijena bi bila 10,82 kn/m3 za domaćinstva, odnosno 18,23 kn/m3 za privredu. Konkretno, za domaćinstva cijena bi sa sadašnjih 10,98 kn/m3 skočila na 15,01 kn/m3 (uključujući PDV i naknade), a cijena za privredu bila bi 24,12. kn/m3. No, pročelnik Željko Kovačić odgovorio je da će se još razmotriti što će biti sa sadašnjom naknadom za razvoj mreže koja iznosi 2,20 kn/m3. Što se tiče pročistača, mulj bi se s njega odlagao na budućem županijskom centru u Ivanić-Gradu (koji treba biti izgrađen do 2015.), a alternativno rješenje je deponij Grada Zagreba.

M.Š.

 

Projekt razvoja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

Arhiva 2010

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002