15.03.2010.

Održano javno izlaganje Izmjena GUP-a Grada Samobora

Manje gradnje, više društvenih sadržaja

Održano javno izlaganje Izmjena GUP-a Grada Samobora

Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Samobora predstavljene su zainteresiranim građanima u ponedjeljak, 15. ožujka, u samoborskoj kino dvorani. Riječ je o jednom od temeljnih gradskih planskih dokumenata koji određuje urbanistička pravila za područje veličine oko 1124 ha, uključujući dijelove naselja Samobor, Bregana, Lug, Velika Jazbina, Podvrh, Klokočevec, Bobovica i Mala Rakovica.

Iako se radi o izuzetno važnom dokumentu koji tangira velik broj građana Samobora, na javno izlaganje u kino dvoranu stiglo je svega 50-ak zainteresiranih Samoboraca. No, zato su bili spremni na postavljanje pitanja predstavnicima Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na čelu s pročelnikom Mladenom Ogrincem, članovima Urbanističkog zavoda Grada Zagreba koje je predvodio Zoran Hebar te Povjerenstva za prostorno uređenje Grada Samobora ispred kojeg je pojašnjenja davao Miroslav Ivanščak.

Uvodno je pročelnik Ogrinc pojasnio kako se u izmjene GUP-a krenulo nakon što se uočilo da dodatna urbanizacija ugrožava sadašnje stanje u Samoboru, ali i zbog potrebe usklađenja s novim Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (koji, uzgred budi rečeno, propisuje da GUP-ovi vrijede još samo do 2017. godine). Jasan je cilj ovih izmjena, rekao je Ogrinc, doći do temelja za kvalitetniji razvoj cjelokupnog područja Samobora (odnosno obuhvata GUP-a).

Zoran Hebar iz UZGZ-a pojasnio je pak da su izmjene ovog GUP-a išle u dvije faze – prva još za bivše vlasti, kada se tijekom ekspanzije izgradnje u Samoboru uz sve češću pojavu velike izgrađenosti na malim parcelama, postavilo pitanje može li postojeća infrastruktura podnijeti taj rast potreba. Stoga se krenulo u promišljanje kako bi Samobor trebao izgledati, odnosno što bi se i kako u njemu trebalo i smjelo graditi. Tada su napravljeni prijedlozi koji su bili spremni za javnu raspravu, no došli su izbori i nova vlast je odlučila ići u nešto drugačiji prijedlog izmjena.

U načelu, najbitnija razlika je u stavu da, sagledavajući dosadašnji interes za stambenu gradnju u Samoboru, treba utjecati na to da se ne grade prevelike zgrade pa se zato ovim izmjenama GUP-a ograničavaju dimenzije stambenih građevina (u najvećem dijelu radila se promjena tipizacije iz višestambene izgradnje u obiteljske kuće ili višestambenu izgradnju manjeg kapaciteta), a smanjuje se i broj lokacija na kojima se mogu graditi višestambene građevine. S druge strane se potiče gradnja obiteljskih kuća, ali i uređenje sportsko-rekreacijskih, javnih i turističkih sadržaja te više zona društvene namjene.

- Bitna je razlika i to da je Samobor dobio od države postor bivše Vojarne Taborec pa je trebalo osmisliti prostorni koncept čitavog tog područja u i oko Vojarne, što je većim dijelom određeno kao prostor javne namjene, a tamo će se raditi i detaljni planovi uređenja... Razlika je i u tome da je ovim izmjenama GUP-a industrija izmještena iz zone središta Grada i te zone idu na rubna područja... Također, što je moguće više planirali su se javni prostori, jer se želi da Grad sačuva prostor za ono što će trebati svim stanovnicima, a ne da samo bude namijenjen investitorima - pojasnio je Hebar u kratkim crtama.

Što se konkretnih pitanja okupljenih građana tiče, izrađivači su višestruko upozoreni kako je u ovim izmjenama GUP-a ponovno "uskrsnula" cesta u Lugu kroz Ulicu Ljudevita Posavskog (potencijalna spojnica kamionske obilaznice) pa se zatražilo njezino brisanje, kao i brisanje alternativnog kraka obilaznice preko potoka Bistrac. Pojašnjenje kako se radi o najobičnijoj gradskoj prometnici širine 9 metara, u kojoj ne bi trebalo biti bojazni od kamionskog prometa, nije promijenilo iskazane zahtjeve za njenim brisanjem.

Postavljeno je i pitanje o opravdanosti odredbe GUP-a o obaveznoj izgradnji dva parkirališna mjesta (od kojih jedno mora biti garažno), na što je rečeno da će se pokušati dogovoriti kako to pravilo ne bi vrijedilo za obiteljske kuće ili neki sličan kompromis. Na pitanje slabe kontrole nad onim što se gradi u Samoboru, odgovoreno je kako je ingerencija nad time u rukama resornog ministarstva, odnosno građevinske inspekcije, ali da je Grad osigurao svojevrsni "stručni filter" kako bi se prevenirala neprimjerena izgradnja na način da je formirano Povjerenstvo za arhitektonsku uspješnost. Po novome, zadržano je diskrecijsko pravo da se i za zgrade manje od 400 m2 zatraži da idu na Povjerenstvo, a ne samo za veće, kao što je do sada bio slučaj.

Također je pojašnjena i situacija s područjima gdje je prije bila predviđena višestambena izgradnja, koja je u dobroj mjeri već odmakla, a ovim izmjenama se u tom prostoru sada predviđa zona obiteljskih kuća. Kako je rečeno, GUP će pokušati biti dosljedan pa će se u zonama u kojima je već došlo do većinske izgrađenosti uvažavati primjedbe građana te se neće gurati kuće među zgrade i obratno.

Na javnom izlaganju pojašnjena su i pravila te kriteriji za izradu detaljnih planova uređenja (za neizgrađena područja veća od 5000 m2), dani odgovori po pojedinim konkretnim zahtjevima, a svi su upućeni da svoje primjedbe daju do 23. ožujka, kada javna rasprava završava, a izmjene GUP-a odlaze u završni dio procedure. Do tada se izmjene GUP-a Grada Samobora mogu pogledati u maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta, a materijali se nalaze i na službenim web stranicama Grada Samobora. Ako sve prođe očekivanim tijekom, izmjene GUP-a trebale bi biti donesene tijekom ove godine, a, bude li sreće, možda čak i prije sezone godišnjih odmora.

K.S.

Željeznica - nemoguća misija

Što se prometne situacije tiče, Zoran Hebar je pojasnio da je u ovim izmjenama GUP-a i dalje zacrtana trasa željezničke pruge s 2,5 kilometra dugim nadvožnjakom, obzirom da to traže planovi višeg reda (prostorni planovi Županije, Samobora i Svete Nedelje) te da je, formalno gledano, taj projekt još uvijek živ, jer se nakon dobivene lokacijske dozvole radi i na ostalim potrebnim papirima. Ipak, ubrzo je kroz raspravu postalo jasno kako je malo tko uvjeren da će željeznica Zagreb-Bregana zaživjeti u planiranim okvirima.

- Vrijeme je da se projekt željeznice spusti u realne okvire, jer je ovaj sadašnji megalomanija. Gura se jedan projekt koji jako puno košta i na kojeg je već do sada potrošeno jako puno novaca... A da ne pričamo o 2,5 kilometra vijadukta s 5-metarskim zvučnim zidom koji bi trebao "ukrasiti" vizuru Samobora. Vrijeme je da ga spustimo u realnu razinu, jer je ovo sada nemoguća misija – jasan je bio Miro Ivanščak iz gradskog Povjerenstva za prostorno uređenje.

Zato će Samobor u svoje izmjene GUP-a, najavljeno je, vjerojatno ugraditi i konstataciju kako GUP respektira zadanu trasu željeznice, ali da kao alternativu nudi da ona ide po zemlji, ispod nje ili da tu bude širokotračni tramvaj. Uglavnom, zaključeno je, u GUP treba ugraditi nešto što će pokazati da Samobor misli kako je sadašnji plan željeznice teško ostvariv. Lako je moguće, rečeno je, da ćemo biti prvi grad na svijetu koji će imati željeznički kolodvor, ali bez vlakova na njemu.

Što se cestovnog prometa tiče, uz ostalo je napomenuto kako GUP planira i obilaznicu koja bi trebala povezivati državnu cestu iz smjera Svete Nedelje sa čvorom Bregana na autocesti, ali i novim mostom preko Save sa širim prostorom Zaprešića.

 
15.03.2010.

Održan zbor građana u Bregani zbog prijedloga parcelacije za gornji i donji dio naselja

Uz svaki objekt i pripadajuće zemljište

Održan zbor građana u Bregani zbog prijedloga parcelacije za gornji i donji dio naselja

Vijeće Mjesnog odbora Bregana sazvalo je 15. ožujka zbor građana na kojem je tema bila prijedlog parcelacije gornjeg i donjeg dijela naselja Bregana. Uz predsjednicu Vijeća MO Bregana Maju Gračanin, na skupu su bili pročelnik Upravnog odjela za stambene, komunalne poslove i razvoj Grada Samobora Željko Kovačić, geodet Ivan Bezjak, zamjenik gradonačelnika Hrvoje Frankić i predsjednik Gradskog vijeća Grada Samobora Željko Žarko.

Problem koji je godinama prisutan u Bregani (i ne samo u tom naselju) uvodno je pojasnio pročelnik Kovačić. Radi se o zgradama u kojima su građani otkupili svoj stan nakon osamostaljenja Hrvatske, ali ne i pripadajuće zemljište oko objekata. To je značilo da se nisu poklapali podaci u katastarskim knjigama pa je 2005. godine Grad Samobor, zajedno s Državnom geodetskom upravom, naručio snimanje situacije. No, ni tada nisu bile predložene čestice koje pripadaju objektima po Zakonu o vlasništvu i po Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (koji je u međuvremenu usvojen), već se zelene površine i pristupni putovi vode pod istim brojem, a objekti imaju poseban broj katastarske čestice. I 2008. godine za više naselja u sjeverozapadnom dijelu Grad je naručio izmjeru pa je, u dogovoru s nadležnim institucijama, naručen prijedlog elaborata za parcelaciju u naselju Bregana. On je izrađen po principu da se zemljišta između objekata dijele na jednake dijelove (pola zemljišta jednom, a druga polovica drugom objektu). Dio parcela kao što su dječja igrališta i veća parkirališta ostala bi u vlasništvu Grada Samobora, kao i kuća u kojoj su stanari pravo ostvarili prema socijalnim osnovama. Od Republike Hrvatske Grad je već dobio dva objekta - zgrade bivšeg restorana i tržnice, a od 1998. još nije riješena sudbina sportske dvorane uz školu Milana Langa, iako je Grad i za taj objekt podnio zahtjev, pojasnio je pročelnik Kovačić. Prema tom prijedlogu, upisani su svi putovi prema odredbama GUP-a Grada Samobora te su oni ucrtani u širini 7 ili 9 metara, kako bi se mogli izraditi nogostupi i sva infrastruktura koja nedostaje starom dijelu naselja.

Pročelnik je dodao i kako ovim prijedlogom parcelacije Grad Samobor želi pomoći stanarima da izradom parcelacijskog elaborata riješe problem i, sukladno Zakonu, postanu vlasnici zemljišta u dijelu koji im pripada. Na taj način moglo bi se provesti i etažiranje objekata, koje se sada ne može izvesti bez pripadajućeg zemljišta. Naknadno će se rješavati sa skupom stanara i mogući problemi s izgrađenim garažama. Grad će sufinancirati izradu parcelacijskog elaborata s 50 posto. U slučaju da ne prihvate prijedlog, stanari i dalje, prema GUP-u, ne bi mogli ishoditi valjanu građevinsku dozvolu za rekonstrukciju zgrade, upozorio je pročelnik Kovačić te dodao da ovim načinom Grad želi olakšati postupak, jer će u protivnom stanari problem morati rješavati s Republikom Hrvatskom, tj. nadležnim upravama i ministarstvima.

Okupljeni građani imali su podosta pitanja pa je zaključeno da se pojedinačna pitanja rješavaju na skupovima stanara, kada će stići i pisano pojašnjenje parcelacijskog elaborata. Dio građana je iskazao i bojazan da se na ovaj način želi uvesti novi porez koji će morati plaćati (rečeno je da neće), a zatražili su i ukidanje naknade za održavanje zelenih površina, ako ubuduće sami skrbe o održavanju zemljišta i zelenih površina oko svoje zgrade. Pojašnjeno je i da svi stanari postaju vlasnici zemljišta (dvorišta) u jednakom dijelu, tj. da se u zgradi s, primjerice, 4 stana dvorište neće dijeliti na četiri dijela, već će svaki stan imati 25 posto učešća. Svi imaju jednako pravo odlučivanja u tome što će se raditi na tom zemljištu (dvorištu), hoće li se rušiti drveće ili neće i slično.

Stanari i njihovi predstavnici pozvani su da napišu primjedbe na parcelacijski elaborat pa će se svaki problem rješavati pojedinačno po objektima ili između objekata, kada mjerna komisija dođe na teren. Predsjednik Gradskog vijeća Željko Žarko naglasio je na kraju da je ovo prijedlog koji Grad nudi, a koji građani ne moraju prihvatiti ako ne žele, ali će onda kasnije pravne obveze rješavati preko državnih institucija. Rekao je kako stanari zgrada nakon prihvaćanja parcelacijskog elaborata preuzimaju svoja prava, ali i obaveze koje proizlaze iz vlasništva nad zemljištem, kao što je njegovo održavanje.

Treba napomenuti da će se ova situacija ponoviti i u drugim mjesnim odborima, osobito gradskim, gdje nije riješena problematika vlasništva zemljišta oko višestambenih objekata.

M.Š.

 
15.03.2010.

Gostovanje Darka Berljaka u samoborskoj Gradskoj knjižnici

Kako su žene osvojile Mount Everest

Gostovanje Darka Berljaka u samoborskoj Gradskoj knjižnici

Jedan od najvećih sportskih pothvata u 2009. godini bio je onaj hrvatske ženske ekspedicije na Mount Everest, a sve o tom pothvatu može se pročitati u knjizi voditelja ekspedicije Darka Berljaka Više od Everesta. Što sve sadrži knjiga mogli su saznati i Samoborci u vrlo posjećenom i zanimljivom izlaganju autora knjige 11. ožujka u Odjelu za odrasle Gradske knjižnice.

Uz iznošenje niza zanimljivih podataka i detalja, Darko Berljak prikazao je i fotografije nastale tijekom uspona na vrh svijeta u organizaciji Hrvatskog planinarskog saveza, koji je i izdavač knjige uz Libricon, tiskane u prosincu prošle godine. Knjiga u jednom poglavlju opisuje i uspon prve ženske ekspedije na Cho Oyu (8201 m), iz kojeg se rodila zamisao o usponu na Mount Everest (8850 m), a potom prati pripreme i organizaciju putovanja, donosi opise nepalskih krajolika i lokalnog stanovništva, prenosi životne situacije u baznim logorima te detalje samog uspona i dolaska na sam krov svijeta. Članice ekspedicije krenule su u tu novu avanturu u trajanju dva i pol mjeseca 24. ožujka 2009. (nakon 14 mjeseci priprema), a na Mount Everest su se popele 19. svibnja Darija i Iris Bostjančić te dva dana nakon njih Milena Šijan i Ena Vrbek.

Knjiga je već dobila nekoliko priznanja, baš kao i svi članovi ekspedicije. Hrvatski olimpijski odbor proglasio ju je najvećim sportskim pothvatom u 2009., Hrvatski planinarski savez najvećim planinarskim uspjehom i najbolje organiziranom akcijom u 2009., a u tradicionalnoj anketi Sportskih novosti ekspedicija je proglašena najboljom sportskom ženskom ekipom 2009. godine, dok je dr. Lana Đonlagić, (liječnica ekipe) osvojila nagradu Fair play za pomoć drugim ljudima na Mount Everestu.

Na prezentaciji knjige u Samoboru voditelj ekspedicije i autor knjige Darko Berljak rekao je da mu je najveće zadovoljstvo što se prigodom oba ova teška uspona nije dogodila nijedna nesreća, niti je itko od članova ozlijeđen.

M.Š.

 
15.03.2010.

54. skupština DVD-a Bobovica

Nova oprema za nastavak rada

54. skupština DVD-a Bobovica

U subotu, 20. veljače, u Vatrogasnom domu Bobovica održana je 54. redovna godišnja skupština DVD-a. Uz članove DVD-a Bobovica skupštini su prisustvovali mnogobrojni mještani Bobovice, samoborski dogradonačelnik Željko Stanec, kum zastave DVD-a Josip Burica, tajnik VZG Samobor Boris Bogolin, članovi Mjesnog odbora Bobovica te delegati iz 25 susjednih i prijateljskih DVD-a: Zaprešić, Sv. Nedelja, Vrbovec, Vrapče - Jug, Klokočevec, Galgovo, Molvice, Dubravica, Cerje, Petkov Breg, Bregana, Rakitje, Strmec, Kerestinec, Ivanec, Otok, Veliki Lipovec, Stupnik, Luka, Samobor, Bobovec, Bijela Gorica, Brdovec, Marija Magdalena i bratimljeni DVD Lasinja.

Nakon usvajanja dnevnog reda i poslovnika pročitana su izvješća o radu. Iz izvješća Upravnog odbora saznali smo da DVD Bobovica broji 29 aktivnih članova (7 žena i 22 muških), 14 pomažućih članova, 1 počasnog člana, te 18-ero djece podmlatka društva, što daje zbir od ukupno 62 člana. U protekloj godini vatrogasci su intervenirali 4 puta, redom na tehničke intervencije po pozivu. Vršile su se protupožarno-preventivne mjere i pregledi u mjestu, ispitana je kompletna hidrantska mreža u Bobovici, a više puta ispitivana je i kontrolirana oprema.

Za uređenje doma i okoliša održane su 42 radne akcije, s odrađenih 1945 dobrovoljnih radnih sati, a učinilo sa mnogo. Uz pomoć MO Bobovica, preko kojeg je Grad Samobor donirao građevinski materijal, uredila se fasada na Vatrogasnom domu, zatim igralište iza doma, postavila zaštitna ograda i mreža na igralištu. Vlastitim sredstvima vatrogasci su zamijenili dotrajalu stolariju na domu i izradili nadstrešnicu iznad stepeništa. Uz građevinske radove na Vatrogasnom domu vatrogasci aktivno sudjeluju i u izgradnji kapelice sv. Florijana.

Također, vatrogasci Bobovice mogu se pohvaliti i s dvije natjecateljske ekipe, djevojčica od 6 do 12 godina i dječaka od 6 do 12 godina. Vatrogasci su sami izradili vježbovne sprave, a svakodnevno uvježbavanje ekipa dalo je rezultate. Djevojčice u kategoriji od 6 do 12 g. osvajaju 1. mjesto na gradskom takmičenju, a 10. mjesto na županijskom takmičenju u konkurenciji od preko pedeset ekipa, što je velik rezultat za tako malu sredinu. Isto tako, tokom godine ekipe nastupaju i na 16 drugih kup takmičenja, 11 u kategoriji djevojčica i 5 u kategoriji dječaka. Dječaci ostvaruju zapažene rezultate s obzirom na svoju dob, a djevojčice osvajaju ukupno 4 prva mjesta, 3 druga mjesta i 1 treće mjesto. Vatrogasci Bobovice tokom 2009. aktivno sudjeluju na godišnjim skupštinama i obljetnicama kod drugih DVD-a, kao i na svim gradskim proslavama i manifestacijama.

Članovi uspješno organiziraju 8. vatrogasno kup takmičenje Kup Bobovica, na kojem nastupaju 34 ekipe iz 27 DVD-a s područja Samobora, Sv. Nedelje, Zagreba, Zaprešića, Brdovca, Dubravice i Jastrebarskog. To je najmasovnije vatrogasno takmičenje u regiji, s 344 natjecatelja, što dovoljno govori o radu DVD-a Bobovica.

U 2009. 5 članova DVD-a uspješno je završilo tečaj za zvanje vatrogasca. Nakon usvajanja izvješća za 2009. usvojeni su i planovi za 2010. godinu, koji uključuju nastavak uspješne suradnje s VZG Samobor, Gradom Samoborom, MO Bobovica, kao i sa svim ustanovama i udrugama, ne samo u Samoboru, nego i šire. U ovoj godini radit će se na uređenju spremišta 2, provedbi protupožarnih mjera u mjestu, nadopuni opreme, školovanju vatrogasaca, organizaciji tradicionalnog kup takmičenja, uređenju okoliša i mjesta te pomoći u izgradnji kapelice sv. Florijana.

Na kraju skupštine riječ su dobili uzvanici i delegati DVD-a. Svi su redom hvalili rad i suradnju s vatrogascima Bobovice, no mnogi su primijetili da u izvješćima stoje samo osnovne aktivnosti, a da se zna i vidi kako se radilo puno više, ne samo na izgradnji i uređenju doma i mjesta, nego i protupožarnoj preventivi, jer u mjestu nije bilo požara. Kum zastave Josip Burica s puno emocija, ponosa i riječima pohvale o DVD-u obratio se svima i prisjetio se dana u kojima je DVD Bobovica iz malog seoskog DVD-a preraslo u dobro organizirano društvo, koje se cijeni ne samo u samoborskom kraju nego i šire. Pohvalio je nastavak tradicije vatrogastva u Bobovici, a najviše ga vesele djeca, koja od malih nogu uspješno sudjeluju u radu društva. Također je bio pun hvale o radu, istaknuvši da je ovo društvo primjer drugima.

Tajnik VZG Samobor Boris Bogolin pohvalio je rad društva te istaknuo kako su s vatrogascima Bobovice izuzetno zadovoljni, jer uvijek stoje na raspolaganju, a uvježbali su i odličnu ekipu djevojčica i dječaka od 6 do 12 godina, čije rezultate je uočila i Hrvatska vatrogasna zajednica. Pozvao je i sve vatrogasce na nastavak školovanja i usavršavanja u vatrogastvu. Za nastavak uspješnog rada VZG Samobor dodijelila je DVD-u Bobovica vatrogasnu opremu u vrijednosti 10.500 kn.

Što se tiče pomoći Grada, ona i ove godine neće izostati. Jer, svako sredstvo koje se donira vatrogascima Bobovice njihovim radom uspješno stvara sigurnije i kvalitetnije uvjete za život i rad ne samo u Bobovici, nego i šire.

Nakon službenog dijela slijedio je prigodni domjenak i druženje uz muzički sastav do kasnih večernjih sati.

Za uspješan rad u 2009. godini DVD Bobovica zahvaljuje svim mještanima Bobovice, Mjesnom odboru, Gradu Samoboru, kao i svim pojedincima, organizacijama i udrugama koje im pomažu u njihovom humanitarnom radu.

Zdenko Jednar

 

Održano javno izlaganje Izmjena GUP-a Grada Samobora

Održan zbor građana u Bregani zbog prijedloga parcelacije za gornji i donji dio naselja

Gostovanje Darka Berljaka u samoborskoj Gradskoj knjižnici

54. skupština DVD-a Bobovica

Arhiva 2010

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002