22.03.2010.

10. obljetnica DVD-a Drežnik Podokićki

Naglasak je na preventivi

10. obljetnica DVD-a Drežnik Podokićki

U Društvenom domu Drežnik Podokićki 20. je ožujka održana svečanost obilježbe 10. obljetnice djelovanja DVD-a Drežnik Podokićki. Prisustvovali su joj predsjednik Jurica Domin, zapovjednik Vladimir Domin, tajnik Vatrogasne zajednice Grada Samobora Boris Bogolin, zamjenik gradonačelnika Hrvoje Frankić, pročelnik Odjela za gospodarstvo i financije Željko Radovanić, koordinator za mjesne odbore Petar Grgurić, vlč. Josip Karas, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Samobora Mladen Žitković te predstavnici DVD-a Samobor, Galgovo, Rude, Molvice, Pavučnjak, Petkov Breg, Klinča Sela, Goli vrh, Vrbovec, Plešivica, Okić-Beter i Gornji Desinec te predstavnici Mjesnog odbora Drežnik Podokićki, mještani, donatori i prijatelji.

Svečanost je počela državnom i vatrogasnom himnom, u izvedbi tamburaškog orkestra KUD Petkov Breg.

O desetogodišnjem djelovanju govorio je tajnik Zdenko Španjur. Istaknuo je da je za selo Drežnik Podokićki i pripadajuća naselja 15. travanj 2000. godine, kada je održana osnivačka skupština DVD-a Drežnik Podokićki, povijesni dan. Na toj skupštini izbran je prvi Upravni odbor: Miro Štulec, predsjednik, Tihomir Štulec, zapovjednik, Zdenko Španjur tajnik, Ladislav Štulec, blagajnik, a Mirko Kurtanjek, Ivica Pagadur i Branko Suša članovi.

U početku su veliku pomoć imali od Vatrogasne zajednice Grada Samobora, koja je dodijelila osnovnu vatrogasnu opremu i vatrogasni kombi.

2000. godine Vatrogasna zajednica Grada Samobora osposobila je 15 članova za viša vatrogasna zvanja vatrogasac, 2001. godine 8 članova, a 2006. godine za zvanje dočasnik 6 članova.

U desetgodišnjem djelovanju naglasak je stavljan na preventivu i pokazne vježbe u suradnji s DVD-ima Galgovo i Klinča Sela.

Zabilježeno je sudjelovanje u gašenju tri požara otvorenog prostora, organizirane su ekološke akcije, a članovi su sudjelovali na osiguranju motocross utrke u Mladini i na prigodnim akcijama uz Dan vatrogastva i zaštitnika vatrogasaca sv. Florijana.

Trenutačno DVD Drežnik Podokićki ima 21 operativnog člana, 10 članova vatrogasne mladeži i 36 pomažućih članova.

Grad Samobor je za svečanost 10. obljetnice DVD-a Drežnik Podokićki darovao vatrogasnu zastavu, koju je uručio zamjenik gradonačelnika Hrvoje Frankić, a posvetio ju je vlč. Josip Karas.

Predsjednik VZG Jurica Domin uručio je vatrogasne brončane medalje Ivici Pagaduru, Tihomiru Štulcu, Zdenku Španjuru, Stjepanu Kozlini, Josipu Suši i Mirku Kurtanjeku, 16 članova primilo je vatrogasne spomenice za 10-godišnji rad u vatrogastvu, a priznanja je dobilo i deset članova vatrogasne mladeži. Vatrogasna zajednica Grada Samobora je darovala i umjetničku sliku sv. Florijana, rad slikarice Đurđe Debogović te prigodno spomen priznanje. Prigodne darove su uručili i predstavnici prisutnih vatrogasnih društava. Predsjednik DVD-a Drežnik Podokićki uručio je spomen priznanja i zahvalnice članovima, donatorima, vatrogasnim društvima, VZG Samobor i Gradu Samoboru.

Antun Bogolin

FOTO: Hrvoje Frankić predaje vatrogasne zastavu predsjedniku Ivici Pagaduru

 
22.03.2010.

Gradonačelnik Svete Nedelje Drago Prahin Vijeću podnio izvješće o radu

Bilo im je malo prejednostavno

Gradonačelnik Svete Nedelje Drago Prahin Vijeću podnio izvješće o radu

Većinom glasova na sjednici Gradskoga vijeća Svete Nedelje prihvaćeno je izvješće o radu gradonačelnika Drage Prahina u 2009. godini, prvo koje je u tom obliku došlo pred gradske vijećnike. Suzdržanost gotovo polovice vijećnika rezultat je njihova inzistiranja na čvršćoj formi i bogatijem sadržaju, odnosno da se dosljednije elaboriraju poslovi o kojima je gradonačelnik odlučivao i troškovi vezani uz to.

Primjerice, Marijan Jurić je prigovorio činjenici da izvješću nedostaje prikaz realizacije po mjesecima, Miroslav Milonjić da nisu definirani navedeni kulturološki i sociološki atributi grada, Romana Semenić da nema vizualizacije investicijskih troškova, a Rudolf Matošević je rekao da ovakvo izvješće treba biti pokazatelj transparentnosti i prema građanima. Inače, gradonačelnik redovito jedanput mjesečno, pa i češće, gostuje u Tribini grada i drugim emisijama gradskog radija i potpuno otvoreno, uz kontakt sa slušateljima, govori o svim gradskim temama i odgovara na sva pitanja.

Gradonačelnik Drago Prahin je u ovom izvješću svoj rad nastojao što jasnije i jednostavnije prikazati, ali je Vijeće od njega tražilo više složenosti u prikazu situacije u gradu i uključivanje njegovih prvih suradnika i zamjenika te stručnih službi u pripremu takvog izvješća.

www.radiosvn.com

 
22.03.2010.

Gradsko vijeće Svete Nedelje najveći dio vremena na svojoj sjednici posvetilo javnom gradskom prijevozu

Tko može rasplesti autobusni čvor?

Gradsko vijeće Svete Nedelje najveći dio vremena na svojoj sjednici posvetilo javnom gradskom prijevozu

Puna četiri sata zasjedali su 15. ožujka gradski vijećnici Svete Nedelje i podrobno razmotrili nekoliko važnih tema, a početak sjednice protekao je u tematskoj raspravi o javnom gradskom prijevozu, koju je tražio SDP-ov vijećnički klub, jer se o tome u javnosti raspravlja već nekoliko mjeseci.

Na genezu problema uvodno je podsjetio gradonačelnik Drago Prahin, apostrofirajući kako je početkom ove godine sve sufinanciranje za prijevoz palo na teret Grada, ali je njegovih 50% sufinanciranja zbog rasta cijene karte nominalno poraslo.

- Da bi se zadržalo prijašnje stanje bila bi potrebna oko 2 milijuna, kojih u proračunu nema - rekao je gradonačelnik Prahin. Zato su gradski čelnici intenzivno pregovarali s prijevoznicima tražeći rješenje pa je taj razgovor nastavljen i na ovoj sjednici. U raspravi na Gradskom vijeću sudjelovali su i predstavnici prijevoznika Franjo Grgurić iz Autoturista i Ivan Noršić iz Samoborčeka, predstavnici studenata Matija Gjopar i Edi Botonjić (koji su peticijom za bolji i jeftiniji prijevoz skupili oko 900 potpisa nezadovoljnika sadašnjim stanjem), kao i predstavnica svetonedeljskih umirovljenika Marica Rudolf, jer su i umirovljenici ostali uskraćeni za dosadašnje povlastice u prijevozu, ponajprije za godišnju pokaznu kartu.

Direktor Autoturista Franjo Grgurić rekao je da ovi problemi nisu izazvani voljom Grada, niti prijevoznika, već Zagrebačke županije, koja od 2001. godine nije nastavila ispunjavati svoje obveze preuzete Aneksom ugovora o ovoj koncesijskoj djelatnosti iz 2000. godine, koji je prestao vrijediti početkom ove godine. Prema tom aneksu, tvrdi Grgurić, puno je toga palo na teret prijevoznika, jer Zagrebačka županija, u odnosu na gradove koji su tu komunalnu infrastrukturu ustupili besplatno, nije ispoštovala dogovoreno da prijevoznicima pokrije troškove pristajanja na zagrebačkim ugibalištima, terminalima i na autobusnom kolodvoru, za što su oni morali izdvojiti 20-ak milijuna kuna i još vode sudski spor sa županijom.

- Uvjeta za sklapanje novog koncesijskog ugovora isključivo s Gradom Svetom Nedeljom, nakon isteka prethodnog, nije više bilo - rekao je još Grgurić, napomenuvši da su prema Zakonu o cestovnom prijevozu i Zakonu o komunalnoj djelatnosti još 2001. sve autobusne linije koje ovdje prometuju ušle u nadležnost Ministarstva pomorstva, prometa i veza, koje preko svojih županijskih ureda izdaje dopusnice, čime je jedinicama lokalne samouprave onemogućeno izravno ugovaranje linija s potencijalnim prijevoznicima. Gradovima poput Samobora je tako preostala jedino mogućnost ugovaranja isključivo lokalnih linija s polazištem i krajnjim odredištem na njihovom području, a Sveta Nedelja je za ove prijevoznike u svemu tranzitno područje.

Prijevoznik je to iskoristio i nakon isteka nedavnog ugovora, sukladno propisima, komercijalizirao svoju uslugu na ovom području. Zbog toga su, nakon ukidanja, odnosno izmjena državne i županijske prijevozničke subvencije, srednjoškolci ostali bez besplatnog prijevoza. U novim uvjetima županija trenutno u potpunosti pokriva prijevoz za 131 svetonedeljskog polaznika srednjih škola čiji roditelji primaju dječji doplatak, dok za preostalih 639 ovdašnjih srednjoškolaca i 277 studenata 50% prijevoza, kao i dosad, podmiruje Grad Sveta Nedelja. No, s komercijalnom tarifom prijevoznika taj je prijevoz znatno poskupio i unatoč 20% komercijalnog popusta na kupnju mjesečnih pokaznih markica za sve kategorije putnika.

Franjo Grgurić ipak tvrdi da je to znatno jeftinije nego u drugim dijelovima Zagrebačke županije, navodeći primjer ZET-ove karte, koja bi prema postojećoj tarifi od Samobora do Črnomerca s prijelazom na prvu zonu stajala 750 kuna ili Čazmatransove, koja bi bez prijelaza na ZET stajala 1.230, ili, pak, Meštrović prijevoza 980 kuna s prijelazom na ZET, dok Samoborček i Autoturist s 20% svoga popusta to naplaćuju 660 kuna s prijelazom na ZET.

Uglavnom, rasprava koja je uslijedila nije iznjedrila neko novo rješenje, osim dogovora o nastavku njegova traženja.

www.radiosvn.com

Primjedbe i prijedlozi

U vijećničkoj raspravi Romana Semenić (SDP) se založila za bolje zoniranje, Vesna Filipović (HDZ) za bolju kvalitetu prijevoza, Vladimir Tuweg (SDP) za tzv. pokaz u dva smjera (prema Samoboru i Zagrebu), a Marijan Jurić (HDZ) za više zagrebačkih polazaka preko svetonedeljskih naselja i za to da se na ovakve rasprave pozivaju i županijski vijećnici sa svetonedeljskog područja, koji su, kako je dodao Ivica Vojvodić (HNS), o tome odlučivali u županiji. Vojvodić je napomenuo i to da će se postojeće sufinanciranje prijevoza iz gradskog prorčuna potrošiti do polovice godine, pa će se rebalansom od jeseni morati osigurati njegov nastavak.

Josip Jakopač (HDZ) je ukazao na iznimno skup prijevoz od Jagnjić Dola do Svete Nedelje (23 kune) na relaciji od samo dva kilometra, Stjepan Bošnjak (SDP) na to da presjedanje putnika u Podsusedu ne bi trebalo odgovarati ni našim prijevoznicima koji time gube putnike, a Stjepan Čakanić (HDZ) da ZET ni prije 15-ak godina zbog traženog sufinanciranja nije bio prihvatljiv tadašnjem općinskom proračunu. Krunoslav Markovinović (HDZ) ukazao je na grešku u koracima kad se odlučivalo o novoj subvenciji na razini županije i mogućim uštedama na krivom mjestu.

Franjo Grgurić je napomenuo da diranje u tarife, zone i polaske uvijek povlači pojeftinjenje i poboljšanje za jedne, a poskupljenje i pogoršanje za druge putnike, ali nije otklonio mogućnost korekcija u dogovoru s mjesnim odborima.

Marica Rudolf je uime umirovljenika rekla da ni do sada svi nisu kupovali godišnji pokaz, da su zbog velikih i jeftinijih trgovina vezani za Samobor, a zbog liječenja za Zagreb, te da im prijelaz na ZET-ov autobus ili vlak u Podsusedu stvara poteškoće. Franjo Grgurić je replicirao rekavši da je mjesečni pokaz od Svete Nedelje do Črnomerca samo 20 kuna skuplji od onoga do Podsuseda i da je samo troje umirovljenika s ovog područja u ožujku iskoristilo gradski popust od 25% pri kupnji karte. S tom subvencijom mjesečna karta od Svete Nedelje do Samobora stoji 198 kuna, a do Zagreba 278 kuna.

Studenti su prikupljenim potpisima tražili od prijevoznika povlastice, bar onakve kakve imaju samoborski studenti, na što je Franjo Grgurić rekao kako je dio samoborskih povlastica rezultat i svojevrsnog kompromisa s Gradom, koji prijevoznicima pokriva trošak pristajanja na autobusnom kolodvoru u Samoboru.

 
22.03.2010.

Sveta Nedelja krenula u osnivanje gradske komunalne firme

SVENKOM odgođen za jesen

Sveta Nedelja krenula u osnivanje gradske komunalne firme

Prijedlog gradonačelnika Svete Nedelje Drage Prahina o osnivanju gradske komunalne firme SVENKOM, koja bi za prvu ruku preuzela skrb o gradskom groblju i pogrebnim uslugama, a kasnije i neke druge komunalne poslove, nakon žustre rasprave na svetonedeljskom Gradskom vijeću jednoglasno je odgođen za jesen.

- Grad Sveta Nedelja godišnje za groblje samoborskom Komunalcu plaća od 600 tisuća do 900 tisuća kuna, ovisno o broju umrlih. S druge strane, kad god treba urediti groblje, to rade naši "zeleni". Ovako bismo imali svoju tvrtku, novac zadržali u Gradu, zaposlili još ponekog, a uz ovaj posao "zeleni" bi nastavili raditi i svoj dosadašnji posao - pojasnio je gradonačelnik Prahin ideju o osnivanju gradske tvrtke, dodajući da bi se prijevoz i priprema pokojnika za ukop koncesijom dodijelila privatnom poduzeću.

Vijećnici su, međutim, tražili podrobnije elaboriranje ovog projekta s preciznijim iskazivanjem troškova i pravne podloge za osnivanje trgovačkog društva. Nitko nije bio protiv osnivanja komunalne firme, ali su tražili, kako su naveli, veću ozbiljnost u pristupu osnivanju takve tvrtke, koja bi trebala poslovati profitabilno, a ne na teret gradskog proračuna, već u startu zaposliti više ljudi da bi se posao mogao obaviti u cijelosti i kvalitetno, te doradu i dopunu pravnoga akta o njezinu osnivanju.

Na sve primjedbe gradonačelnik Prahin je rekao kako su troškovi prikazani u stvarnom iznosu, a prihodi koje navodi čvrsti su i nepromjenjivi. Računicu je bazirao na najmanjoj mogućoj mjeri, što ukazuje na to da prihodovna strana može biti i veća, a predvidio je i nepredviđene troškove i pričuvu u proračunu firme od 150.000 kuna.

Odgoda odlučivanja o osnivanju SVENKOMA znači da i dalje ostaje na snazi ugovor sa samoborskim Komunalcem, koji će se o svetonedeljskom groblju brinuti i u nastavku ove godine.

www.radiosvn.com

Koliko sve to košta?

Prema gradonačelnikovoj projekciji, realni godišnji prihodi groblja od grobne naknade, ukopa i prodaje slobodnih grobnih mjesta su milijun i 78 tisuća kuna, a uz usluge koje sada Grad iz svog proračuna plaća samoborskom Komunalcu popeli bi se i do milijun i 428 tisuća kuna. Prema tome bi se prihodovna strana za Grad Svetu Nedelju, s obzirom na to da već sada prihoduje novac od prodaje grobnica, povećala za oko 700 tisuća kuna.

Ukupni troškovi novog poduzeća, izračunao je gradonačelnik, bili bi milijun i 3 tisuće kuna, a vezani su dijelom i na već sad uposlene radnike na održavanju zelenih površina. Nova bi gradska komunalna tvrtka, uz grobne poslove, bila i nabavljač materijala za kapitalne projekte vodoopskrbe, čime bi se Gradu uštedjelo 23% PDV-a, koje trgovačko društvo plaća kao pretporez, a mogla bi ostvariti i postotke od priključaka na kanalizaciju i vodovod uz minimalne troškove, rečeno je.

 
22.03.2010.

Aktualni sat Gradskog vijeća Svete Nedelje obilovao pitanjima

Bilo je i prijetnji

Aktualni sat Gradskog vijeća Svete Nedelje obilovao pitanjima

Sjednica Gradskog vijeća Svete Nedelje imala je i bogat Aktualni sat, iz kojeg izdvajamo dio vijećničkih pitanja. Marijan Jurić (HDZ) priprijetio je (?!) mogućnošću kažnjavanja poduzme li se išta u vezi s izgradnjom montažne dvorane u Brezju mimo Zakona o javnoj nabavi. Kao i njegova prethodnika u postavljanju pitanja, Mladena Katušića (HSU), koji je prigovorio krpanju asfaltnih rupa u Strmcu šodranjem, zanimalo ga je što je s drugim asfaltnim slojem na obnovljenim novačkim prometnicama.

- Krpanje je zasad takvo, jer asfaltne baze još ne isporučuju materijal - rekao je gradonačelnik Prahin za šodranje, a stručni komunalni suradnik Ivan Abramović drugi asfaltni sloj obećao je za mjesec dana.

Vladimir Tuweg (SDP) će pismeno biti izvješćen o poslovanju Športskog saveza, Zajednice kulturnih udruga, Vatrogasne zajednice i Udruge umirovljenika, a dogradonačelnik Ivica Pavlić negirao je da prima naknadu kao član vrtićkog upravnog vijeća. Miroslav Milonjić (SDP) zatražio je da se provjeri čime su opterećene gradske nekretnine i zašto se sve umjetnine iz negdašnje Galerije Bauer u osnivanju ne vode u gradskoj evidenciji.

Na pitanje Romane Semenić (SDP) o početku gradnje škole u Rakitju (uz novu opasku Ivice Vojvodića da je to u Novakima), gradonačelnik je rekao da su i sa županijom i s nadležnim ministarstvom ugovorno reguliranja ulaganja te da bi škola trebala biti zgotovljena do početka školske godine 2011./2012. Uz još nekoliko pitanja, na kraju "Aktualca" Rudolf Matošević (SDP) zatražio je popis poslovnih subjekata koji su s Gradom poslovali u 2009. godini.

www.radiosvn.com

 

10. obljetnica DVD-a Drežnik Podokićki

Gradonačelnik Svete Nedelje Drago Prahin Vijeću podnio izvješće o radu

Gradsko vijeće Svete Nedelje najveći dio vremena na svojoj sjednici posvetilo javnom gradskom prijevozu

Sveta Nedelja krenula u osnivanje gradske komunalne firme

Aktualni sat Gradskog vijeća Svete Nedelje obilovao pitanjima

Arhiva 2010

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002